31 mars 2014

Det går bra för personalcykeln

Uthyrningen av de förmånscyklar som Göteborgs Stad erbjuder sina anställda genom Gatubolaget går nu som på räls och den som vill kan köpa loss cykeln efter leasingtidens slut.

Allt fler av Göteborgs Stads medarbetare verkar inspireras av våren och väljer nu att teckna sig för en personalcykel, ett rimligt fortskaffningsmedel när temperaturen stiger och solen emellanåt kikar fram.

Mats Pervik tar emot beställningarna på personal-
cyklarna.

Får själva välja cykel

- Bara under årets tre första månader har jag fått in dubbelt så många beställningar av cyklar jämfört med vad som kom in under hela 2013. Nu är vi uppe i ungefär 300 cyklar totalt så här långt och det fortsätter att strömma in beställningar, berättar Mars Pervik, projektledare vid Gatubolaget, som hanterar verksamheten med hyrcyklarna.

Det var under hösten 2012 som kommunfullmäktige beslöt att införa en cykelförmån för alla medarbetare i Göteborgs Stad och det är Gatubolaget som sköter uthyrningsverksamheten av personalcyklarna.

En framgångsfaktor är att var och en själv kan välja den cykel de vill ha och få den som hyrcykel under exempelvis tre år och sedan köpa loss den till ett restvärde.

En fjärdedel väljer elcykel

- Det är bra för alla parter att man själv kan gå och välja cykel. På det sättet slipper vi hålla lager och den enskilde får större frihet. En vinna-vinna-situation. Det är exempelvis ungefär en fjärdedel av alla som beställer cykel som väljer en elcykel, säger Mats Pervik och tillägger:

- Det är också viktigt att känna till att den här cykelförmånen inte kräver någon särskild motprestation av medarbetaren. Han eller hon måste absolut inte använda cykeln till och från jobbet eller så. Det är en möjlighet att till en rimlig peng få en bra cykel helt enkelt och det gynnar ju miljön ju fler som cyklar.

Mats Pervik berättar också att de flesta som hyr en cykel gör det i prisklassen 7000-8000 kronor.

- Väljer du en cykel i den prisklassen får du en produkt med kvalitet som håller över tid. Det kostar ungefär 200 kronor i månaden att hyra cykeln och efter tre år kan du köpa loss den för 600-700 kronor.

Leverantörer av cyklar är Åkes Sportservice samt Sportson.

Källa: vartgoteborg.se

30 mars 2014

Halfbike

Halfbike låter cyklisten stå upp och samtidigt trampa. Halfbike från Kolelinia har pedaler som en cykel fast användaren balanserar och håller ett styre i upprätt hållning.

Pedalerna är anslutna till ett stort framhjul med en kedja som driver halfbike framåt, medan två mindre hjul på baksidan ger en stabil bas och det finns en broms på det joystickliknande styret. Användaren styr halfbike genom att luta åt endera sidan, vilken skiftar balansen mellan framhjulet och bakaxeln.

Styret är gjort av plywood och är fäst i en aluminiumram, som för närvarande är vit, men det är tänkt att den skall finnas i ytterligare sex färger.

Kolelinia och grundare Martin Angelov och Mihail Klenov har lanserat en kicken kampanj för att samla in pengar till den första omgången av produktionen.

Källa: dezeen.com

29 mars 2014

Prislista på cyklar med lång pakethållare “longtail bicycle”

Här är en prislista på cyklar med lång pakethållare som går att köpa i Sverige 2014-03-29. Det finns tyvärr väldigt få i Sverige som säljer cyklar med lång pakethållare och jag lyckades inte hitta fler, om ni vet fler så skriv gärna någon kommentar. Låga priser är bra men det är viktigt med god kvalité också.

Du kan även läsa Cyklar med lång pakethållare “longtail bicycle”

Du kan även läsa Lådcykel (Cargobike) är ett bra alternativ eller Prislista på lådcyklar som går att köpa i Sverige.

Cyklar med lång pakethållare “longtail bicycle”

Yuba Mundo V4 ram (svart, orange eller blå) - familjecyklar.se 5 020 kr

Xtracycle FreeRadical - likeabike.se 5 300 kr

Kona Minute - cykellagret.se 7 990 kr

Kona Ute - evaldsmtb.se - Lager / Huvudkontor 9 500 kr

Yuba Boda Boda lågt insteg - familjecyklar.se 9 700 kr

Kona Ute - evaldscyklar.se - Butiken i Lidköping 9 994 kr

Kona Ute - sportspec.se 9 995 kr

Kona Ute - sportson.se - Jönköping 9 995 kr

Kona Ute 2014 - cykellagret.se 9 999 kr

Fietsfabrik Pack Max Duo - defietsfabriek.se 13 500 kr

Pack Max Duo - jary.se 14 000 kr

Surly, Big Dummy cykel, AssFault Gray - cyclecomponents.com 17 799 kr

Surly, Big Dummy - Veloform Cyklar ca 18 500 kr

Jag söker fler återförsäljare som säljer cyklar med lång pakethållare “longtail bicycle”

Skriv gärna någon kommentar:

28 mars 2014

Cykla och ät gott!

Vad kan man göra för att få igång cyklandet på arbetsplatsen ytterligare? Projektet “Cykelvänlig arbetsplats” har fått in en del tips från deltagare. En spännande idé är att använda cykeln i arbetet med kunderna. Varför inte dra igång cykelrepresentationer? Förslagsvis kan man börja med en liten cykeltur i Göteborg, det finns ju mycket att upptäcka även för en göteborgare. Det hela kan avslutas på lokal, om man cyklar kan man dessutom unna sig att äta lite extra gott. Är man riktigt konceptuell får cyklingen även inspirera menyn och förslagsvis serveras rådjurssadel.

Källa: Cykelvänlig arbetsplats

27 mars 2014

Kristdemokraterna om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

Här är svaren från David Lega och Kristdemokraterna.

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er? 

Möjligheten att använda cykeln, dvs cyklingen, är viktig. Vägnätet för cyklar och cyklister är onekligen ett kommunalt ansvar.

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Mycket är bra i Göteborg när det gäller cyklingen. Men det innebär inte att allt är klart. Vi har mycket kvar att göra.

3. De senaste fyra åren har ni suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är Ni mest nöjda med/anser Ni har försummats mest?

Vi har försökt och delvis lyckats med att utöka och förlänga möjligheterna för Styr&Ställ. Konceptet är oerhört populärt och det kan utvecklas ännu mer tror vi.

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill Ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Vi tror att man ska arbeta mer med att skapa incitament och positiva tankar. Fler kommer att välja cykeln framför andra resmönster så snart man finner att cykeln är lätt och behaglig att välja. Framkomlighet och säkerhet är kanske de viktigaste parametrarna för att fler ska välja cykeln. Då handlar det dels om själva resan och del om att kunna ställa ifrån sig cykel på ett tryggt och säkert sätt.

Säkerheten kan bli bättre, inte minst vid omläggningar av trafiken då cyklister och fotgängare tvingas ut i osäkra och otryggare trafiksituationer som många gånger är helt riggade för bilar eller tunga fordon.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta?

Jag skulle nog säga att det är mångas ansvar. Här har Trafikverket ett ansvar, skolan ett annat, kommunala trafikplanerare ett tredje, kollektivtrafiken ett fjärde och så vidare. Sist men inte minst måste vi också kunna peka på föräldrarna och deras ansvar.

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Vi vill vända på frågan för att istället fråga oss hur vi kan öka andelen tjänsteresor med cykel. Här finns sannolikt många, enkla och dessutom billiga insatser att göra. Lånecyklar på arbetsplatser kan vara en sådan sak.

Vi har inget emot att fler arbetar på distans. Men man ska ha klart för sig att det inte passar inom alla yrken. Man ska inte heller blunda för  att mänskliga möten ibland är helt nödvändiga. Dessa möten fungerar inte om vi inte reser Men de resor vi ska göra på rätt sätt vilket har att göra med avstånd, tidsåtgång och omständigheterna i övrigt.

Det händer inte sällan att man kan behöva byta om efter en krävande cykelinsats. Staden borde därför se över så att behoven av omklädningsrum och duschmöjligheter är tillgodosedda. Avsaknad av dessa kan kanske hämma cykelutvecklingen.

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Det vore bra om man fick det att fungera. Här kan man lätt se att praktiska bekymmer kan uppstå OM möjligheten blir populär. Cyklar har en tendens att bli väldigt skrymmande när det ökar i antal. Kollektivtrafikresorna är i första hand till för att människor ska kunna förflytta sig snabbt och lätt. Man kan tänka sig att fler kommuner eller varför inte Västra Götalandsregionen startar upp Styr&Ställ-system som ett alternativ.

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Vi är ännu inte helt övertygade om att detta är rätt väg att gå.

9. Om ni efter valet kommer till makten, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Det hade varit väldigt roligt om någon entreprenör kanske tillsammans med Chalmers hade kommit på någon ny idé, en innovation, som tar cyklingen till en ny nivå. Ny cykelfabrik med en ny cykelrevolution. Kanske att det kan leda till många och långväga besök till Göteborg. Det vore en dröm.

10. Vill ni tillägga något?

Cykeln är som ni själva ett hälsomässigt bra sätt att transportera sig. Men man ska komma ihåg att långt ifrån alla kan cykla. Det får naturligtvis inte hindra våra satsningar för cyklister men insikten om att det måste finnas andra transportslag är nödvändig.

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

26 mars 2014

Evolution of the Bicycle

Cykelns utveckling är berättad med animation hela vägen från trähäst till den moderna cykeln.

Evolution of the Bicycle from Visual Artwork on Vimeo.

25 mars 2014

Cykelkultur i Detroit, Tisdag 25 mars 20.30 SVT2

I kvällens episod av Kultur i farozonen kl. 20:30 möter vi Kyle Wiswall, cykelentusiasten som flyttade från New York till Detroit för att hitta en ny plats för honom och hans cykelbyggarföretag. Att staden gått i konkurs, stora delar av den är öde och avfolkad ser han som en möjlighet, en förlängning av det ohållbara samhället som behöver börja om. Kultur i farozonen på SVT2

Missade ni "Cykelkultur i Detroit" ? Ni kan se det på svtplay http://www.svt.se/kultur-i-farozonen/se-program/del-3-537?autostart=true …

Källa: SVT

24 mars 2014

Vänsterpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

Här är svaren från Mats Pilhem och Vänsterpartiet.

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er?

Cykel är väldigt viktig som ett alternativ för att att få en förändrad trafiksituation med mindre utsläpp och mindre trängsel.

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Jag tycker att vi kommit en bra bit på vägen, även om mycket återstår. Vi väljer att bygga ut cykelbanor och förbättra framkomligheten för cyklister.

3. De senaste fyra åren har ni regerat. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjda med/anser ni har försummats mest?

Vänsterpartiet har suttit i majoritet tillsammans med S och MP i Göteborg. Det jag känner mig mest nöjd med är att vi infört avgiftsfri färja över älven, en storartad succé. Massor av människor tar sig över älven mellan Lindholmen och Rosenlund.

Mest missnöjd med är att vi inte fått till stånd en ordentlig cykelparkering vid Centralen, trots att detta projekt har pågått sedan förra mandatperioden.

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Genom att stimulera och underlätta för alla som vill cykla. Styr och ställ är ett exempel, löneförmån för alla anställda en annan.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta? Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan?

Till listan över argument vill jag dessutom lägga till det fria skolvalet. Föräldrar väljer att placera sina barn i skolor långt från bostaden och väljer att köra barnen dit för att spara tid. Skolan har ett ansvar för att ständigt upplysa föräldrar om trafiksäkerheten kring skolmiljön.

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Vi har infört "cykelförmån" till alla anställda vilket är ett sätt att stimulera till att välja cykel, vi har även helt avskaffat förmånsbilarna. Resterande resor ska prövas så att vi väljer det bästa alternativen.

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Det kan vara ett bra komplement att kunna ta med cykel på tåget, men kanske ännu bättre att utveckla "styr-och-ställ" så att man kan åka mellan olika orter och sedan fortsätta sin resa med lånecykel.

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Kan vara värt att pröva, vi balanserar redan på den linan med att ha infört vår personalförmån, som nu är skattepliktig.

9. Om ni efter valet får förlängt förtroende till makten, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Ett drömprojekt är att ordna med en säker transport över Brunnsparken/drottningtorget, planskild är nog nödvändig. En annan att få byggt en GC-bro över Göta älv, äntligen.

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

21 mars 2014

Moderaterna om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

Här är svaren från Martin Wannholt och Moderaterna.

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er?

Cyklingsmöjligheterna i staden är en väldigt viktigt för oss Moderater, och vi tycker det är positivt att så många göteborgare väljer att använda cykeln som transportmedel. Vi anser dock att cykeltrafiken måste ges större plats så att det blir ett både säkert och bekvämt sätt att ta sig fram i staden.

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Göteborg är inte riktigt en ”cykelstad" ännu. För det krävs ett mer sammanhängande cykelnät med bättre framkomlighet. I centrum testar vi cykelfartsgator på v. hamngatan för att få plats och det ser hitintills lyckat ut. I takt med att vi förtätar staden kan också cykeln bli ett mer naturligt val för transport.

3. De senaste fyra åren har ni suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjda med/anser ni har försummats mest?

Rejäla satsningar på cykelbanorna i Göteborg drevs av oss redan i början av 90-talet då vi satt i majoritet (91-94) i Gbg. Partiet är nu representerat i trafikkontorets cykelgrupp och har där varit pådrivande för att få ett bättre sammanhängande cykelnät (som inte "plötsligt tar slut"), bra skyltning samt att satsa på stomcykelbanor med bra standard och framkomlighet. Partiet har också drivit på för "Styr o ställ systemet".

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill Ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Utgångspunkten är att vi ser att alla trafikslag kompletterar varandra. Olika människor har olika behov och behoven varierar ofta också mellan olika perioder i livet. Med detta sagt, är det helt klart så att cyklingen har en stor potential, som vi måste bejaka och utveckla.

En positiv metod är att använda olika stimulansåtgärder som exempelvis satsningen på ett sammanhängande, välunderhållet och välskyltat cykelnät med speciellt fokus på ett pendlingscykelnät, d.v.s. ett nätverk av snabba, vinterväghållna cykelbanor där man skall kunna hålla en jämn och hög medelhastighet. För att öka säkerheten jobbar vi även för fler planskilda cykel- och gångbanor i staden . Vi vill även se fler cykelparkeringar, och då främst runt kollektivtrafikens knytpunkter.

Andra metoder är att marknadsföra cykling och därigenom skapa positiv uppmärksamhet, detta kan ske tillsammans med arbetsgivare och cykelhandeln, exempelvis ”cykelutmaningen”. En förtätad stad bidrar också till att en större andel av göteborgarna kan cykla. Detta förutsätter ett ökat byggande, som vi också har många bra idéer för att få fart på.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta? Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan?

Vi tror att en av de viktigaste faktorerna är att man som förälder kan uppleva trygghet när barnen cyklar till skolan. Separata cykelvägar är därför viktigt och att man även har cykelbanor som är skilda från gångbanor. I övrigt tror vi att det är viktigt att man utifrån varje skolas egen situation diskuterar fram åtgärder som kan ha effekt och inte utgår från någon mall som man tror passar alla.

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Vi har lite samma inställning här som i föregående fråga. Vi tror att det är viktigt att varje företag ses ur ett eget perspektiv och inte inom någon generell ram. Det ska vara upp till medarbetarna att själva bestämma hur och i vilken utsträckning cyklandet till och från arbetet sker. Cykling i tjänsten premieras redan. Distansarbete fungerar för en del, de flesta medarbetare i välfärden behövs på plats.

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill Ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Staten satsar pengar till kommuner som vill bygga ut cykelbanor mellan kommuner och orter. Detta är positivt inte bara ur hälso- och miljöhänseende utan även ur turistnäringssynvinkel. Det är positivt om man kan hitta synergier i sådana satsningar så att man får ut hävstångseffekter, som gynnar både jobbskapande, hälsa och miljö. Det skall vara självklart att kunna ta med sig cykeln på kollektivtrafiken i regionen där det är möjligt, och nya fordon bör vara anpassade därefter. Vissa begränsningar i stadstrafiken får man acceptera för att optimalt kunna utnyttja fordonen.

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Vi anser att det borde övervägas på samma sätt som för datorer och elektronikutrustning.

9. Om ni efter valet kommer till makten, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Vi vill framförallt se en större utbredning och utveckling av elcyklar och elcykelsystem. Göteborg är en kuperad stad och cykling är inte ett helt naturligt alternativ för alla. En utbredning av detta skulle underlätta för många fler att välja cykel som färdmedel.

Vi vill även se en utbyggnad av Styr och Ställ geografiskt men också att det är öppet året runt.

10. Vill ni tillägga något?

Att detta har varit ett trevligt tillägg i debatten och att cykelfrågan är väldigt viktig för oss i Moderaterna.

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

20 mars 2014

Prislista på cykelkärror för transport

Här är en prislista på cykelkärror för transport 2016-06-10. Jag tänkte att det är bra att veta var priset är ungefär. Men jag kan inte lova att det är det lägsta priset som är på min lista. Låga priser är bra men det är viktigt med god kvalité också.

Du kan även läsa Cykelkärror för transport.

Du kan även läsa om Cykelvagnar för barn eller Prislista på cykelvagnar för barn.

Cykelkärror för transport

vidaXL Cykelvagn enhjuling inkl. väska - cdon.se 693 kr

Cykelvagn Modell Maxi - harald-nyborg.se 899 kr

JULA Cykelkärra - jula.se 899 kr

Lastvagn - biltema.se 999 kr

Cykelvagn för transport 90 liter svart - vidaxl.se 1 019 kr

Cykelvagn med väska för transport - vidaxl.se 1 029 kr

vidaXL Cykelvagn med väska för transport - cdon.se 1 031 kr

vidaXL Cykelvagn för transport 90 liter svart - cdon.se 1 065 kr

vidaXL Cykelvagn för transport 140 liter svart - cdon.se 1 078 kr

Cykelvagn för transport 140 liter svart - vidaxl.se 1 079 kr

BITS Cargo trailer, cykelkärra för bagage - xxl.se 1 199 kr

Roland Mini Boy Cykelsläp 12 tum vit/svart - bikester.se 1 225 kr

Cykelvagn enhjuling inkl. väska - megaide.se 1 438 kr

Roland Big Boy Cykelsläp 16 tum svart - bikester.se 1 525 kr

Trollkärran Grand Tourismo - trollkarran.se 1 590 kr

Lastvagn SunBee Trailer - Svart/Beige  - cykelvagnar.se 1 595 kr

Trollkärran Global Glider - trollkarran.se 1 690 kr

North 13.5 Cykeltrailer Mule -  jollyroom.se 1 795 kr

Cykelvagn med väska för transport - megaide.se 1 838 kr

Red Cycling Products Cargo Trailer Cykelsläp schwarz svart - bikester.se 1 859 kr

Cyklorama® ZIFLEX, Enhjulig cykelvagn - cyklorama.se 1 990 kr

Transportvagn Cavo - erlan.se 1 999 kr

Lastvagn Cargo Pro - cykelvagnar.se 2 195 kr

Lastvagn SunBee Montana - Grön/Svart  - cykelvagnar.se 2 195 kr

CROOZER Cargo - bracykelvagnar.se 2 199 kr

Roland Traveller Cykelsläp gul/svart - bikester.se 2 255 kr

Transportvagn Cavo - sportspec.se 2 299 kr

Lastvagn för cykel -  jofrab.se 2 389 kr

Cykelkärra Transportvagn ihopf - cykelfritid.se 2 490 kr

Transportvagn 20" hjul - mohlins.se 2 499 kr

Cykelvagn Mini - hedemora.se 2 750 kr

Burley Flatbed Cargo - trollkarran.se 2 990 kr

Burley Travoy - trollkarran.se 2 990 kr

Cykelvagn för transport 90 liter svart - megaide.se 2 998 kr

Cykelkärra Hobby Hörby bruk - lantbutiken.se 3 199 kr

Seattle Sports GoCart Cykelvagn - kajaksidan.se 3 299 kr

Burley Travoy - trollkarran.se 3 390 kr

Cykelkärra Hörby Bruk Hobby - bygghemma.se 3 395 kr

CyCargo - axmek.se  3 460 kr

Burley Nomad Trailer - xxl.se 3 499 kr

Cykelvagn för transport 140 liter svart - megaide.se 3 578 kr

Burley Nomad Cykelsläp gul/svart - bikester.se 3 725 kr

Topeak Journey trailer – cykelkraft.se 3 974 kr

MONARK Cykelkärra - sportprodukter.net 3 795 kr

Burley Nomad - trollkarran.se 3 890 kr

Nordic Cab gods/transportvagn - bracykelvagnar.se 3 990 kr

Paketkärra Hörby Bruk - bygghemma.se 3 995 kr

Roland Profi 20 tum - bikester.se 4 035 kr

Topeak Journey Cykelsläp gul/svart - bikester.se 4 195 kr

Topeak Journey trailer – alvikscykel 4 295 kr

BOB Yak 28" inkl väska - bracykelvagnar.se 4 299 kr

MONARK Cykelkärra - valbocykelservice.se 4 495 kr

MONARK Cykelkärra - sportfritid.se 4 495 kr

MONARK Cykelkärra - rbsportline.se 4 500 kr

Radical Design CYCLONE IV - nicebikes.se 4 560 kr

MONARK Cykelkärra - bactive.se 4 690 kr

BOB Ibex 28" inkl väska - bracykelvagnar.se 4 799 kr

Christiania bikes Cykelkärra Art nr 1100 - westlingscyklar.se 4 900 kr

Monark CykelKärra med Träflak - cykelfritid.se 4 990 kr

Hinterher, Hmini, 640x420 mm - Gårda LivsCyklar 4 940 kr

Hinterher, Hmax, 720x510 - Gårda LivsCyklar 5 140 kr

Topeak Journey trailer - stenstromscykel.se 5 299 kr

Topeak Journey trailer - jofrab.se 5 319 kr

Christiania bikes Cykelkärra Art nr 1102 - westlingscyklar.se 5 400 kr

Hinterher, Htouring, 720x510 - Gårda LivsCyklar 5 520 kr

BOB Yak - tindeberg.se 5 599 kr

Hinterher, Hxl, 800x540 - Gårda LivsCyklar 5 900 kr

Surly, Ted Short Bed trailer - cyclecomponents.com 6 199 kr

Hinterher, Hxxl 820x610 - Gårda LivsCyklar 6 380 kr

Hinterher, Hxxxl 1250x610 - Gårda LivsCyklar 7 620 kr

Surly ted short bed utan fäste - cykelkraft.se 9 349 kr

Surly bill long bed utan fäste - cykelkraft.se 10 299 kr

Skriv gärna någon kommentar:

19 mars 2014

Folkpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

Här är svaren från Axel Darvik och Folkpartiet.

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er?

Ja, absolut. Cykeln är ett viktigt transportmedel i staden

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Vi är inte där än, andelen transporter med cykel är alldeles för låg. Det finns väldigt mycket att göra för att bli en riktig cykelstad.

3. De senaste fyra åren har ni suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjda med/anser ni har försummats mest?

Vi har drivit på för cykelfrågorna även om vi är i opposition. I vårt budgetförslag har vi varje år prioriterat en satsning på nya cykelbanor och cykelfrämjande åtgärder för 20 Mkr.

Vi vill bl.a. ha cykelbanor med högre hastighet, fler cykelfiler i city, fler cykelparkeringar, etc.

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Det måste upplevas som mer fördelaktigt. Tryggt, effektivt och prisvärt är viktiga ledord för oss när vi vill utveckla kollektivtrafiken.

I nya områden måste man planera bättre för cykel och kollektivtrafik. Men även i befintliga områden kan vägar byggas om för att passa bättre för bussar och cyklar.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta?

Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan? Säkerhetsproblem kan man delvis bygga bort men det är också viktigt att aktivt jobba med säkerhet och trygghet på våra skolor. Det finns positiva exempel där skolan och föräldrarna lärt barn att hämtar upp varandra för att gemensamt ta sig till skolan på ett säkert sätt.

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Hur arbetet organiseras är upp till varje chef att avgöra men vi är positiva till att alla arbetsplatser har tillgång till lånecyklar för jobbresor.

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Vi är positiva till sådana förslag så länge det är praktiskt och ekonomiskt rimligt.

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Vi är tveksamma till nya skattesubventioner. Det finns många lovvärda saker som skulle kunna subventioneras men då hackas skattesystemet sönder och blir till slut väldigt komplicerat.

9. Om ni efter valet kommer till makten, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Vi ser gärna att Styr och Ställ byggs ut och är öppet året om. Det kan även kompletteras med el-cyklar.

För att Göteborg ska bli en riktig cykelstad krävs många åtgärder i område efter område. Vi har en tydlig vision om att gång, cykel och kollektivtrafik ska få en större prioritet när vi utvecklar staden framöver.

10. Vill ni tillägga något?

Nej. Men tack för intressanta frågor.

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

18 mars 2014

Miljöpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

Här är svaren från Ronnie Ljungh och Miljöpartiet

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er?

Absolut, det har varit en av MP Göteborgs viktigaste profilfrågor under många år.

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Ja det tycker jag, men det innebär inte att vi är nöjda, Göteborg kan bli ännu bättre. Utvecklingen absolut i rätt riktning.

Ökningen av antalet cyklister som passerar permanenta stationer under 2013 ökade med 22 % jämför med året innan. Detta är vi både glada och stolta över.

3. De senaste fyra åren har ni regerat. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjda med/anser ni har försummats mest?

Investeringarna i nya cykelbanor och fler cykelparkeringar tillsammans med införandet av trängselskatt är viktiga framgångar för oss.

Även bidrag med 1500 kronor till de anställda för skötsel eller köp av cykel är en viktig framgång. Vi upplever inte att vi har försummat något men det finns mer att göra.

Vi är inte nöjda med situationen för cyklister i stråket Drottningtorget-Brunnsparken. Men att det inte hänt något ännu där beror på att det helt enkelt är svårt att få plats. Men det finns en del spännande förslag till lösning som förhoppningsvis presenteras snart.

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Jag har i viss mån svarat på detta ovan under punkt 3. Till detta kommer att vi arbetar för säkrare cykelbanor markerade med särskild färg, fler cykelparkeringar, borttagande av bilförmånerna bland stadens anställda har genomförts och istället finns nu en cykelförmån på 1500 kr.

MP har redan tidigare tillsammans med S sänkt priset på kollektivtrafikens kort, det är därför relativt billigt att åka kollektivt i Göteborg.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bil skjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta? Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan?

Skolan har givetvis ett ansvar i att upplysa föräldrar om säkerhetsproblem och att vidta åtgärder för att förhindra sådana, det har också gjorts genom hastighetssänkningar och farthinder.

Införandet av trängselskatt och utbyggnad av stadens kollektivtrafik enligt Västsvenska paketet angriper frågan på ett mer omfattande plan genom att föräldrarna själva inte tar bilen, de kommer då givetvis inte heller att skjutsa sina barn med bil.

Vi försöker också att planera staden och ny byggnation så att bilresandet generellt ska minska genom att bygga där det finns god kollektivtrafik och närhet till service. 

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Som jag sa ovan, cykelförmånen, borttagandet av bilförmåner. Till detta kommer att vissa nämnder och bolag, tex. hamnen, ger de anställda förmåner med kollektivtrafikkort. Vi gör det också möjligt för anställda att kunna köpa årskort och kunna få betala det genom löneavdrag så de slipper lägga ut en så stor summa vid ett tillfälle.  

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Vi arbetar med frågan att länka ihop cykelbanor med andra kommuner. Vi har skapat två stomcykelbanor de senaste åren, en till Mölndal och en till Partille. MP har varit drivande i att förhandla fram investeringsmedlen i budgeten som har gjort detta möjligt.

I våra kontakter med trafikverket lyfter vi fram behovet av att cykelbanor skapas när man bygger om eller bygger nya vägar. Tex. vägg 155 till Öckerö. Ofta är vägarna som binder samman kommunerna statliga vägar vilket innebär att vi inte direkt har samma möjlighet att styra över frågan. 

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Vi är positiva till detta och har försökt genomföra det också, men det gick inte. MP anser att det är resebehovet som borde ligga till grund för ett reseavdrag.

Det är i vår mening orimligt att någon som väljer cykel inte ska få göra samma avdrag som någon som väljer att köra bil när sträckan till arbete är densamma. Ska det vara skillnad mellan dessa borde den vara till den miljövänliga resenärens fördel.  

9. Om ni efter valet får förlängt förtroende, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Finns det något drömprojekt så är det en Gång- och Cykelbro över Göta älv i Östra hamngatans förlängning.

Men en bra cykelpolitik handlar egentligen om mängder med mindre projekt. Där vi ständigt löser de knutar där det inte fungerar eller går trögt. Särskilt svårt och viktigt är att klara bra genomströmning i knutpunkter där både gående och alla trafikslag är inblandande, tex. Järntorget, Valand, Drottningtorget Brunnsparken m.fl. 

10. Vill ni tillägga något?

Vi har även utvecklat ett hyrcykelsystem i Göteborg i samverkan med JCdecaux. Det gör det möjligt för många besökare och andra grupper att använda cykel.

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

17 mars 2014

Vägvalet om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

 

Här är svaren från Theo Papaioannou och Vägvalet.

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er?

Frågor om infrastruktur och transporter är kärnfrågor för Vägvalet. Vi vill med morötter, inte piskor, ge medborgarna möjlighet att välja det transportsätt som passar bäst för varje resa. Cykel är en pusselbit i detta, tillsammans med tåg, buss, spårvagn, bil och promenad. För att lyckas anser vi att man måste ge medborgarna alternativ.

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Göteborg har mycket kvar att göra innan staden kan kalla sig cykelstad. Staden satsar stort på infrastruktur för cykling, men det har inte gett förväntat utfall i motsvarande ökad cykling. Vägvalet vill bättre utvärdera cykelprojekt för att säkerställa att de med högst potential att öka cyklande genomförs först.

3. De senaste fyra åren har ni suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjda med/anser ni har försummats mest?

Underhållet av cykelbanor är generellt försummat. Vattenavrinning är under all kritik, buskar växer in över cykelbanan. Vägvisning på cykelbanor är också hopplöst dålig, med skyltar som skymmer varandra.

Vi är nöjda med hyrcykelsystemet och användandet har slagit alla förväntningar. Systemet bör expandera, framförallt ut på Hisingen och knytas till periodkortet för Västtrafik.

Vi är även nöjda med att stötta satsningen med Älvsnabben för cyklar över älven.

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Vi anser att det är upp till var och en att få ihop sitt vardagspussel. Alla har inte möjlighet att cykla. Men vi kan underlätta genom att bygga infrastruktur som gör det enkelt och säkert att cykla för de som kan.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta? Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan?

Frågan innehåller fler antaganden som vi inte riktigt känner stämmer. Varför skulle barn som går och cyklar göra bättre ifrån sig. Det kommer alltid att finnas behov från föräldrar att skjutsa barn till och från skolan. Vissa måste alltid göra det, vissa bara ibland.

Trafikmiljön runt skolorna måste säkras så att det finns tydliga områden för hämtning/lämning med bil.

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Hur man behöver transportera sig i tjänsten beror mycket på vilka uppgifter man har och vilken påverkan det har på den service man utför. Det är t ex troligen inte effektivt för hemtjänsten att börja cykla eller åka kollektivt.

Göteborgs kommun gör redan idag mycket för att uppmuntra de anställda till att ta cykeln. Anställda erbjuds cykel som löneförmån. Alla tjänstebilar har avskaffats. Det finns cykelparkering vid kommunens arbetsplatser. Men igen det är upp till var och en att avgöra hur man ska transportera sig från och till arbetet.

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Att ta med cykel på pendeltåg är en självklarhet i många länder, och borde även tillåtas i Sverige och Västra Götaland. Detta är en fråga för regionen som äger Västtrafik. Cykelbanorna mellan kommunerna bör byggas ut, och det är redan på gång, t ex från Göteborg till Mölnlycke och Landvetter.

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Cykeln är ett billigt transportmedel och vi tror att en skattesubvention bara marginellt skulle öka cyklandet. Det är inte investeringen i själva cykeln som är största hindret för göteborgarna att cykla mer. Det är bättre att satsa dessa skattepengar på cykelinfrastruktur.

9. Om ni efter valet får förlängt förtroende/kommer till makten, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Vi vill bygga en stad där alla får plats oavsett hur man transporterar sig. Hur man reser beror mycket på hur ens vardagssituation ser ut. Det är bra att öka cykling men vi får också vara realistiska i att staden ser ut som den gör och att alla inte kan cykla.

Idag görs redan en hel del för cykling men som allt annat är det en prioriteringsfråga.

10. Vill ni tillägga något?

Vi vill tydligare skilja på gångtrafik och cykeltrafik, både i budget, i planering och i verkligheten. Idag klumpas dessa trafikslag alltid ihop under benämningen "gång- och cykeltrafik". Cykelinfrastrukturen är ofta mer anpassad för gående än för cykling, vilket medför många konfliktsituationer mellan dessa trafikslag.

Om cykelinfrastrukturen byggs för cyklister så kommer cyklisternas efterlevnad av trafikregler att öka. Det räcker att åka till Danmark eller Holland för att studera hur trafiken kan planeras för både cyklister och bilar (och gående) utan att någon behöver känna sig nedprioriterad.

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

16 mars 2014

Vill du hjälpa Göteborgs Stad att utvädera cykelappen?

Cykelappen ska utvärderas och de behöver komma i kontakt med cyklister som kan hjälpa till. Och de vill ha kontakt med dig som cyklar i Nya Allén.

Med hjälp av koderna ovan kan du hämta cykelappen.

De är två studenter som läser Väg- och vattenbyggnad på Chalmers och som nu skriver deras examensarbete på trafikkontoret. Deras uppgift är att utvärdera funktionen ”Min cykeltur”, som är en del i appen ”Cykelstaden” som trafikkontoret har utvecklat.

Med hjälp av funktionen ”Min cykeltur”, som fungerar på liknande sätt som ”Runkeeper”, ser du hur länge och långt du cyklat. Du får även sträckan utritad på en karta. Om du vill kan du dela din information med trafikkontoret. All information som skickas från din mobil till trafikkontoret är anonym. Informationen du delar hjälper trafikkontoret att göra det ännu enklare att ta sig fram med cykel i Göteborg.

För att utvärdera ”Min cykeltur” genomförs en undersökning onsdagen den 19 och torsdagen den 20 mars.

Så här går det till:

 • Din cykeltur ska gå via sträckan Nya Allén, den sträcka som ska analyseras.
 • Du har laddat ner appen Cykelstaden i din telefon.
 • Du som cyklist använder funktionen ”Min cykeltur” för att logga din cykeltur. När cykelturen är avslutad delar du informationen med trafikkontoret genom att klicka på ”skicka” i din app.
Varför vara med att göra detta?

Trafikkontoret har tagit fram så kallade funktionskrav som ska gälla för det som i framtiden kommer att benämnas pendlingscykelnät, som Nya Allén kommer vara en del av. Syftet med undersökningen är att använda resultaten från ”Min cykeltur” till att identifiera om Nya Allén uppfyller funktionskraven angående hastighet, framkomlighet och flöde. Detta innebär att bland annat medelhastighet och hastighetsfördelning längs sträckan kommer att beräknas.   

Vill du vara med i undersökningen ­ hör av dig via mejl till:

Du får gärna delta i undersökningen utan att anmäla dig. Resultaten från undersökningen kommer att mailas ut till de som anmält sig och även läggas ut på trafikkontorets webbplats.

Källa: Göteborgs Stad - trafikkontore

15 mars 2014

Bilist bli testcyklist i Ale eller Lilla Edet

 

Projektet Testcyklist genomförs i de 7 kommuner, men tiden för att anmäla sig har gått ut i Halmstad, Alingsås, Mölndal, Lidköping och Öckerö. Men man söker fortfarande dig i Ale och Lilla Edet som använder bil i vardagen, exempelvis till arbetet, affären, förskolan, fritidsaktiviteter eller annat. De vill ha din anmälan senast 21:e mars.

Målet med projektet är att genom coaching, spännande cykelteknik och annat stöd ge dig som Testcyklist så stor chans som möjligt att förändra dina resvanor i en mer hälsosam, ekonomisk och hållbar riktning och inspirera andra.

Som testcyklist får du:

 • Låna en cykel som motsvarar dina resebehov (exempelvis elcykel, lastcykel, cykelkärra, vikcykel eller trehjuling).
 • Hjälp av en cykelexpert i att välja rätt cykel.
 • Personlig rådgivning och coachning.
 • Hälsoundersökning före och efter testperioden.
 • Reflex och sadelskydd

Du som blir utvald till testcyklist åtar dig att:

 • Ersätta dina vardagsbilresor med cykling minst tre dagar i veckan under perioden april till och med oktober 2014.
 • Fylla i en resvaneundersökning innan och efter och regelbundet rapportera hur mycket du cyklar under perioden.
 • Genomgå två hälsoundersökningar.
 • Medverka i ett startmöte den 31 mars och ett avslutningsmöte i oktober.

För dig som är intresserad kommer det också finnas möjlighet att blogga. Lokalmedia kommer också att bevaka projektet, och det kan hända att ni ombeds ställa upp på intervju eller medverka i reportage. Vi kommer också att ha en blogg på vår projektsida och ser ljust på om ni är intresserade av att skriva om era upplevelser på den. http://www.testcyklisterna.se/

Anmäl dig här senast den 21:e mars, antalet platser är begränsat.

Källa: ale.se, grkom.se, lillaedet.se

13 mars 2014

Blir cykling en valfråga 2014?

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Inspirerad av bloggerna ”Velonavia – Cykelkultur” och Sportbloggen så har jag skickat liknande frågor men något omarbetade till Göteborgs partier också. Det blir intressant att se hur de svarar och om de svarar.

Detta är brevet som i dagarna skickas ut till Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vägvalet.

Dessutom till  Feministiskt Initiativ, Piratpartiet, Kommunistiska partiet, Socialistiska Partiet, Sjukvårdspartiet, Rättvisepartiet Socialisterna, Öppna Göteborg! och Normaldemokraterna.

I september går landet åter till val i kommun, landsting och riksdag. Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

 1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för Er?
 2. Hur ser Ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?
 3. De senaste fyra åren har Ni regerat/suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är Ni mest nöjda med/anser Ni har försummats mest?
 4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill Ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?
 5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just billskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta? Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan?
 6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?
 7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill Ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är Er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?
 8. Förvisso en riksfråga, men hur ser Ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?
 9. Om Ni efter valet får förlängt förtroende/kommer till makten, hur vill Ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?
 10. Vill Ni tillägga något?

12 mars 2014

Nu börjar Göteborgs cykelbanor sopas

Gruset på torra cykelbanor ökar risken för att dratta omkull eller få punktering. Cyklister må uppskatta tidig vår men förbannar de tiotusentals ton grus som ligger kvar efter vintern.

Ironiskt nog visar statistiken att halkolyckor på grund av is och snö minskar medan de grusrelaterade ökar.

Men denna vecka börjar gruset på Göteborgs gator och cykelbanor sopas upp. Trafikkontoret hoppas att alla cykelbanor ska vara sopade innan påsk, 20 april.

Innan sista april ska gruset i centrum vara borta och i övriga stan innan sista maj.

I Göteborg finns ca 985 kilometer gångbanor, 475 kilometer cykelbanor och ca 1 400 kilometer kommunala vägar och gator.

Tills vidare får cyklisterna anpassa farten till grusgisslet.

Källa: sverigesradio.se, gp.se

11 mars 2014

Trafikljus ger cyklisterna förtur

I “Handlingsplan för cykel 2014” så står det att man skall göra en test med ”föranmälan”: premiering av cykel i de signalreglerade korsningarna på Redbergsplatsen och Packhusplatsen, här passerar cirka 3 500 cyklar om dagen. Om försöket faller väl ut, kan tekniken införas på fler platser i stan.

I denna veckan blir Packhusplatsen i Göteborg först ut med föranmälan för cyklister. Genom ett signalsystem i cykelbanan kommer cyklisten kunna föranmäla sitt vägval och på så sätt få förtur vid trafikljusen, såvida det inte är kollektivtrafik som kommer från andra hållet. Projektet, som är unikt i sitt slag, är en del i trafikkontorets satsning för att öka framkomligheten för cyklister.

– Med funktionen för cykelföranmälan undviks onödiga stopp, cyklisterna får förhoppningsvis lite mer flyt, säger Noel Alldritt, teknikansvarig på trafikkontoret i Göteborg.

Cykelföranmälan innebär att cyklisten, ca 10 meter före ett trafikljus, kör över en markering i cykelbanan. Passeringen aktiverar en sensor som går direkt till trafikljusen, det är metallen i cykeln som utlöser sensorn i marken. En lysande lampa på trafikljusstolpen visar att anmälan är gjord. För att tekniken skall fungera krävs att man cyklar över den markerade pilen i cykelbanan som motsvarar cyklistens vägval.

– Svårigheten ligger i att cyklar ju har ganska lite metall. Och slingorna i marken måste göras ganska små och ligga nära varandra – men utan att störa ut varandra, säger Noel Alldritt.

Konceptet är hämtat från trafikljusanläggningarna i biltrafiken, där en viss prioritering avgör vem som får grönt ljus. Cykelföranmälan fungerar på samma sätt, men tekniken är förfinad så att den bara aktiveras av de cyklister som passerar markeringen. Dessutom är sensorn utvecklad att känna av alla de olika riktningar som cyklisten kan välja i korsningen.

Utrustningen innefattar även en cykelräknare som ger information om antalet passager på sträckan, något som gör det lättare att beräkna och göra rätt viktning av trafiken.

– Den här typen av system har aldrig testats förut. Förhoppningen är att vi skall kunna använda det här systemet för att göra rätt prioriteringar i infrastrukturen framöver, säger Eva Eriksson, markandskoordinator på trafikkontoret i Göteborg.

Västnytt-Behöver inte stanna för rött

Systemet har tagits fram av ett Göteborgsföretag.

Källa: Göteborg Stad, vartgoteborg.se

10 mars 2014

Team Rynkeby Göteborg cyklar för barncancerfonden

För första gången kommer det i år att finnas ett Team Rynkeby Göteborg från Göteborg som kommer att cykla från Sverige till Paris. Team Rynkeby Göteborg kommer att samla in sponsorpengar och arrangera olika events för att samla in pengar till Barncancerfonden.

Team Rynkeby ankomst till Paris är alltid en vecka innan Tour de France fältets ankomst till Paris. Starten 2014 går i svenska och danska städer den 4-5 juli. Alla lag ankommer i samlad tropp till Paris den 11 juli.

Team Rynkeby är ett internationellt välgörenhetsprojekt som varje sommar cyklar till Paris för att samla in pengar till barn med cancer och deras familjer. 2013 samlade Team Rynkeby Sverige in 8 637 488 kronor till Barncancerfonden. I år så består Team Rynkeby Sverige av totalt 7 lag.

2014 kommer de insamlade pengarna att gå till Barncancerfondens projekt för syskonstödjare samt till forskning om hjärntumörer på barn. (En del av denna forskningen är förlagd i Göteborg).

Varje sommar i juli cyklar ca 1 200 motionscyklister och 260 funktionärer fördelade på 26 lokala lag från Sverige, Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Australien. För att stödja barn med cancer och deras familjer.  Läs mer om Team Rynkeby på www.team-rynkeby.se

Du kan lämna bidragmed mobiltelefonen, kontokort eller direktbetalning.

Team Rynkeby GÖTEBORG 2014 – Barncancerfonden

Läs mer om Team Rynkeby Göteborg:

TR Göteborg - Team Rynkeby

Team Rynkeby Göteborg | Facebook

#TRgöteborg | Twitter

9 mars 2014

Rösta på cykelbanebelysning i Göteborg

Trafikkontoret testar åtta nya armaturer som ska ge ljus åt stadens cyklister. Och cyklisterna får rösta på vilka armaturer de tycker är bäst. När testet börjar 10 mars kan du rösta på Göteborg Stads Facebooksida.

Testet börjar 10 mars på cykelbanan som går parallellt med Dag Hammarskiölds led. Testet börjar vid Marconigatan och fortsätter ut mot Askim. Där har trafikkontoret monterat åtta olika typer av LED-armaturer som är anpassade för cykelbana. Det finns tio av varje typ. Det vill säga en cykelsträcka på ca 300 meter med varje armatur - totalt ca 2,5 km.

Armaturerna är märkta med 1 de tio första 2 för nästa 10 av en annan typ och så vidare.

Trafikkontoret vill gärna få reda på vad du som cyklist tycker och uppmanar dig därför att ”gilla på Facebook” de två typer som du tycker är bäst. Det vill säga de armaturer som ger bra ljus på cykelbanan och bra omgivningsljus.

Utifrån det resultat vi får fram till 15 april så kommer vi att ta ut de två armaturerna med flest röster och montera dem på två längre teststräckor i staden.

Alla armaturer i kan styras vilket innebär att för dig som cyklist kommer ljusflödet variera vecka 11-12 100 procent ljus, v 13-14 70 procent, v 15-16 50 procent.

Källa: Göteborgs Stad - Rösta på den bäste cykelbanebelysningen

8 mars 2014

Spin of Hope är Sveriges största spinning-stafett

Spin of Hope är Sveriges största spinningevent och dess syfte är att samla in pengar till Barncancerfonden under en 12 timmar spinning-stafett. 2013 medverkade 83 träningsanläggningar och över 1200 lag. 

Spin of Hope 2014 kommer att genomföras lördagen 29 mars.
Samtliga lag startar kl. 07.00 och slutar kl. 19.00.
Ett lag ska hålla igång en spinningcykel under 12 timmar.

Lagen kan komma från företag, föreningar eller kompisgäng och ett av våra mål är att samla in minst 3 miljoner kronor till Barncancerfonden som i sin tur kommer att se till att pengarna kommer de drabbade barnen och deras familjer tillgodo genom Barncancerföreningarna. Totalt sedan starten 2009 har Spin of Hope genererat över 6.5 Mkr till Barncancerfonden. 2013 slogs nytt insamlingsrekord med 2.5 Mkr. Spin of Hope finns i hela landet, Hitta din anläggning.

2013 hade Spin of Hope 14 000 deltagare, vilket gör Spin of Hope större än Vasaloppet.

Att medverka i Spin of Hope kostar 1 500 kronor per lag (alt 3 000 kr för guldcykeln) och anmälan sker under respektive anläggning. Många av de medverkande anläggningarna erbjuder också Drop in-platser och kostnaden per timme är 125 kronor. Anmälan och betalning av dessa Drop-In platser sker direkt på anläggningen.

Länkar:

http://www.barncancerfonden.se/spin-of-hope/

https://sv-se.facebook.com/spinofhope

7 mars 2014

Innerstaden Göteborg införskaffar lastcyklar

Innerstaden Göteborg är en samverkansorganisation mellan tre parter, Göteborgs Stad, Fastighetsägarna i Göteborg, och Göteborgs Köpmannaförbund med ett gemensamt mål att stärka och utveckla Göteborgs City.

Sedan några år tillbaka driver Göteborgs Stad Trafikkontoret, i samarbete med bland annat Innerstaden Göteborg, arbetet med att förbättra trafiksituationen i innerstaden.

Hösten 2012 startades en gemensam mikroterminal i innerstaden där gods samlas till en enhetlig leverans. Därefter körs varorna ut till butikerna i en miljövänlig, tystgående elbil med släp.

Och nu kommer Innerstaden Göteborg införskaffa två nya lastcyklar Bakfiets Cargotrike Breed med el-assistans, levererad av Elcykelbutiken i Göteborg. De nya lastcyklarna kommer att finnas i en pool och kan bokas av Innerstaden Göteborgs medlemsföretag.

Anskaffningen av de två eldrivna paketcyklarna är en fortsättning av samarbetet mellan trafikkontoret och Innerstaden Göteborg.

Källa: gp.se, innerstadengbg.se, elcykelbutiken.se