15 feb. 2019

Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2018/19

Jag hör ofta att det är viktigt att börja räkna med cykeln som ett eget trafikslag. Men vad händer med cykling i riksdagen. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om cykelfrågor.

Den 14 februari var det en debatt om utskottets förslag som handlar om cykelfrågor.


Utskottets förslag om beslut är:

Nej till motioner om cykelfrågor (TU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om cykelfrågor. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om att ta fram en handlingsplan för ökat cyklande, inrätta ett nationellt cykelkansli, göra ändringar i väglagen för att kunna anlägga cykelvägar och ändra i nuvarande trafikregler för cykling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Här kan du läsa hela betänkande Betänkande 2018/19:TU6 (pdf, 754 kB)

Talarlista

Jens Holm (V)

Sofia Westergren (M)

Thomas Morell (SD)

Mikael Larsson (C)

Magnus Jacobsson (KD)

Helena Gellerman (L)

Elin Gustafsson (S)

Emma Berginger (MP)

Patrik Jönsson (SD)

Den 14 februari skede även Votering i Riksdagen och följde utskottets förslag, men du kan läsa mer om hur de röstade på Redovisning förslagspunkter.

13 jan. 2019

Cykeln i överenskommelsen mellan S, C, MP och L

Här nedan har jag samlat vad som handlar om cykeln i den sakpolitisk överenskommelse som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna ingått.

Riksdagen

Här nedanför har jag samlat utdrag från den sakpolitisk överenskommelse som presenterades den 11 januari 2019.

23. Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden. Bygg ut fler servicekontor i hela landet. Inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden. Det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering. Denna ska på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka. Ett fortsatt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade (Utredning tillsätts sommaren 2019. Proposition hösten 2021. Ikraft 1 januari 2022).

Inför ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag (Utredning tillsatt. Dir. 2017:134). Utred ett slopat krav på bygglov för den som vill bygga ett kafé, ett ridhus eller liknande i anslutning till sin gård(Tillsätts 2020). En utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras (Tillsätts 2020). Vägunderhållet, med särskilt fokus på bärighet och tjälsäkring, förstärks.

36. Barnvänliga och hållbara städer. Stadsmiljöavtalen utvecklas och effektiviseras för att bland annat främja alternativ till bil i städerna. Andelen som reser med cykel ska öka. Bilpooler ska stimuleras. Skatteregler ska underlätta för cykelpendling.

Källa: https://www.nyemissioner.se/uploaded/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf

30 dec. 2018

Årets riksdagsmotioner om cykelfrågor 2018/19

Den allmänna motionstiden 2018/19 har avslutats. Här nedan har jag samlat länkar till motioner som handlar om cykeln.

2018 år startade motionstiden den 24 september och avslutades idag, den 30 november. Riksdagens ledamöter lämnade in totalt 2940 fristående motioner under allmänna motionstiden. Det är färre jämfört med 2017, då 3 847 motioner lämnades in. Antalet motioner brukar vara som lägst hösten efter ett riksdagsval.

Har markerat motioner som handlar direkt om cykelfrågor med gult.

Har markerat stora motioner, där en del av motionen handlar om cykeln med grönt.

Har markerat motioner som har något om cykeln i sin motivering till motionen med grått.

Turism och besöksnäring Motion 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Friskvårdsbidrag Motion 2018/19:309 av Jimmy Ståhl (SD)

En samhällsförberedande skola Motion 2018/19:431 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)

Barns användning av cykelhjälm Motion 2018/19:564 av Mikael Eskilandersson (SD)

Skatteregler för cyklar Motion 2018/19:821 av Edward Riedl (M)

Trafikskadeförsäkring Motion 2018/19:1061 av Adnan Dibrani (S)

Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem Motion 2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Mobilförbud på cykel Motion 2018/19:1261 av Karin Enström (M)

Barns cyklande Motion 2018/19:1318 av Johan Andersson m.fl. (S)

Markåtkomst och cykelinfrastruktur för ökad cykling Motion 2018/19:1400 av Lorentz Tovatt och Emma Berginger (båda MP)

LSS och rätten att välja utförare Motion 2018/19:1414 av Lars Beckman (M)

Plats för cykling, hållbarhet och hälsa Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C)

Budgetproposition för 2019 Motion 2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ny genomgripande skattereform för välstånd och välfärd Motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L)

Liberal digitaliseringspolitik Motion 2018/19:2043 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Liberal infrastruktur för en hållbar framtid Motion 2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L)

Öka insatserna för trafiksäkerhet Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S)

Satsning på cykelbanor Motion 2018/19:2192 av Magnus Manhammar (S)

En demokratisk, jämlik och hållbar stad Motion 2018/19:2228 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Grön liberal politik för miljö och klimat Motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L)

Starkare nationell cykelpolitik Motion 2018/19:2337 av Emma Berginger (MP)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer Motion 2018/19:2368 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Rättvisa reseavdrag Motion 2018/19:2514 av Rickard Nordin (C)

Ljusföroreningar Motion 2018/19:2553 av Rickard Nordin (C)

Förslag för ökad cyklism i Sverige Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C)

Centerpartiets budgetmotion 2019 Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C)

Trafiksäkerhet för aktiva transportslag Motion 2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP)

Klimatet kan inte vänta Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Effektiv styrning mot klimatmålen Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer Motion 2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Trafiksäkerhetskameror i tätort Motion 2018/19:2746 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)

Regelförändringar för ökat cyklande Motion 2018/19:2756 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

Transporter för jobb och tillväxt Motion 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Åtgärder för att främja cykling Motion 2018/19:2916 av Jakob Forssmed (KD)

Sverige ska hålla ihop – reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt Motion 2018/19:2934  av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer Motion 2018/19:2954 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Motion 2018/19:2956 av Tina Acketoft m.fl. (L)

Liberalernas budgetmotion 2019 Motion 2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. (L)

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten.

Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Varje motion hänvisas till något av riksdagens utskott för beredning. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

Värt att veta att det är normalt att det inte går igenom många förslag.

1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.

0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.

1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.

2 901 motioner lämnades in hösten 2014.

3 196 motioner lämnades in hösten 2015.

3 409 motioner lämnades in hösten 2016.

3 847 motioner lämnades in hösten 2017.

Källa: riksdagen.se

17 okt. 2018

Monark Exercise och Crescent börjar göra nya lastcyklar

Bådde Monark Exercise och Crescent ingår i Cycleurope, men Monark Exercise tillverkas i Vansbro och Crescent tillverkas i Varberg.

Varumärket Monark Exercise har funnits i över ett sekel och idag har vi tre affärsområden, Monark cargo, Monark sport & medical, och Monark originalservice. Nu har Monark cargo börjat göra sin nästa generation av lastcyklar.

Monark LOAD 3.0 är en klassisk trehjulig lådcykel med elektrisk hjälpmotor och 8 växlar. Ramen är byggd i Hi tension stål och mekaniska skivbromsar fram och bak. Den är även byggd med tre 20” tums hjulen med 3 tums fatbike däck.

Den finns att beställa i både klassisk Monarksvart och som på bilden, orange. Monark LOAD 3.0. Skall finnas med olika typer av låda, Inredning typ för barn. Är tänkt att finnas handeln from mars 2019.

load_3-0_left

Bilden, orange. Monark LOAD 3.0.

Load-3.01

Bilden, klassisk Monarksvart. Monark LOAD 3.0.

Monark Load 2.0 är en klassisk 2-hjulig cargocykel, den bygger på samma idé som en orginal Monark Long John, lastutrymmet är lågt placerat fram vilket ger en låg tyngdpunkt och en bra balans. Med en elmotor från Bafang och 8 växlar från Shimano acera. Kontakta Monark Exercise för mer information och order.

Clean Cement Built Structure White Background Copy Space

Bilden, klassisk Monarksvart. Monark LOAD 2.0.

Truck är en av Monark Exercise riktiga klassiker. Redan på 1930-talet producerade de denna modell av ”sjascykel” med hjälpmotor.

MonarkVansbro

Dagens cykel har moderniserats och finns nu även utrustad med elmotor, 3 eller 7 växlad. Detta är en cykel med möjligheten att tydligt skylta med egna logotypen eller budskap på båda sidorna. Låda privat och ingår ej. Kontakta Monark Exercise för mer information och order.

Monark el2Bilden, klassisk Monarksvart. Monark Truck med elmotor.

År 1908 tillverkades den första helsvenska Crescentcykeln och nu börjar även Crescent att bygga lastcyklar.

Den nya lastcykeln Crescent Max påminer mycket om den danska Bullit. Max kommar kunna lasta upp till 100 kilo. 

Max kommer att förses med Shimanos system med E8000-motor. Crescent Max kommer också att få 9- utanpåliggande växlar av typen Shimano Alivio och skivbromsar.

Crescent Max börjar säljas först till sommaren 2019 och priset är rekommenderat till 34 995 kr.

Crescent maxi lastcykel

Bilden, Crescent Max

Källa: monarkexercise.se, nacka.se, elcykelfabriken.se, jibo.se, alltomelcyklar.nu, staffanstorpscykel.se

5 okt. 2018

Försäljningen av cyklar är över en halv miljon per år

Cykelförsäljningen ligger stabilt högt över en halv miljon cyklar per år. På de senaste åtta åren så har det totalt nästan sålts 4,5 miljoner cyklar.

 • 2017/2018 så såldes 532 800 cyklar.
 • 2016/2017 så såldes 551 000 cyklar.
 • 2015/2016 så såldes 576 000 cyklar.
 • 2014/2015 så såldes 598 000 cyklar.
 • 2013/2014 så såldes 584 000 cyklar.
 • 2012/2013 så såldes 555 000 cyklar.
 • 2011/2012 så såldes 540 000 cyklar.
 • 2010/2011 så såldes 501 000 cyklar.

Försäljningen av elcyklar slår nya rekord, den har ökat med 53 procent med föregående år. Av den totala marknaden utgör elcyklar nu över 19 procent, och Sverige är därmed ikapp övriga Europa.

På de senaste fyra åren så har det totalt sålts 245 000 elcyklar.

 • 2017/2018 så såldes 103 000 elcyklar.
 • 2016/2017 så såldes 67 500 elcyklar.
 • 2015/2016 så såldes 45 000 elcyklar.
 • 2014/2015 så såldes 30 000 elcyklar.

Sedan årsskiftet är det möjligt för personer i hela landet som köper en elcykel att få en subvention av staten på 25 procent av priset upp till 40 000 kronor. Närmare 80 000 ansökningar har kommit in hittills och större delen av årets anslag på 381 miljoner kronor är redan utbetald.

Pengarna för bidrag till elfordon beräknas ta slut i vecka 42. Naturvårdsverket planerar att fortsätta att ta emot ansökningar även efter det att pengarna tagit slut. Men de kan varken behandla dem eller betala ut några pengar innan Naturvårdsverket fått ny budget för 2019.

Övriga cykelmodeller som ökar försäljningsmässigt utöver elcyklar är hybridcyklar och MTB. Racercyklar och standardcyklar minskar.

Källa: Svensk Cykling, Naturvårdsverket