17 mars 2014

Vägvalet om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

 

Här är svaren från Theo Papaioannou och Vägvalet.

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er?

Frågor om infrastruktur och transporter är kärnfrågor för Vägvalet. Vi vill med morötter, inte piskor, ge medborgarna möjlighet att välja det transportsätt som passar bäst för varje resa. Cykel är en pusselbit i detta, tillsammans med tåg, buss, spårvagn, bil och promenad. För att lyckas anser vi att man måste ge medborgarna alternativ.

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Göteborg har mycket kvar att göra innan staden kan kalla sig cykelstad. Staden satsar stort på infrastruktur för cykling, men det har inte gett förväntat utfall i motsvarande ökad cykling. Vägvalet vill bättre utvärdera cykelprojekt för att säkerställa att de med högst potential att öka cyklande genomförs först.

3. De senaste fyra åren har ni suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjda med/anser ni har försummats mest?

Underhållet av cykelbanor är generellt försummat. Vattenavrinning är under all kritik, buskar växer in över cykelbanan. Vägvisning på cykelbanor är också hopplöst dålig, med skyltar som skymmer varandra.

Vi är nöjda med hyrcykelsystemet och användandet har slagit alla förväntningar. Systemet bör expandera, framförallt ut på Hisingen och knytas till periodkortet för Västtrafik.

Vi är även nöjda med att stötta satsningen med Älvsnabben för cyklar över älven.

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Vi anser att det är upp till var och en att få ihop sitt vardagspussel. Alla har inte möjlighet att cykla. Men vi kan underlätta genom att bygga infrastruktur som gör det enkelt och säkert att cykla för de som kan.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta? Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan?

Frågan innehåller fler antaganden som vi inte riktigt känner stämmer. Varför skulle barn som går och cyklar göra bättre ifrån sig. Det kommer alltid att finnas behov från föräldrar att skjutsa barn till och från skolan. Vissa måste alltid göra det, vissa bara ibland.

Trafikmiljön runt skolorna måste säkras så att det finns tydliga områden för hämtning/lämning med bil.

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Hur man behöver transportera sig i tjänsten beror mycket på vilka uppgifter man har och vilken påverkan det har på den service man utför. Det är t ex troligen inte effektivt för hemtjänsten att börja cykla eller åka kollektivt.

Göteborgs kommun gör redan idag mycket för att uppmuntra de anställda till att ta cykeln. Anställda erbjuds cykel som löneförmån. Alla tjänstebilar har avskaffats. Det finns cykelparkering vid kommunens arbetsplatser. Men igen det är upp till var och en att avgöra hur man ska transportera sig från och till arbetet.

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Att ta med cykel på pendeltåg är en självklarhet i många länder, och borde även tillåtas i Sverige och Västra Götaland. Detta är en fråga för regionen som äger Västtrafik. Cykelbanorna mellan kommunerna bör byggas ut, och det är redan på gång, t ex från Göteborg till Mölnlycke och Landvetter.

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Cykeln är ett billigt transportmedel och vi tror att en skattesubvention bara marginellt skulle öka cyklandet. Det är inte investeringen i själva cykeln som är största hindret för göteborgarna att cykla mer. Det är bättre att satsa dessa skattepengar på cykelinfrastruktur.

9. Om ni efter valet får förlängt förtroende/kommer till makten, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Vi vill bygga en stad där alla får plats oavsett hur man transporterar sig. Hur man reser beror mycket på hur ens vardagssituation ser ut. Det är bra att öka cykling men vi får också vara realistiska i att staden ser ut som den gör och att alla inte kan cykla.

Idag görs redan en hel del för cykling men som allt annat är det en prioriteringsfråga.

10. Vill ni tillägga något?

Vi vill tydligare skilja på gångtrafik och cykeltrafik, både i budget, i planering och i verkligheten. Idag klumpas dessa trafikslag alltid ihop under benämningen "gång- och cykeltrafik". Cykelinfrastrukturen är ofta mer anpassad för gående än för cykling, vilket medför många konfliktsituationer mellan dessa trafikslag.

Om cykelinfrastrukturen byggs för cyklister så kommer cyklisternas efterlevnad av trafikregler att öka. Det räcker att åka till Danmark eller Holland för att studera hur trafiken kan planeras för både cyklister och bilar (och gående) utan att någon behöver känna sig nedprioriterad.

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar