28 jan. 2012

Cyklar rensas bort

Vid Triangelns tågstation är cykelställen belamrade och många väljer att parkera utanför. Men det är förbjudet.

Kommunen har satt upp en skylt:
”Cyklar får bara parkeras i cykelställ. Felparkerade cyklar flyttas av Malmö stad och får lösas ut av en fastställd avgift”.

Ändå händer samma sak varje vardag: På morgonen blir cykelställen snabbt fulla. Felparkerade cyklar växer till stora klasar. Sedan kommer Parkering Malmö med sin flakbil och rensar. Uppemot 60 felparkerade cyklar forslas bort varje vardag.

– Nu har vi varit här varje dag, tre veckor i sträck. Och det blir inte bättre. Det känns rätt hopplöst, säger fordonsflyttaren Jörgen Jönsson.

Susanna Olsson tågpendlar från Triangeln till Lund. Hon är en av många som har fått sin cykel bortforslad från parkeringen.

– Det är ju otroligt mycket cyklar där. Man får krångla för att hitta en plats, säger hon.

En morgon när det var fullt i cykelställen valde Susanna Olsson att låsa fast sin cykel i en papperskorg för att den inte skulle bli stulen. När hon kom tillbaka var cykeln väck. Hon fick hämta ut den hos kommunens fordonsförflyttare mot en avgift på 260 kronor

– avgiften är satt för att täcka flyttkostnaden. Susanna Olsson ifrågasätter Malmö stads profil som cykelstad: ”Jag antar att ni inte önskar att jag skulle cyklat hem och ställt cykeln för att sedan ta bilen i brist på cykelställ”, skrev hon i ett mejl till gatukontoret.

 

Leif Jönsson är trafikplanerare med ansvar för cykelfrågor.

– Det är inte som att vi vill vara ogina mot folk, säger han. Men om det skulle hända en olycka måste räddningsbilar komma fram. Därför måste vi plocka bort felparkerade cyklar.

Det finns särskilda angreppsschakt som räddningstjänsten ska kunna använda vid en olycka nere i tunneln, och vägarna dit måste vara öppna.

Det kan cyklisten Susanna Olsson förstå.

– Det är såklart jätteviktigt att räddningstjänsten kommer fram. Problemet är bara att man inte vet var man ska göra av cykeln.

Oftast är trängseln värst vid stationsuppgångarna, särskilt vid den norra vid S:t Johanneskyrkan. Men det finns också cykelställ vid Pildammsskolan, ungefär 150 meter bort från den norra ingången. Där brukar det vara gott om lediga platser.

– Men folk tycker det är för långt att gå, säger Leif Jönsson.

Han tycker att det ser skräpigt ut med alla felparkerade cyklar. Dessutom, konstaterar gatukontorets informatör Johan Edgren, måste funktionshindrade kunna komma fram.

Triangeln är fortfarande en byggarbetsplats, och cykelparkeringarna är tillfälliga lösningar i väntan på en modern cykelparkering med 2 000 platser som ska anläggas vid den södra uppgången vid Tandläkarhögskolan.

Till sommaren ska den vara färdig för parkering.

Tills dess finns risk för fortsatt kaos. Att sätta upp fler tillfälliga cykelställ vid Triangelstationen i väntan på den nya parkeringen är omöjligt, enligt Leif Jönsson.

– Det finns inte en millimeter där vi kan ställa nya cykelställ.

Malmö kallas en cykelstad, men förmår inte göra det som krävs för att få bära ett sånt fint epitet.

Hade ni sansat er och tänkt efter innan bygget så hade ni möjligtvis insett att det finns bättre sätt. Men så länge hybris och girighet får styra lär vi få se mer av sånt här. Istället för att svartmåla folket så bär ni ansvaret för att det ska finnas tillräckligt med säkra närliggande gratis cykelparkeringsplatser.

På bilden verkar det finnas en hel massa meter där man kan ställa cykelställ för att inte tala om hur många meter man skulle få om man tog bort bilparkeringen.

Om ni väljer att inte förse tågstationen med tillräcklig cykelparkering så bär ni det faktiska ansvaret och därigenom uppmanar ni också indirekt folket att ta bilen istället för cykeln!

En uppmaning till alla MAILA GATUKONTORET. De ska redovisa synpunkterna för Tekniska nämnden på onsdag. Maila här: http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Serviceforvaltningen/Felanmalan-Kundcenter.html.

Källa:sydsvenskan.se

21 jan. 2012

Cykelintresset ökar dramatiskt

I mitten av 2000-talet var det tyst om cykling i Sverige. Svensk Cykling, som nu firar fem år, konstaterar att det vänt sedan dess. Idag cyklar folk året runt och politiker tar numera cykling på allvar.

Försäljningen av cyklar ökar kraftigt, plus 10 procent senaste året. Svensken köper också mer påkostade cyklar, och intresset för cykelmotionslopp har exploderat.

Försäljningen av nya cyklar ökar kraftigt i Sverige. Cirka 550 000 nya cyklar säljs varje år enligt statistik från Svenska Cykelfabrikant och Grossistföreningen. Ökningen är så stor som åtta procent i cykelfackbranschen det senaste året (september 2010–augusti 2011). Föregående år samma tid (september 2009–augusti 2010) var ökningen 7 procent.

Att cykelpendlandet ökat de senaste åren märks tydligt inte minst i de större städerna. I Malmö tar i dag 40 procent av invånarna cykeln till arbetet eller skolan. I Stockholm cyklar 150 000 cyklister – varje dag. Motsvarande siffra för Göteborg är cirka 105 000 cyklister per dag.

Allt fler upptäcker fördelarna med att cykelpendla till jobb och skola. Att cykelpendla är smart både för miljön, för plånboken och för den egna hälsan. 

På senare år syns också en lavinartad ökning av motionscyklandet. Det märks bland annat på det enorma intresset för cykellopp som Vätternrundan och CykelVasan.

Även året-runt-cyklandet har stadigt ökat i alla tre storstäderna. Folk har upptäckt att man kan cykla även vintertid, bara man klär sig rätt.

Undersökningar som gjordes av Trafikkontoret, Stockholms Stad i slutet av 2000-talet visade att ökningen var så stor som över 100 procent.

I Malmö syns samma trend. Där cyklar en mycket stor andel året runt. Enligt mätningar gjorda av en så kallad cykelbarometer i centrala Malmö har man kunnat konstatera att cirka 80 procent av cyklisterna trampar även under vintern, och det finns inget som indikerar att denna trend kommit av sig.

Cykling tas nu också på allvar bland beslutsfattare. I regeringens infrastrukturproposition fick cykling för första gången ett eget avsnitt.

Regeringen har också tillsatt en utredning som ska se över och ändra regler kan utgöra hinder för ökat cyklande. Vägverket tar fram en ny cykelstrategi och i Stockholms stad arbetar man nu med att ta fram en regional cykelstrategi värd namnet.

19 jan. 2012

Är cykling CO2-fritt?

Mellan 1990 och 2007 minskade växthusgasutsläppen med 15% i EU – men utsläppen från transportsektorn ökade med 36%! EUs mål om minskade utsläpp till 2050 till under 1990 års nivå innebär att transportsektorn måste minska utsläppen med 60%! Skulle vi få upp andelen resor i EU till den vi har i Danmark skulle upp till en fjärdedel av den uppgiften vara avklarad.

Hur mycket koldioxid släpper man ut som cyklist då? Till att börja med har vi själva cykeln. Den ska tillverkas och underhållas. Det motsvarar 5 gram CO2/km.
Och sen har vi själva bränslet – och det är då det börjar krångla till sig. Det är skillnad om man äter kött eller potatis. Skillnaden är cirka 62 gånger när det gäller koldioxid/kalori. Så man måste göra vissa antaganden. Vi får utgå från att cyklister äter ungefär som snittet för EU-medborgaren. Vi får också anta att vår cyklist väger 70 kg för då kan man räkna ut att en cyklist bränner 175 kilokalorier mer per timme än en bilförare (i passiv transport bränner du endast 1,5 kilokalorier per kg kroppsvikt varje timme!). Så summan utsläpp pga bränslet för cyklister blir 16 gram CO2/km.
Summa utsläpp vi cyklister gör oss skyldiga är alltså 21 gram CO2/km!

Hur är det med bilarna då? Tja 5,5 ton koldioxid per ton bil, vilket ger 6,6 ton i snitt. Men bilar rullar också ganska långt, så utsläppet för produktionen av själva bilen blir 42 gram CO2/km.
När det sedan gäller utsläppen vid driften av bilen, bränna drivmedel alltså, blir det också ganska komplicerat med många antagande – vilken typ av bil, vilken typ av drivmedel, vilken typ av körning (stad eller motorväg) etc. Men om man gör en snitt av biltyper och trafik så blir utsläppen av just koldioxid 229 gram CO2/km.
Summa utsläpp vi som bilister gör oss skyldiga till är allstå 271 gram CO2/km.
(Och då har vi inte börjat prata om SO2, PM10 och NOX än….)

Så hur långt kan man transportera sig varje år om man ska hålla sig inom målet för koldioxidutsläpp inom EU?
2 170 km i bil,
5 822 km i buss, eller
28 000 km på cykel.

Källa: www.cykelsmart.se - Klas Elm, Ordförande Svensk Cykling

18 jan. 2012

Grusade cykelbanor grusar cykelplaner?

 

Den 13 jan skriver Metros Göteborgsedition om stenflisen på gång- och cykelbanor under rubriken ”Masspunka i stenflisens spår”. I artikeln beskrivs hur det efter säsongens första snö i veckan spreds den sedvanliga kommunala stenflisen på gång- och cykelbanor för att förhindra halkolyckor. Metro skriver att de pratat med flera cykelverkstäder som kunde rapportera ett tydligt uppsving av cykelpunkteringar. ”Masspunka” som det heter i rubriken. Enligt uppgifter i artikeln ska stenflisen vara extremt vass. En kvinna på stadens trafikkontor menar att man använder ett väldigt kantigt grus, för att det inte ska rulla bort. Hon säger också att nackdelen mycket riktigt är att de skär sönder cykeldäck. Är detta ett generellt problem? Vilka sorters stenflis används i andra städer? Vad säger ni – är detta ett icke-problem, eller värt att ta på allvar?

11 jan. 2012

Forskningsakademier stöder cykelinvesteringar

Mer än fyrtio av världens ledande medicinska vetenskapsakademier har i ett gemensamt uttalande gett sitt stöd för att tackla klimatutsläpp genom att göra städer mer cykelvänliga.

Bland de undertecknade akademierna finns även svenska Kungliga Vetenskapsakademin. Uttalandet görs bl.a. för att balansera den bild som ofta finns hos t.ex. politiska ledare om att klimatåtgärder är ekonomiskt och socialt kostsamma.

Utlåtandet bygger bl.a. på en serie forskningsartiklar publicerade i den välrenommerade The Lancet. Forskningsresultat av bl.a. Woodcock m. fl. om hur åtgärder för att göra London och Delhi cykelvänligare skulle innebära betydande hälsovinster och ett friskare liv för fler.

Källa:Statement on the health co-benefits of policies to tackle climate change

10 jan. 2012

MalmöKlassikern

 

2012, är det premiär för Malmöklassikern, ett nytt motionsevenemang som vänder sig till alla. Genomför de tre stora motionsloppen i Malmö under samma år så får du både en snygg t-shirt och ett diplom som bevis på att du fullföljt MalmöKlassikern.
För de som ligger på topp 25% (i respektive kön) i samtliga lopp (oavsett vald sträcka) får man en speciell “Topp 25%”-tröja.

Skånes största löplopp. Man springer 10 km genom centrala Malmö.
Start och mål på Malmö IP. Lördagen den 16:e juni.
Läs mer om MalmöMilen.


Malmös nya öppet vatten-tävling. Start och mål vid Scaniaplatsen i Västra Hamnen.
Välj mellan att simma 1.000 och 2.000 meter. Lördagen den 21:a juli.
Läs mer om MalmöSimmet.


Malmös cykellopp, man kan välja mellan att cykla 75 km eller 120 km. Start och mål vid Hyllie IP.
Lördagen den 8:e september.
Läs mer om Malmö Velo Classic.

För att bli en MalmöKlassiker ska man genomföra MalmöMilen, MalmöSimmet och Malmö Velo Classic under samma år. Man kan välja vilken distans man vill - alla som går i mål på samtliga dessa tävlingar blir en MalmöKlassiker

Man behöver inte föranmäla sig till MalmöKlassikern det räcker att man deltar i loppen. När man anmäler sig till det avslutande loppet - Malmö Velo Classic vill dock gärna att man kryssar i att man är med i MalmöKlassikern och gärna fyller i sina tidigare OCR-nummer. Då blir det enkelt för oss att ta fram tröjor och tider i förväg. Detta går även att lösa i efterhand, men blir så mycket enklare om man anmäler direkt via Malmö Velo Classic.

Topp25%
De som kommer på övre kvartilen (topp 25%) i varje deltävling för sitt kön kommer att belönas med en speciell tröja och speciellt diplom. Det är topp 25% som räknas oavsett vilken sträcka man väljer på sim och cykling. Det är värt att kämpa lite extra för att bli en Topp25%

9 jan. 2012

Cyklarna på Drottningtorget i Göteborg flyttas 16 januari

Under perioden januari till juli kommer cykelparkeringen utanför nya Hotel Post på Drottningtorget att vara indragen. Trafikkontoret hänvisar till de nya cykelparkeringarna i anslutning till Drottningtorget.

Cyklar flyttas

Måndagen den 16 januari kl. 06 börjar trafikkontoret att flyta de cyklar som eventuellt står kvar på cykelparkeringen utanför nya Post Hotel. Har du fått din cykel flyttad får du kontakta trafikkontorets kundtjänst på 031-150017.

Nya cykelparkeringar

Du som vill parkera din cykel kan använda de nya parkeringarna:

 • Drottningtorget vid Hotel Eggers
 • Kvarnbron mellan Hotellplatsen och Drottningtorget
 • Åkareplatsen på baksidan av Post Hotel

Från augusti 2012 kan du åter använda cykelparkeringen på Drottningtorget framför Hotel Post.

Mer information

Trafikkontorets kundtjänst på telefon 031-15 00 17 eller e-post: 150017@goteborg.se. Kundtjänst har öppet måndag till fredag kl. 7-18, stängt på helger och helgdagar.

8 jan. 2012

Göteborgklassikern

goteborgsklassikern.se

2012, är det premiär för Göteborgklassikern, ett nytt motionsevenemang som vänder sig till alla. Tre lopp ska genomföras under ett år: Hisingen Runt, Göteborg Simmet och Finalloppet.

Ett slag för folkhälsan
Konceptet syftar i främsta hand till att ge en bättre folkhälsa och distanserna som ingår är utvalda för att både du som motionär och elitidrottare skall klara av utmaningen.

Förhoppning är att intresset ska vara stort redan år 2012 och ambitionen är att deltagandet i respektive lopp skall öka.

 

Göteborgsklassikern:

Samma distans gäller för damer och herrar.

Du genomför loppen i valfri ordningsföljd och kan börja med vilket lopp du vill. Det viktiga är att du genomför alla 3 loppen under 12 månader.

När du genomfört de tre loppen under en tolvmånadersperiod är du berättigad till Göteborgsklassikerns diplom.

Föranmäl dig innan du startar din Göteborgsklassiker för då får du vårt nyhetsbrev, träningstips, inbjudningar till gemensam träning och andra förmåner.

Anmälan sker på www.goteborgsklassikern.se/anmalan och anmälningsavgiften är 150:- för Göteborgsklassikern.

Vill du istället efterregistrera dig när du genomfört din Göteborgsklassiker, så gör du det på samma anmälningsformulär och kostnaden är den samma.

OBS: Anmäl dig till de olika loppen via respektive arrangör.

Carl Johan Behre, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Initiativtagare är docent Carl Johan Behre, överläkare och specialistläkare i internmedicin med särskild inriktning mot fetmarelaterade sjukdomar vid Sahlgrenska Universitetssjukhus. Han är en stark förespråkare för motion.

Faktum är att det är bättre att ha några kilo för mycket och röra på sig, än att vara smal och helt passiv. Vi ser Göteborgsklassikern som en väg att få fler att börja motionera och se värdet av att regelbundet röra sig. Statistiken över levnadsålder är entydig – motion har mycket stor betydelse för folkhälsan, säger Carl Johan Behre.

Anniela Forsell, Göteborg & Co

Anniela Forsell på Göteborg & Co har varit med från början och drivit utvecklingen av konceptet för Göteborgsklassikern.

Göteborgsklassikern är ett fantastiskt initiativ som på sikt kommer att stärka både folkhälsan och Göteborgs position som evenemangsstad, säger hon.

7 jan. 2012

Cykla ger en bättre hälsa och vår jord blir friskare

Att cykla ger en bättre hälsa. Och vår jord blir friskare när du inte åker bil. Ganska bra utdelning på lite trampande.

 

Har du tänkt på det här?

Om du cyklar 3 km fram och tillbaka till arbetet istället för att ta bilen kommer dina 6 km per dag att minska utsläppen av koloxid med 23 kg per år.

 

Eller det här?

Samma dagstur förbränner 36 000 kalorier på årsbasis vilket motsvarar 5 kg fett. Faktum är att medelpersonen förlorar 6 kg första året som cykelpendlare.

 

Eller det här?

Ditt dagliga cykelpendlande på 6 km sparar ungefär 250 liter bränsle varje år. Om bara en på tusen följer ditt exempel och cykelpendlar 6 km varje dag istället för att ta bilen skulle vi spara 1 600 miljoner liter bränsle varje år.

Det är ganska mycket du kan påverka bara genom att hoppa upp på cykeln. Plus. Du får cykla på din cykel.

Andelen vuxna som är överviktiga ökar och då är cykeln en lösning. Det är bara att titta på statistiken nedan.

Cyklar per 1 000 invånare
 • USA 385
 • Tyskland 588
 • Nederländerna 1 000
Procentuell andel stadsresor per cykel
 • USA 1
 • Tyskland 12
 • Nederländerna 28
Procentuell andel vuxna som är överviktiga
 • USA 30,6
 • Tyskland 12,9
 • Nederländerna 10,0

Statistik har hämtats från World Watch Institute

Källa:trekbikes