27 juli 2013

“Cykla i P1” slår sig in bland alla sommarpratarna.

Cykla i P1 är det enda programmet som lyckades slå sig in bland alla sommarpratarna.

För alla som kan ha missat den eminenta programserien Cykla i P1. Klicka... Lyssna!

24 juli 2013

Ny cykelbanan på Odinsgatan

Nu är Odinsgatans ombyggnad med bland annat en ny cykelbana färdigbyggd.

Detta innebär att cykelbanestråket Svingeln - Friggagatan - OdinsgatanPolhemsplatsen nu är en sammanhängande cykelbana.

Dessutom pågår byggnation av bland annat en cykelbana i Folkungagatans trädallé samt en cykelbana runt Odinsplatsens södra/östra sida.

Källa: Göteborg Stad

23 juli 2013

Ny cykelbana mellan Marconimotet och Linnéplatsen

Nu är det möjligt att cykla på ett sammanhängande cykelstråk på Dag Hammarsköldsledens östra sida från A Odhners Gata/ Marconimotet utmed Dag Hammarsköldsleden vid Pågens bageri, in mot Linnéplatsen.

Källa: Göteborg stad

22 juli 2013

Cykelvägarna bedöms med laserteknik

Trafikkontoret i Göteborg har mätt 38 mil av stadens cykelbanor. De har använt sig av en ny metod, för att objektivt mäta skicket på cykelvägarna. De hoppas nu få bättre underlag för att planera underhåll och göra rätt åtgärder för cyklisterna i framtiden.

Mätningen kallas komfortmätning och är en laserbaserad jämnhetsmätning. Den har tagits fram i samarbete med teknikkonsultföretaget Ramböll, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Inspirationen har man hämtat från Trafikverkets metod för att besiktiga landets vägbanor, där man sedan länge använt sig av laser för att avgöra konditionen på bilvägarna.

Mätningen utförs med en liten bil, en Smart, fullproppad med teknologi som färdas längs cykelbanan i en hastighet om 5-15 km/timmen, för att så nära som möjligt efterlikna hur en cyklist upplever körbanan. Med hög noggrannhet läser lasern av ojämnheter i marken och resultatet blir en komfortklassning i tre nivåer.

Tidigare har cykelbanorna runt om i landet inspekterats genom teknisk bedömning, där man utfört en visuell och subjektiv inventering av vägbanan. Med den laserbaserade komfortmätningen får man istället objektiv och jämförbar statistik som man kan använda från år till år.

Under det kommande halvåret ska trafikkontoret ta fram planeringsförutsättningar för de åtgärder som måste göras 2014.

Källa: Göteborg Stad, GP, Sveriges radio

21 juli 2013

“Cykelstaden” är en app för cyklister i Göteborg

“Cykelstaden” är nu framtagen som både en iphone app och en android app av Göteborgs Stad,  trafikkontoret har tagit för att förenkla cyklistens vardag.

Här hittar du alla serviceställen som ingår i Trafikkontorets cykelnätverk, Styr & Ställ, pumpstationer samt cykelparkeringar.

Du kan även felanmäla skador, hinder eller andra defekter som du upptäckt på cykelbanan med foto, samt lämna förslag på förbättringar.

Android app: Cykelstaden

Iphone app: Cykelstaden

Källa: Cykelstaden Från Unibase AB