27 maj 2016

Cykelns Dag 2016

I år infaller denna högtidsdag den 28 maj.

För cykelfackhandeln blir Cyklens Dag ett gyllene tillfälle att visa upp sig från sin allra bästa sida, demonstrera nya cykelmodeller och tillbehör. I många butiker kan ni denna dag hitta fina cykelerbjudanden och träffa kunniga personal. Håll utkik efter lokala annonser!

 

Men jag har skickat email till många butiker i Göteborg och frågat om det händer något oss er på Cykelns Dag? eller har ni kanske något erbjudande för att det är Cykelns Dag?. Får väldigt många svar som säger att “Vi har inget planerat just nu eller Cykelns dag är väl ändå varje dag, året om”.

Svar som jag fick var att:

Älvängens cykel kommer under veckan att rabattera en hel del MTB modeller till kampanj priser och några elcyklar kommer också att ingå i denna kampanjen.

Ta med din cykel till Cykelhuset på Axel Dahlströmstorg (28/5) mellan kl 10 - 15 för en gratis översyn inklusive insmörjning samt justering av växlar och bromsar! Få 15% rabatt på alla slitagedelar till din cykel.

Chappelli Cycles att ha 400 kronor rabatt på vår Chappelli Nero Single Speed (ord 3895 kr)


Men den 28 maj så firar även Hisingen Runt firar 40 år. Och man kan efteranmälan fram till 28 maj. Även Västkusten Runt är den 28 maj


Då Hisingen Runt är ett motionslopp har el-cykeln aldrig varit exkluderad. Nu tar de steget längre och öppnar upp för anmälan till en elektrisk klass med egen startgrupp.

18 maj 2016

Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2017

Här nedanför har jag samlat utdrag från det Rödgrönrosa  budgetförslaget i Göteborgs som presenterades den 17 maj 2016.

Rödgrönrosa föreslår bland annat cykelvägar för bättre cykelstad, 143 miljoner till en större satsning på cykelvägar+ett cykelnätverk får 1 miljon för att få fler i staden att cykla.

Kommentar från Ulf Kamne (MP) via twitter: Cykelprogrammet för en nära storstad 2015-2017 är både drift och investeringar. Driften finns sedan tidigare. De 143 milj är nya investeringspengar, för att bygga cykelbanor med mera.

Budgeten finns publicerad på: Mål och inriktningsdokument för Göteborgs Stads budget 2017

Sid: 11

Individ- och familjeomsorg

Koncept för att utveckla hur cykelkök ska spridas till fler
stadsdelar ska utredas.
Ansvar: Social resursnämnd. Ska genomföras 2017.

Sid: 19

Trafik

Analys

God trafikplanering är en förutsättning för människor att få ihop vardag och fritid och skapar mer jämlika och jämställda livsvillkor, samtidigt som det stärker stadens konkurrenskraft.

Kollektivtrafiken i dag är inte tillräckligt utbyggd för att nå målen om ett hållbart resande. Genom en utvecklad kollektivtrafik ges fler lika möjligheter att nå stadens utbud av studieplatser, arbetsplatser, kultur och fritid utan att vara beroende av
tillgång till bil. Det antagna cykelprogrammet är ett steg för att Göteborg ska utvecklas till en modern och bra cykelstad.

Klimat- och miljöpåverkan samt buller och trängsel, från trafiken behöver minska för att bidra till en hållbar stadsutveckling.

Trafiksäkerheten har ökat generellt, dock har cykelolyckorna blivit fler. I takt med att staden förtätas och vi blir fler som samsas om trafikutrymmet behöver trafiksäkerhetsarbetet
förbättras ytterligare.

Västsvenska paketet är ett steg i omställningen till ett hållbart resande och viktig för den regionala arbetsmarknaden och att få hållbara godsflöden i och genom Göteborg. De stora projekten i Västsvenska paketet går allt mer in i en genomförandefas.
Det ställer krav på hur trafiken leds om och att nya lösningar skapas för att bibehålla god tillgänglighet och mobilitet under byggskedet. Byggtiden ger också en möjlighet att skapa ny tillfälliga mötesplatser i staden.

Trängselskatten har fortsatt god effekt. Sedan trängselskatten infördes 2013 har Göteborgs befolkning ökat med 20 000. Trots det ligger biltrafiken fortfarande under den ursprungliga nivån.

Mål

Det hållbara resandet ska öka.

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.
Processägare: Trafiknämnden.

Inriktningar

Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik, cykel och gående. Kollektivtrafiken ska utgöra stommen i stadstrafiken. Alla ska kunna resa miljövänligt, enkelt och mer tillgängligt, därför behöver kollektivtrafiknätet byggas ut.

Trafikplaneringen ska bidra till att skillnaderna i resmönster baserat på kön utjämnas, som ett led i att förverkliga jämställdheten.

Skolbarn och skolungdomar ska erbjudas fria resor med kollektivtrafiken under sommaren.

Tillgänglighetsanpassningen av hållplatser ska prioriteras. Färdtjänsten och Flexlinjen ska utvecklas så att dess passagerare får samma nytta av kollektivtrafiken som
övriga resenärer.

Efter framgången med Electricity ska Göteborgs Stad medverka till utbyggnad av infrastruktur för elfordon.

Trafikmiljön ska utformas på ett sätt som främjar barns säkerhet och rörelsefrihet. Möjligheten att gå till fots mellan olika platser ska prioriteras högt. Trottoarer och gångbanor ska skiljas från cykelbanor och gångstråken ska vara gena och tydligt markerade.

Göteborg ska utvecklas till en cykelstad i enlighet med cykelprogrammet, med fasta förbindelser över älven. Säkerheten för cyklister ska prioriteras mer och cykelolyckorna
i staden ska minska.

Trafikens påverkan på bullersituationen, klimatet och luftkvaliteten ska förbättras bland annat genom att trafikmiljön anpassas och hastigheter för biltrafiken sänks. För att nå målen i trafikstrategin och bibehålla framkomligheten under byggprojekt
behöver effektiva mobilitetslösningar utvecklas, i samverkan med förvaltningar och bolag. I infrastrukturprojekt ska fler medarbetare rekryteras utifrån social hänsyn.

Priset för boendeparkering ska bli mer marknadsmässig och parkering på tomtmark ska premieras. Parkeringsplaneringen ska stödja trafikstrategins inriktning. Staden ska underlätta för bilpooler, bland annat genom att omvandla parkeringsplatser
som tagits i anspråk vid ombyggnation till bilpoolsparkering.

Göteborg är ett skandinaviskt logistiknav och måste ha väl fungerande godsflöden. Det gäller såväl godset till och från Göteborgs hamn, som utveckling av citylogistiken. Detta är prioriterat både vid ombyggnationer samt i den långsiktiga strategiska planeringen.

Arbetet med en sammanhållen kollektivtrafik sker genom arbetet i Västsvenska paketet. För att nå målen med kollektivtrafikutbyggnaden behöver Göteborgs Stad ha god dialog och nära samverkan med Västra Götalandsregionen. Detta sker bland annat genom aktivt deltagande i arbetet med målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille, samt Sverigeförhandlingen. Arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard gällande stadsutveckling och trafiklösning ska prioriteras.

Uppdrag

Göteborgs Stad ska genom förhandling möjliggöra utbygg-
naden av spårväg på Hisingen.
Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2017.

En åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard, gällan-de både trafiklösning och stadsutveckling, ska genomföras.
Ansvar: Trafiknämnden i samverkan med Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden. Ska genomföras 2017.

Det ska göras en avstämning av planen för Gamlestaden etapp två där inriktningen är att pröva om det går att finna en annan lösning än tunneln samtidigt som antalet bostäder behålls. Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2017.

Det ska i en fortsatt utredning tas fram en modell och tidplan för hur boendeparkering kan marknadsanpassas för att stimulera till ökad parkering på kvartersmark.
Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2017.

Cykelnätverk för ökad cykelanvändning ska startas.
Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2017.

Tidigare budget:

Man kan jämföra med “Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2017” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2017

Ni kan även läsaCykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2016” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2016

Ni kan även läsa “Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2015” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2015”.

Källa: Vänsterpartiet Göteborg, GP

4 maj 2016

Giro d'Italia 2016

Den 99:e upplagan av Giro d'Italia avgörs mellan den 9 maj och 31 maj.

Se världens främsta cyklister kämpa över 21 etapper, med start i Nederländerna och slutlig målgång i Turin. Loppet innehåller tre individuella tempon och sex målgångar uppför, inklusive den berömda stigningen till Alta Badia på etapp 14. 

Den regerande mästaren Alberto Contador deltar inte för att försvara titeln, så italienaren Vincenzo Nibali är förhandsfavorit och tippas återta den rosa tröjan som han vann 2013.

Tror på många roliga etapper dock saknas killar som Chris Froome, Nairo Quintana, Alberto Contador och Fabio Aru i startfältet.

Men många av de bästa cyklisterna från hela världen kommer att cykla Giro d'Italia. Bland dem är bl.a Mikel Landa, Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Alejandro Valverde, Rafal Majka, Tom Dumoulin och Ryder Hesjedal.

När det gäller spurtare så saknas Mark Cavendish, Peter Sagan, Alexander Kristoff, och Fernando Gaviria.

Men många andra spurtare är där. Bland dem är bl.a Andre Greipel (Lotto Soudal), Marcel Kittel (Etixx-QuickStep), Elia Viviani (Team Sky), Caleb Ewan (Orica-GreenEdge) och Arnaud Demare (FDJ).

25-årige Tobias Ludvigsson (Team Giant-Shimano) gör sin fjärde start i Giro d’Italia.

Vilka lag som är med och vilka som cyklar för de olika lagen kan du se på Startlist Giro d'Italia 2015 - CyclingFever. Giro d'Italia startar den 6 maj.

Giro d'Italia 6 maj - 29 maj

Eurosport – programtablå

Giro d'Italia direktsänds varje dag på Eurosport

Årets Giro rymmer 3 individuellt tempolopp, 7 platta etapper, 7 mediumtuffa bergsetapper samt 4 tuffa bergsetapper med målgång uppför.

I samband med årets lopp direktsänds även dagliga magasinprogrammet Giro Extra, 15 eller 15 min innan etappen börjar.

För att vara en del av Eurosports direktsändningar så skickar du dina SMS till nummer 72445. Börja meddelandet med ESP, följt av ett mellanslag och därefter din fråga.

Kostnaden är 5 kronor per meddelande, och frågorna besvaras i mån av tid och utrymme under sändningen.

Stage: 1 - 6 May : Apeldoorn ITT, 9.80 km (individuellt tempo)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 2 - 7 May : Arnhem - Nijmegen, 190.00 km

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 3 - 8 May : Nijmegen - Arnhem, 190.00 km

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 4 - 10 May : Catanzaro - Praia a Mare, 200.00 km

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 5 - 11 May : Praia a Mare - Benevento, 233.00 km

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 6 - 12 May : Ponte - Roccaraso, 157.00 km

LIVE på Eurosport: 13:00-17:30

Stage: 7 - 13 May : Sulmano - Foligno, 211.00 km

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 8 - 14 May : Foligno - Arezzo, 186.00 km

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 9 - 15 May : Radda - Greve ITT, 40.50 km (individuellt tempo)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 10 - 17 May : Campa Bisenzia - Sestola, 219.00 km

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 11 - 18 May : Modena - Asolo, 227.00 km

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 12 - 19 May : Noale - Bibione, 182.00 km

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 13 - 20 May : Palmanova - Cividale del Friuli, 170.00 km

LIVE på Eurosport: 13:45-17:30

Stage: 14 - 21 May : Farra d’Alpago - Corvara, 210.00 km (bergsetapp)

LIVE på Eurosport: 13:00-17:30

Stage: 15 - 22 May : Castelrotto - Alpe di Siusi ICTT, 10.80 km(individuellt bergstempo)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 16 - 24 May : Bressanone - Andalo, 132.00 km (bergsetapp)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 17 - 25 May : Molveno - Cassano d’Adda, 196.00 km

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 18 - 26 May : Muggiò - Pinerolo, 240.00 km

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 19 - 27 May : Pinerolo - Risoul, 162.00 km (bergsetapp)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 20 - 28 May : Guillestre - Sant’Anna di Vinadio, 134.00 km (bergsetapp)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

Stage: 21 - 29 May : Cuneo - Torino, 163.00 km

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

http://tv.eurosport.se/tvschedule.shtml

http://www.eurosportplayer.se/

Länkar:

http://www.gazzetta.it/Giroditalia/2016/it/

http://www.giroditalia.it/eng/

http://www.cyclingfans.com/

http://www.cyclingfans.com/giro-d-italia/live

http://www.eurosport.com/cycling/giro-d-italia/

http://www.eurosport.com/cycling/

http://vacchi.se/blogg/

http://cykelsidor.se/giro-italia.htm

http://www.cyclingtips.com.au/

http://www.cyclingnews.com/giro-ditalia

http://www.cyclingweekly.co.uk/news/1/giro-d-italia.html

http://www.radsport-seite.de/giro-2015.html

http://www.sbs.com.au/cyclingcentral/

http://www.telegraph.co.uk/sport/othersports/cycling/

http://giro.cyclingfever.com/

http://www.steephill.tv/giro-d-italia/#live

http://www.podiumcafe.com/giro-ditalia

Twittra på

twitter | #giroSE

twitter | #giro

https://twitter.com/giroditalia

happymtb.org - Giro d'Italia 2016

https://www.facebook.com/EurosportSE/

https://sv-se.facebook.com/giroditalia

Google Play: Eurosport Player

Google Play: Eurosport.com

Google Play: Giro d'Italia RCS MediaGroup S.p.A.

3 maj 2016

Euro-MTB 2016 i Husqvarna

Den 5-8 maj  är Euro-MTB 2016 i Husqvarna för att kolla in de olika loppen under EM så kan man åka ditt och här kan du läs mer om bra parkering osv. 

Men om du inte kan ta dig ditt så kommer hela Euro-MTB att live-sändas. Så det går att se allt hemifrån soffan om det känns som ett bättre alternativ.


Watch EUROMTB live on fullscreen

Här är tiderna för de olika loppen.

Torsdag 5 maj, 17:00-19:30, Stafett = XCR

XCR = Cross-country (Team) Relay.

Ett varv på 3,5 km som fyra olika åkare från varje land kör i ett lag. Ett varv per åkare med växling. Laget får innehålla en junior, en U23, en dam och maximalt en herrelit.

Fredag 6 maj, 17:00-19:30, Sprint Eliminering =XCE

17:00 Eleminator Qualifications (XCE)

18:30 Eliminator finals (XCE)

XCE = Cross Country Eliminator (även kallad Sprint).

Det handlar om att under 1,5-2 minuter gå på max, banan är ca 500-1000 meter lång men med tekniska svårigheter. Det inleds med individuell tidskvalificering som sedan leder till elimineringsstadiet där åkare kör fyra åt gången och topp-2 går vidare. Här nedan ser ni en actionladdad recap när Alexandra Engen och Jenny Rissveds visade vad som gällde i XCE!

Fredag kväll 6 maj, Full action! Och det ska man inte missa.

Lördag 7 maj, 10.30 – 16.30, Dam/HerrJunior, Dam U23, XCO

10:30 Cross-Country, Junior Women (XCO)

13:00 Cross-Country, Junior Men (XCO)

14:30 Cross-Country, U23 Women (XCO)

XCO = Cross Country Olympic. Innebär 6-8 varv på en varvbana som är 3-5 km lång. Den enda grenen som körs under OS. Antalet varv bestäms innan och bygger på en totaltid som ska ligga mellan 90 och 105 minuter. Alla i en klass startar samtidigt uppställda beroende på sina rankingpoäng.

Söndag 8 maj, 9.30 – 17.00, Herr U23, Dam/HerrElit, XCO

09:30 Cross-Country, U23 Men (XCO)

11:30 Cross-Country, Elite Women (XCO)

15:00 Cross-Country, Elite Men (XCO)

XCO = Cross Country Olympic. Innebär 6-8 varv på en varvbana som är 3-5 km lång. Den enda grenen som körs under OS. Antalet varv bestäms innan och bygger på en totaltid som ska ligga mellan 90 och 105 minuter. Alla i en klass startar samtidigt uppställda beroende på sina rankingpoäng.

Här kan du se startlistan:

Men Junior

Women Junior

Men U23

Women U23

Men Elite

Women Elite

Under EM kommer det bli full action på Huskvarnaberget. Det innebär att  EuroMTB också öppnar upp för motionslopp och tävlingar för ungdomar och veteraner på EM-banan. Och dessutom så går SM i cykeltrial där också.

Länkar:

euromtb.com

facebook | euromtb

twitter | euromtb

twitter | #euromtb

bicycling.se/blogs/mtbem

cyclingfans.com/mountain-biking/live

http://annamjansson.se/2016/05/min-guide-till-euro-mtb/

http://annamjansson.se/2016/03/euro-mtb-oppnar-banorna-for-alla/

http://cykelbloggar.se/program-for-mtb-em/

http://uec.ch/en/home-2/item/508-uec-mtb-european-championships-a-four-day-major-event-in-huskvarna-sweden.html