30 juni 2014

Om cyklisterna i stan valde bilen

Tänk dig Göteborg utan cyklister. Eller rättare sagt; tänk dig stan med alla cyklister i en varsin bil. Ta Göta Älvbron till exempel. Ungefär 3 100 personer cyklar över bron en vanlig vardag. Om dom valde att åka bil skulle köerna förlängas med drygt 2,4 mil! Liknande scener skulle utspela sig på t ex Korsvägen eller i Allén.

Köerna förlängas med drygt 2,4 mil!

Och tänk vad svårt det skulle bli att hitta en parkeringsplats! Om alla cyklister åkte i egen bil skulle det behövas 40 000 nya parkeringsplatser i stan. Vi pratar om en yta på sisådär 60 fotbollsplaner. (Ingen mer fotboll på Heden alltså, och antagligen ingen Trädgårdsförening heller).

Ingen mer fotboll på Heden

Dessutom skulle vi få väldigt svårt att nå våra miljömål. Lite överslagsräkning räcker för att man ska tappa andan. Tillsammans trampar Göteborgs alla cyklister nästan 14 500 mil om dagen. Räkna om det till bilresor så blir det 31 ton växthusgaser, 75kg cancerframkallande partiklar och 40 kg försurande svavel sot varje dag!

Utan Göteborgs cyklister blir det 31 ton mer växthusgaser varje dag

Totalt sett är det absolut nödvändigt att några av oss väljer att resa utan bil. Faktum är att det skulle behövas många fler cyklister.

Kanske kan t o m du börja cykla eller öka cyklandet och byta ut en bilresa mot en cykeltur någon gång ibland. Då blir det ju också fler ansvarstagande cyklister ute i trafiken procentuellt sett.

Fler kan upptäcka vilket bra transportmedel cykeln är. Kanske kan du byta ut en bilresa mot en cykeltur någon gång ibland. Då blir det ju också fler ansvarstagande cyklister ute i trafiken procentuellt sett.

Källa: Cykel i Göteborg 2006 - uppföljning av Cykelprogram för Göteborg 1999

Nätverket Svenska Cykelstäder

Under den nationella Cykelkonferensen i Malmö, träffades tolv av Sveriges bästa cykelkommuner för att diskutera formen för Svenska Cykelstäder. Ett nytt nätverk där kommuner går samman för att lägga i en högre växel för cykelfrågorna. Kriterierna för att vara med kommer att vara tuffa och ambitionerna är höga. Initiativtagarna bakom nätverket är Svensk Cykling, Cykelfrämjandet och Malmö Stad.

Idén föddes en mingelkväll under Almedalsveckan förra året. Inspirerade av andra nätverk, som Klimatkommunerna och Spårvagnsstäderna, väcktes frågan: Varför finns det inget liknande nätverk för cykelfrågor?

Kommunerna är i slutändan de viktigaste aktörerna när det gäller att öka cyklingen i Sverige. Cykelplanering har gått från att vara en perifer fråga till en strategisk nyckelfråga i planeringen av växande städer. Svenska Cykelstäder är ett initiativ för att lyfta detta arbete till nya nivåer.

Målet är att bli ett kunskapskluster av duktiga politiker och tjänstemän, att öka samarbetet kommunerna emellan samt att tillsammans påverka cykelpolitiken på det nationella planet. Själva nätverket ska kunna initiera och sprida forskning och metoder för hur man bäst ökar cyklingen inom kommunerna.

Man skall samla de bästa städerna i ett nätverk, de som verkligen vill göra något på detta område. De som når upp till kriterierna och som sedan kan kalla sig Svensk Cykelstad kommer att kunna lära av varandra i nätverket och dessutom tjäna som förebild för andra städer och kommuner i Sverige.

Mötet var startskottet för Svenska Cykelstäder, och inbjudna till diskussionen var Umeå, Luleå, Sundsvall, Karlstad, Gävle, Örebro, Uppsala, Stockholm, Linköping, Halmstad, Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Fler kommuner väntar redan vid dörren och responsen från de redan tillfrågade kommunerna är mycket positiv:

Kommentarer från några av deltagarna på mötet:

 

- Svenska städer har länge planerats med bilen i fokus och cykeln på undantag. Det är därför mycket glädjande att Svenska Cykelstäder kan göra gemensam sak för att förbättra cyklisternas villkor i hela Sverige, säger Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd i Stockholm.

 

-  Vi kommer ha väldigt mycket nytta av varandras erfarenheter och av att stärka varandra framförallt politiskt, där vi faktiskt är eniga över partigränserna, säger Anna Jähnke (M), ordförande i miljönämnden i Helsingborg.

 

-  Vi i Luleå känner oss stolta och hedrade att få ingå i det här nätverket. Jag är övertygad om att nätverket kommer att vara ett mycket bra stöd för oss i vårt ambitiösa arbete med att planera för hållbara transporter. I gengäld hoppas vi kunna vara en inspiration för andra kommuner särskilt när det gäller vintercykling, säger Lenita Ericson (S), ordförande i tekniska nämnden, Luleå kommun.

 

-  Gävle är liksom Luleå i en kraftig tillväxtfas där förtätningsdebatten och diskussioner kring attraktiv stad står högt på dagordningen. Vi arbetar just nu med ett nytt miljöstrategiskt program och är jätteglada över chansen att få vara med i nätverket, säger David Eldrot, projektledare för cykling, Gävle kommun.

 

- Insikten om cykelns avgörande roll i morgondagens hållbara städer har glädjande nog ökat betydligt de senaste åren. Bildandet av nätverket gör att vi kan lära ännu mer av varandra och därmed skynda på arbetet, säger Tove Bergman (MP), ledarmot i kommunstyrelsen i Halmstad.

 

-  Lund har historiskt och kulturellt sett haft ett försprång. En medeltida stadskärna har aldrig riktigt lämpat sig för bilen. Men vi har tuffa klimatmål och vill bli bättre både på att nå de som pendlar in till Lund och på att separera cyklande från gående. Vi ser också att det behövs nya lagar och då krävs mobilisering från oss kommuner, säger Karin Svensson Smith (MP), vice ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun.

Initiativtagarna menar att detta bara är början på en starkare cykelutveckling i Sverige.

Bakom nätverket är:

Klas Elm (Svensk Cykling)
Lars Strömgren (Cykelfrämjandet)
Karolina Skog (Malmö Stad)

Källa: svenskcykling, Klicka här för mer information om Svenska Cykelstäder

29 juni 2014

Visa mer hänsyn och tacka för den hänsyn du får i trafiken

I en attitydundersökning framtagen av trafikkontoret i Göteborg kartläggs hur trafikanter förhåller sig varandra.

Enkätsvaren visar tydligt att göteborgarna tycker att de själva visar mer hänsyn i trafiken än vad de får tillbaka.

Särskilt tydligt är förhållandet mellan bilister och cyklister. 91 procent av bilisterna tycker att de visar cyklister mycket stor eller ganska stor hänsyn. Bilister å andra sidan upplever att endast 23 procent av cyklisterna visar dem samma respekt.

83 procent av cyklisterna anser att de visar bilister stor eller mycket stor hänsyn. Cyklisterna upplever att 50 procent av bilisterna visar dem mycket stor eller ganska stor hänsyn.

Samtliga trafikanter upplever att de visar mer hänsyn än vad de får tillbaks. Tabellen nedan åskådliggör förhållandena på en skala från 1-5.

Bland kommentarerna i enkätsvaren märks bland annat:

 • Bilisterna uppger att cyklisterna kör för fort och inte tar hänsyn till sina medtrafikanter. De menar också att fotgängare bara går rakt ut i gatan utan att se sig för.
 • Cyklisterna menar å sin sida att de upplever att bilisterna svänger utan att blinka och att man då inte vet vart de är på väg. Cyklisterna anser även att fotgängarna inte följer trafikreglerna.
 • Fotgängarna menar att de upplever att cyklister är hänsynslösa och att bilisterna ofta inte saktar ner vid övergångsställen.

Undersökningen visar även att 79 procent av de intervjuade känner allmän irritation i trafiken.

Du kan försök att minska irritation i trafiken, genom att visa mer hänsyn och tacka för den hänsyn du får i trafiken.

Angela Aylward skriver på sin blogg:

“Som den fleximobilist jag är – ömsom gående, cyklande och bilkörande – så kan jag känna igen mig i samtliga kategorier. Det är mänskligt att vara sitt (i stunden) eget perspektiv närmast. Att variera sina trafikslag kan dock öka förståelsen för den andres perspektiv och jag tänker tex. på hur trevligt det är att som bilist få ett tack när jag saktar ner för en fotgängare eller cyklist på ett övergångsställe/cykelöverfart.

Därför försöker jag att alltid själv tacka när jag går och cyklar. ”Varför tacka, det är väl onödigt?!" har jag fått höra av en medcyklist. Men eftersom jag vet hur glad man kan bli av ett litet tack, så tror jag att mitt tack ökar sannolikheten för bilisten att fortsätta sakta ner för nästa oskyddade trafikant som den möter.

Tacket kan vara en vink, en gilla-tumme, ett leende. Ja, någon liten gest som säger: jag noterar att du bryr dig. Den du möter blir sedd och något mindre frustrerad den dagen, kanske mer trafiksäker också. Jag bagatelliserar inte infrastrukturproblem som också de inverkar negativt på trafikanternas humör. Men inställningen till varandra spelar också roll.”

Jag håller med Angela Aylward. Tacka för den hänsyn du får i trafiken.

Källa: Göteborg stad, Elcyklisten: Gesten som kan rädda din nästa - så irriterade är vi i trafiken!

28 juni 2014

Olycksscenarier i korsningar mellan cykel o personbil

En studie som If gjort av kollisionsolyckor mellan cyklister och bilister visar att den vanligaste olyckstypen är när cyklisten kommer på cykelbana från höger före vägkorsning eller rondell. Näst vanligaste är cyklist som kommer från vänster på cykelbana – också före korsning. Det är fem gånger vanligare med kollision före korsning än efter korsning.

Flest olyckor blir det när cyklisten kommer på cykelbana från höger före en vägkorsning eller en rondell. Cyklisten, som har väjningsplikt, tror nämligen att bilen saktar ned för att släppa över den – men bilen anpassar bara farten inför korsningen. Detta missförstånd leder till många olyckor. Enligt studien är även svängolyckorna vanligt förekommande, men inte alls lika frekventa som när bil och cykel korsar varandras väg.

- Synfältet är begränsat och vi människor tenderar att leta efter faror. Det gör att cyklister som kommer från sidan, före den ”stora faran” på vägen, inte upptäcks. En ökad medvetenhet hos både bilister och cyklister om denna blinda fläck skulle kunna få ner olyckstalen, säger Iréne Isaksson Hellman.

Cirka 2 000 cyklister skadas allvarligt varje år. Förra året omkom 15 cyklister i trafiken.

Topp fem olyckstyper i korsning med cykelbana

 1. Cykelbana före korsning, cyklist från höger, 33 %
 2. Cykelbana före korsning, cyklist från vänster, 26 %
 3. Bilist svänger höger, cyklist på cykelbana bakifrån, 12 %
 4. Bilist svänger höger, cyklist på cykelbana framifrån, 8 %
 5. Cykelbana efter korsning, cyklist från vänster, 5 %

En studie av 882 olyckor mellan bil och cykel som inträffade mellan 2005 och 2012.

Studien kan läsas här: olycksscenarier i korsningar mellan cykel o personbil.

Källa: what if insurance

Umeå vann svenska cykelkampen

För Umeåcyklisternas stora engagemang i Cykelkampen 2014 får Umeå priset som svensk vinnare av den europeiska tävlingen.

 

Fredag 27 juni överlämnade Klas Elm från Svensk Cykling ett diplom till Hans Lindberg Gymnasienämndens ordförande.

– Umeå är en bra stad att cykla i och det är med glädje jag delar ut priset till en av Sveriges bästa cykelstäder, säger Klas Elm.

Umeå deltog för första gången i år och redan nu cyklade Umeå in på en 6:e plats, bäst av alla deltagande svenska städer.

En procent av Umeås befolkning har ställt upp och cyklat för Umeå. Med 1 143 medlemmar i laget cyklade umeborna totalt 75 999,77 km. Om dessa resor istället skulle ha gjorts med bil, skulle utsläppen av koldioxid kunna beräknas till ungefär 15 400 kg.

– Vi är djupt imponerade över deltagarnas insats. Detta är ytterligare ett bevis på att Umeå ligger i framkant som cykelstad, säger Emma Ödling, projektledare, Be Green Umeå.

The European Cycling Challenge, eller Cykelkampen som den kallas, är en årligen återkommande tävling där städer i Europa utmanar varandra om vem som kan cykla längst. Cykelkampen går ut på att den stad som cyklar flest mil vinner.

Under hela maj månad har cyklister från 32 olika städer registrerat sina cykelsträckor och bland de lag som hamnade i toppen finns Umeå.

Källa: europeancyclingchallenge.eu, mynewsdesk.com

27 juni 2014

Cykeltransporter miljömärkta med Bra Miljöval

Lastcyklar syns överallt i cykelstäder som Köpenhamn och Amsterdam och nu börjar de också bli allt vanligare på svenska gator.

Eftersom cyklar är det i särklass bästa transportmedlet för miljön så hejar vi förstås på utvecklingen. Ungefär hälften av alla godstransporter i tätort är lätta godstransporter och en stor del av dessa kan klaras av med lastcykel. De flesta modeller av lastcyklar kan transportera upp till 100 kilo gods förutom föraren.

 

Naturskyddsföreningen är glada att kunna berätta att 215 Transporter är ny licenstagare för Bra Miljöval. De utför lätta transporter med cykel i Malmö.

Sedan tidigare har även Cross Messenger Town AB som finns i Stockholm sina cykeltransporter märkta med Bra Miljöval.

Källa: naturskyddsforeningen.se

Lämna dina synpunkter på cykelplanen i Göteborg

Trafikkontoret har fått i uppdrag av politikerna att ta fram en ny cykelplan för Göteborg. Cykelplanen ska vara fördjupning av stadens trafikstrategi. Här kan du ladda ner den framtagna remissversionen och du är välkommen att lämna dina synpunkter!

Trafikkontoret i Göteborgs stad har tagit fram en cykelplan för 2015-2025 som just nu är ute på remiss. Jag rekommenderar alla som är intresserade av att Göteborg ska bli en bra cykelstad att  inkomma med remissvar!

Om du väljer att ge dina synpunkter på cykelplanen får du gärna använda nedanstående frågor som stöd:

 • Cykelplanen pekar ut fyra åtgärdsområden för att uppnå målen och visionen för en attraktiv cykelstad. Täcker dess fyra åtgärdsområden in alla nödvändiga aspekter för att skapa den attraktiva cykelstaden?
 • Cykelplanen vill bidra till att göra Göteborg till en attraktiv cykelstad där det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla. Är det möjligt att uppnå med de planeringsprinciper och/eller åtgärder som redovisas inom de fyra åtgärdsområdena?
 • Vad behövs för att fördjupa och utveckla i respektive åtgärdsområde och vad saknas?
 • Vad behövs göras, och hur, för att lyckas med cykelplanen?

Hur du lämnar ett remissvar

Som privatperson eller organisation lämnar du dina synpunkter genom att skriva till trafikkontoret:

Märk ditt svar med: DNR 1495/11. Alla inkomna synpunkter till Göteborgs Stad diarieförs.

Du kan lämna dina synpunkter fram till 30 september

Sedan kommer synpunkterna bearbetas och cykelplanen förtydligas och kompletteras. Efter remiss och bearbetning av inkomna synpunkter ska den slutliga cykelplanen behandlas i trafiknämnden i början av 2015.

Källa: Göteborg Stad

2 juni 2014

Partipolitiska paneldebatt om cykelfrågor i Malmö

Cykelfrämjandet Malmö arrangerade en partipolitiska paneldebatt om cykelfrågor i samband med Malmö Cykelfestival den 31/5. Hur ser de olika partierna på cykling och cykelinfrastruktur?

Christian Fasth ordförande i Cykelfrämjandet Malmö börjar att berätta om debatten efter 7:30

Trevligt när cykeln kommer upp på agendan.

Källa: malmocykelfestival

Nationaldagsloppet är ett motionslopp den 6 juni

Nationaldagsloppet är ett motionslopp på cykel i Göteborg den 6 juni 2014.

En enastående möjlighet att göra något roligt och stärkande av vår nyaste helgdag. Nationaldagsloppet är ett motionsarrangemang för hela familjen. Det är en hejdundrande familjefest för alla som gillar att cykla, stora som små.

Eftersom starten går från Kviberg, den gamla artilleri- och luftvärnsrege­mentets kaserngården så får man en pampig start. Det sker med riktig kanonsalut med tidsenligt klädd militär personal. Måste upplevas.

Nationaldagsloppet kan du välja mellan fyra rundor.

104 km vill du mäta dina krafter längs en kuperad bana. Karta

68 km på en vägen genom natursköna Härskogen. Karta

25 km cykelutflykt med familjen. Karta

3 km Lilla Nationaldagsloppet, Cykelloppet för alla barn!

Sista dag för anmälan var 25 maj, 2014. Efteranmälan den 4, 5 och 6 juni kan göras mot en högre deltagaravgift, se nedan.

Nummerlappar och efteranmälan

- Tisdag 4 juni kl 16.00 – 18.00 (SportSpec, Mölndalsvägen 77, Göteborg)
- Onsdag 5 juni kl 16.00 – 18.00 (SportSpec, Mölndalsvägen 77, Göteborg)
- Torsdag 6 juni kl 7.00 – 10.30 (Kvibergs kantin vid startplatsen)

Deltagaravgift
Vid efteranmälan den 4-6 juni så kostar det:
- 500 kr för 100 km
- 400 kr för 60 km, Nordic Wellness
- 100 kr/familj för 25 km, Familjerundan
Lilla Nationaldagsloppet 3 km kostar 40 kr/barn.

I samband med Nationaldagsloppet kommer man inviga en ny bike-park på Kviberg området. Bike-parken ligger vid starten av Lilla Nationaldagsloppet och kommer att bjuda på uppvisningar och prova på aktiviteter under hela Nationaldagen.

Prova på själv i cykelparken med era egna cyklar eller låna cyklar i cykel parken.

Du kan prova på att cykla över gupp och hopp med kurvor, banor finns för den som aldrig provat, och för den som har kunskapen att göra stora hopp.

Titta på uppvisningar av professionella åkare som kör i banan på de största hoppen i parken. 

Du får möjlighet att prata med professionella cyklister som reser runt i Värden på stora tävlingar. 

Prata med olika cyklister och få tips om teknik som gör dig till en säkrare cyklist på alla underlag. 

I parken använder du olika cyklar MTB, BMX, Dirt och Downhill cykel.

Du kan också besöka Nationaldagsloppet på Facebook.

Nationaldagsloppet arrangeras av Cykelklubben Master.

Skall du träna kan du titta på Landsvägsrundor, Göteborg med omnejd. Här är en liten samling rundor runt Göteborg.