17 mars 2018

Absa Cape Epic är mountainbikens Tour de France 2018

Söndag den 18 mars börjar Absa Cape Epic i Sydafrika och pågår till 25 mars. Cape Epic är världens hårdaste etapptävling i mountainbike och lockar professionella mountainbikecyklister från hela världen. Man tävlar i lag med två personer, lagen måste hålla ihop under hela tävlingen.

Absa Cape Epic är ett etapplopp med 8 etapper som sträcker sig över 8 dagar. Tävlingen inleds med en 20 km lång prolog med individuell start, lag för lag och utifrån detta seedas sedan fållindelningen till nästkommande etapp. Bortsett från prologen är etapperna mellan 8 och 11 mil långa med blandat långlopps- och cross country-karaktär.

Absa Cape Epic beskrevs av Bart Brentjens , 1996 OS-guldmedaljören i mountainbike och en tidigare Absa Cape Epic vinnare, som "Tour de France för mountainbike"

Fem lag är med, där någon är svensk:

Jennie Stenerhag har varit med i fem Absa Cape Epic och så förra året vann hon och Esther Suss (Schweiz) Absa Cape Epic i Team Meerendal CBC.

I år så skulle Jennie Stenerhag och Esther Suss försöka att försvara den titel från 2017. Men istället för att göra de sista preparationerna inför tävlingsstart så har varit tvungen att operera baksidalårmuskeln som helt hade gått av.

Angelika Tazreiter komer att ersätta Jennie Stenerhag i Team Meerendal CBC och cykla med Esther Suss.

Calle Friberg och Matthias Wengelin slutade Absa Cape Epic på en 15:e plats förra året. I år så cyklar Calle Friberg med Henrik Sparr.

Förra året så vann Jenny Rissveds tillsammans med sin stallchef, schweizaren Thomas Frischknecht mix-klassen. Men i år så har ju Jenny Rissveds tagit paus.

Man skall kunna följa 2018 Absa Cape Epic varje dag i en live streaming show, som visar vad som hände på varje etapp. Gerald de Kock som är värd för live streaming, med Jeff Ayliffe och Neil Gardiner.

Live Streaming

Absa Cape Epic

Absa Cape Epic - youtube

cyclingfans: 2018 Absa Cape Epic videos Live

cyclingfans: 2018 Absa Cape Epic Videos

Daily Live Streaming 

18 mars - Prologue 09:30 - 14:00 blir 8:30 –13:00 Svensk tid LIVE TV

19 mars - Stage 1 10:00 - 13:00  blir 9:00 –12:00 Svensk tid LIVE STREAMING

20 mars - Stage 2 10:00 - 13:00 blir 9:00 –12:00 Svensk tid LIVE STREAMING

21 mars - Stage 3 10:00 - 13:20 blir 9:00 –12:20 Svensk tid LIVE STREAMING

22 mars - Stage 4 10:00 - 13:20 blir 9:00 –12:20 Svensk tid LIVE STREAMING

23 mars - Stage 5 08:00 - 11:00 blir 7:00 –10:00 Svensk tid LIVE STREAMING

24 mars - Stage 6 09:00 - 11:30 blir 8:00 –10:30 Svensk tid LIVE STREAMING

25 mars - Stage 7 09:30 - 13:30 blir 8:30 –12:30 Svensk tid LIVE TV

Länkar

Documentary ABSA CAPE EPIC

http://www.cape-epic.com/

https://www.facebook.com/capeepic/

https://twitter.com/CapeEpic/

https://www.instagram.com/capeepic/

https://www.youtube.com/channel/UCpr8fMJTBl3WLYIogQzGiOQ

cyclingfans: mountain-biking live

cyclingfans – facebook

News

Bicycling.co.za/race-news/cape-epic-race-news

https://www.bikehub.co.za/

https://happyride.se/forum/read.php/1/2641832

Supersport

13 mars 2018

Husqvarna och Pexco lanserar Husqvarna Bicycles

Det är över 50 år sedan som Husqvarna slutade tillverka cyklar i fabriken i Huskvarna. Men nu har Husqvarna ingått ett partnerskap med tyska Susanne, Felix Puello och bolaget Pexco för att lansera Husqvarna Bicycles.

Partnerskapet med Pexco innebär en varumärkeslicens som ger företaget rätt att designa, utveckla och distribuera elcyklar under varumärket Husqvarna Bicycles.

Husqvarna-MC7-2018

Mountain Cross 7

Under varumärket Husqvarna Bicycles så kommer man producera elcykelmodeler som Mountain Cross, Light Cross, Tourer, City.

Pexco (Puello eMobility Crossover Company) är ett nytt elcykelmärke skapat av Susanne, Felix Puello och KTM Industries AG. Familjen Puello äger 50.1 % av Pexco och KTM Industries AG äger 49.9 %.

KTM Industries AG äger ju även Husqvarna Motorbicycles, vilket kanske inte gör det så konstigt att Pexco ingår ett partnerskap med Husqvarna.

Susanne Puello har varit chef på Winora och Felix Puello är mest känd för att skapat märket Haibike när han jobbade för Winora.

Försäljningen av elcyklarna har redan startat i Tyskland, Österrike och Schweiz men senare under året väntas även en stor lansering i Sverige.

Pexco kommer även lansera Raymon och R2R.

Länkar:

https://www.husqvarna-bicycles.com/en-INT

https://www.facebook.com/Husqvarna.Bicycles/

https://www.instagram.com/husqvarna.bicycles/

https://www.pexco-bikes.com/

https://www.facebook.com/pexcobikes/

Källa: jp.se, elektrobike, emtb news, bike-eu, sportaktiv, Husqvarna group, vafinans.se

11 mars 2018

Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2017/18

Jag hör ofta att det är viktigt att börja räkna med cykeln som ett eget trafikslag. Men vad händer med cykling i riksdagen.

Den 24 januari var det en debatt om utskottets förslag som handlar om cykelfrågor.

Utskottets förslag om beslut är:

Nej till motioner om cykelfrågor (TU5)

Riksdagen sa nej till 22 motioner från den allmänna motionstiden om cykelfrågor. Anledningen till det är bland annat att regeringen under våren 2017 presenterade en nationell strategi för ökad och säker cykling. Motionerna handlar bland annat om infrastruktur för ökad cykling, färgsättning av cykelbanor och trafiksäkerhet och trafikregler för cykling.

Här kan du läsa hela betänkandet Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU5 (pdf, 878 kB)

Talarlista

Erik Ottoson (M)

Jimmy Ståhl (SD)

Anders Åkesson (C)

Nina Lundström (L)

Robert Halef (KD)

Johan Andersson (S)

Lorentz Tovatt (MP)

Emma Wallrup (V)

Stina Bergström (MP)

Den 24 januari skede även Votering i Riksdagen och följde utskottets förslag, men du kan läsa mer om hur de röstade på Redovisning förslagspunkter.

Här kan du se på Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2015/16, Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2016/17 

Källa: riksdagen.se

3 mars 2018

Antalet omkomna cyklister 2017

Under perioden januari- december har antalet omkomna cyklister ökat jämfört med samma period året innan. Till och med den 31:a december 2017 har 24 cyklister omkommit jämfört med 19 under 2016, 17 under 2015 och 33 under 2014.

Omkomna 2017 olika färdsätt

24 cyklister omkom under 2017, under åren 2012–2016 omkom i genomsnitt 23 cyklister per år. Antalet omkomna cyklister har dock varierat stort under dessa år, från 15 omkomna 2013 till som mest 33 omkomna cyklister under 2014.

Av de omkomna cyklisterna var 15 personer 65 år eller äldre och två var barn eller ungdomar under 18 år 2017.

14 cyklister har omkommit i kollision med motorfordon och 10 i singelolyckor.

Fördelningen av antalet omkomna cyklister uppdelat på olyckstyp, åren 2007–2012.

Högersvängande lastbilar och kollisioner med bilar med hög fart är två exempel på särskilda risker. Ungefär 75% av olyckor mellan bil och cykel sker i korsningar.

Hastighetsdämpande åtgärder och säkrare cykelöverfarter skulle förbättrar situationen.

Cyklisterna är även sedan ett antal år tillbaka den trafikantgrupp som har flest antal svårt skadade. Ett stort ansvar ligger på kommunerna.

Singelolyckan den absolut vanligaste typen av cykelolycka. Men i sammanhanget bör poängteras att även en del av singelolyckorna orsakas av en konflikt med en annan trafikant, där cyklisten undvikit en kollision genom att väja.

Uppemot 80 procent av allvarliga skador uppstår i singelolyckor, drygt 10 procent i konflikt med motorfordon och knappt 10 procent med annan cykel.

Om man studerar singelolyckorna ser man att vägrelaterade faktorer är bidragande orsak till cirka 60 procent av olyckorna, i första hand drift och underhåll men även vägutformning.

Olyckorna som är relaterade till drift- och underhåll orsakas till nästan 70 procent av halka på grund av is, snö, grus eller löv.

Allvarligt skadade,åren 2007–2012. Källa: VTI rapport 801 (2013).

Halt underlag är alltså den enskilt viktigaste olycksorsaken när det gäller singelolyckor. Ungefär var tredje allvarligt skadad cyklist skadas på grund av halt underlag.

Halkolyckor på is och snö inträffar från oktober till april.

Redan i mars är gruset en betydande orsak till att cyklisten halkar omkull. Lösgrusproblemet fortsätter sedan hela sommarhalvåret.

De vanligaste orsakerna till allvarliga skador hos cyklister vid en singelolycka enligt en klassning av 4 000 slumpvis utvalda personer som uppsökt sjukhus. Procentsatserna summeras inte ihop till 100 eftersom varje olycka kan ha flera orsaker.

Källa: VTI rapport 801 (2013).

Vintermånaderna har en lägre andel skadade cyklister (omkring 5 procent per månad) än sommarmånaderna (omkring 10 procent per månad) vilket hänger ihop med årsvariationen i cyklandet.

Halkrelaterade orsaker vid singelolyckor med cykel (y-axeln till vänster) och olycksfördelning (y-axeln till höger) vid olyckor som leder till allvarligt skadade uppdelat efter månad under året.

Var sker cykelolyckorna?

De flesta singelolyckor sker i blandtrafik och gång- och cykelbana (GC-bana).

Kollision mellan cykel och motorfordon sker ofta i korsningar och på gatu- eller vägsträcka.

Kollision mellan cyklister är vanligast på GC-banor och på gatu- eller vägsträckor.

Kollision mellan mopedister och cyklister där cyklister får en allvarlig skada sker oftast på GC-bana och på gatu- eller vägsträcka.

De flesta kollisioner mellan cyklister och fotgängare sker på GC-banor, men även på gatu- och vägsträckor.

Vanligaste korsningsolyckan är kollision med motorfordon, därefter kollision med moped, cykel-cykel, singelolyckor och cykelfotgängare.

Källa: Transportstyrelsen, Säkrare cykling - gemensam strategi för år 2014-2020, VTI rapport 801

14 nov. 2017

Strava Global Heatmap är uppdaterad

Träningsappen Strava samlar in data om var dess användare löper och cyklar. Detta har resulterat i en mycket detaljerad karta där man kan se populära rutter.

Strava Labs Global Heatmap är en karta som visar var Stravas användare har cyklat och löpt någon stans. Det ger en bra bild över var man cyklar mest.

Strava gjorde sin första Global Heatmap 2015 efter det så har de fått mycket intresse från olika organisationer och städer. Nu så finns Strava Metro också, där kan man analysera hur man rör sig. Nu är det över 85 städer och organisationer som använder Strava Metro för att analysera och förbättra infrastrukturen.

Nu så har man alltså uppdaterat Global Heatmap med 6 gånger så mycket data – totalt så är det en miljard aktiviteter från Strava-data, vilket innebär 37 miljarder km fram till och med september 2017.

Strava Labs Global Heatmap

Strava-Global Heatmap2017

Är du intresserad av att hitta nya cykelrutter så hoppa vidare på någon av länkarna nedan och kolla in var andra i din närhet brukar cykla, man kan ju även se var man cyklar med mountainbike.

Strava Labs Global Heatmap

Strava-sweden2017

Inte helt oväntat så cyklas mest i våra större städer här i Sverige med Vättern som ett undantag. Något som jag antar beror på att många cyklat Vätternrundan.

Strava Labs Global Heatmap

Strava-Göteborg2017

Det är inte mycket oväntat var man cyklar i Göteborg. Men man ser också att det cyklas mycket mountainbike på Änggården och vid Delsjön.

Här en länk till Strava.

Du kan även donera data från appar som Strava, Runkeeper och Moves till Bikes vs Cars-appen som lanserades i samband med filmen. Det gör du på via Bike Data Projects hemsida.

Källa: citylab, strava metro, medium, flipboard