24 jan. 2014

Cykelbanan vid Gulhedsgatan är upprustad

Bredare cykelbana och bredare gångbana - dessutom är de mer skilda åt än förut.

Upprustningen och förbättringen av gång-och cykelbanan utmed Guldhedsgatans sydöstra sida mellan Wavrinkys Plats och Ehrenströmsgatan (Sahlgrenska sjuhuset) är klar. Detta innebär en tydligare uppdelning med separata gång- och cykelbanor samt bredare på gång- och cykelbanor på huvuddelen av sträckan.

Källa: Göteborg Stad - Cykelbanan vid Gulhedsgatan är upprustad

21 jan. 2014

Butchers & Bicycles Mk1 en ny lastcykel

Deras första produkt heter Mk1 är en lastcykel där det finns en stark betoning på körbarhet. Den är baserad på den klassiska 3-hjuliga Christaniamodellen, men verkar att den har en köregenskap som inte finns bland de bästa 3-hjuliga lastcyklarna.

Med Mk1 kan kanske flytta den klassiska lastcykel  fram med en avancerad kontrollmekanism, där tyngdpunkten flyttas i sin tur genom att “man kan luta cykeln i kurvorna”.

Lastcykeln Mk1 kan utrustas med Bosch-motor, ramen är förberedd för installation av motor om du vill ha lite hjälp med de riktigt tunga transportuppdrag.

Mk1 har lädersäten och 3-punktsbälten för barn.

Morten Mogensen, Morten Wagener och Jakob Munk som har skapat danska Butchers & Bicycles, har alla en bakgrund inom industridesign. Cykeln kommer officiellt ut till försäljning i januari.

Vit Mk1

Svart Mk1-E, Mk1 med Elmotorn

Elmotorn

Powerful 250W MPF Drive 5.0 center motor and a 12Ah lockable Lithium-Ion battery. Max. assist to 25 Km/h. Back-lit control unit with USB interface for e.g. phone charging
Boost function for walking the bike with assist

Priser:

Mk1: 24.995,- Dkk / 3.395,- €
Mk1-E: 36.995,- Dkk / 4.995,- €
Upgrade Mk1 to Mk1-E: 14.995,- Dkk / 1.995,- €

Extra:
Hood: 1.995,- Dkk / 270,- €
Child seats + 3-point seat belts: 1.495,- Dkk / 200 €

Källa: http://butchersandbicycles.com/ , http://www.facebook.com/butchersandbicycles

20 jan. 2014

Ny cykelbana i Högsbo

Trafikkontoret har byggt klart cykelbanan utmed Högsbogatan och Kapplandsgatan mellan Kungsladugårdsgatan och Tunnlandsgatan (Högsbo Sjukhus).

Trafikkontoret har även byggt en cykelbana utmed Marklandsgatans norra del. De nya cykelbanorna är ca 1700 meter långa.

Källa: Göteborg Stag - Efterlängtad cykelbana i Högsbo

18 jan. 2014

Göteborgs trafikstrategi och de inkomna remissvaren

Du kan läsa Göteborgs stads "Trafikstrategi - för en nära storstad" och "Remissvar om trafikstrategin" på följande länk:

https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt.......

Bland remissvaren kan man läsa både myndigheters och privatpersoners åsikter om stadens trafikplanering.

"Trafikstrategi - för en nära storstad" ska vara vägledande för hur trafiksystemet och gaturummet i Göteborg ska utvecklas för att uppnå fastslagna mål och möta de utmaningar som staden står inför.

Källa: Göteborgs Stads - Trafikstrategi för en nära storstad 2035

17 jan. 2014

Rekord för cyklandet i Göteborg

Cyklandet i Göteborg ökade med 22 procent under 2013. En positiv men mycket överraskande siffra. Året innan ökade cyklingen med bara två procent. ”Ja, det är hiskeliga siffror!”.

Att hösten 2013 var ovanligt varm är säkert en viktig förklaring, liksom att lånecyklarna Styr & Ställ har byggts ut och blir allt mer kända bland göteborgare och turister. Men det räcker knappast som förklaring.

Första kvartalet såg vi ingen större ökning, utan det har skett successivt under året. Framför allt efter sommaren har det ökat mycket jämfört med förra året.

Siffrorna kommer från trafikkontorets fasta stationer som mäter cyklandet i staden. Vid åtta av de 18 stationerna finns data för hela 2012 och 2013 och samtliga åtta visar en ökning av antalet passerande cyklister.

Mest har cyklandet ökat på Redbergsvägen, 33 procent och på Älvsborgsbron med 28 procent.

Antal cyklister på Redbergsvägen har ökat från 1.500 till 2.000 per dygn och på Göta älvbron har det ökat från 2.100 till 2.500.

Källa: Vårt Göteborg.se , Göteborg Stad