29 feb. 2012

Nya gång- och cykelbanor i Göteborg

Cykel är en betonad del i det Västsvenska infrastrukturpaketet. Inom ramen för det planeras ett antal åtgärder de närmaste två åren:

 • En viktig ambitionen för centrala Göteborg är att skapa ett bättre alternativ för framkomlighet på cykel än vad som finns idag.
 • En ny gång- och cykelbana ska byggas utmed Tuveliden/Skogomevägen där biltrafiken väntas öka väsentligt till följd av trängselskattens in-förande.
 • Ytterligare en cykelbana kommer att byggas i Nya Allén. Den planerade separerade gång/ cykelbanan kommer att byggas på alléns norra sida. I detta projekt kommer det också att ske förbättringar i Nya Alléns/Parkgatans korsningar för cyklister som cyklar i nord-sydlig riktning.
 • På Odinsplatsen/Odinsgatan/Folkungagatan ska nya separerade gång- och cykelbanor byggas.
 • Då förbättringar byggs för busstrafiken på Övre Husargatan/Sprängkullsgatan och Södra Vägen, kommer också standarden på befintliga gång- och cykelbanor på berörda sträckor att förbättras.
 • En separerad gång/cykelbanan kommer att byggas utmed Packhusplatsen/Sankt Eriksgatan mellan Norra Hamngatan och Östra Hamngatan

De banor som byggts under 2011 är:

 • Molinsgatan/Aschebergsgatan/Vasaplatsen där nu en separerad gång- och cykelbana byggts mellan Läraregatan och Parkgatan/Nya Allén.
 • J A Fagerbergs Väg, tidigare riksväg 40 mellan Delsjömotet och kommungränsen till Mölndal. Den planerade fortsättningen på andra sidan stadsgränsen, i Mölndal har kommunen där flyttat fram i tid. Även Härryda kommun har planer på att bygga en gång-cykelbana från Mölnlycke utmed gamla riksväg 40 mot Mölndal och Göteborg. En sådan utbyggnad skulle, om den genomförs, skapa en attraktiv pendlingscykelbana.
 • På Stora Fiskebäcksvägen norra sida mellan Ängkärrsvägen och Traneredsvägen har en separerad gång- och cykelbana byggts.
 • Under året påbörjades byggnationerna av den sista etappen av Tideräkningsgatans gång-och cykelbana mellan Decenniumgatan och Gamlestadsvägen samt en gång- och cykelbana utmed Dag Hammarskjöldsledens östra sida norr om Marconimotet. Dessa två sträckor kommer att öka det övergripande gång- och cykelbanenät med ytterligare två km bana.
 • Under året har uppgradering och förbättring skett av sammanlagt fem kilometer befintliga övergripande gång- och cykelbanor på ömse sidor av Kortedalavägen/Almanacksvägen. Det går nu att cykla dubbelriktat på båda sidor av vägarna. Gående och cyklister har också separerats tydligt med väglinjer och symboler.
 • Det har även under året byggts ett par mindre cykelbaneanslutningar vid Södra Särövägen norr om Kapten Klintons Väg samt vid Holtermansgatan/Engahemsvägen.

Källa:Cykelåret 2011

18 feb. 2012

Var cyklar Göteborgarna

Trafikkontoret, Göteborgs Stad uppdrag är att utveckla ett väl fungerande trafiksystem. 

Trafikkontoret har sedan flera år tillbaka genomfört maskinella cykelmätningar vid ett antal mätstationer i centrala Göteborg. Mätstationerna är placerade på cykelbanor längs vanliga cykelstråk och beskriver utvecklingen av en viss typ av cykeltrafik. 2011 hade Trafikkontoret 19 permanenta mätstationer där man räknar antalet cykelpassager, varav tre är barometrar.

Trafikkontoret har i dagsläget ingen information på någon sidan från dessa. Men här kommer information om medelvärde på vardagar 1/4-30/9, 2011.

Permanenta CM snitt 2011
SMV = medelvärde av vardagar 1/4-30/9
Plats SMV Kommentar
sommarmedelv
kv 2+ kv 3
Artillerigatan 740
Dag Hammarskjöldsleden 2 320
Delsjövägen 2 330
Guldhedsgatan 1 410
Gullbergs Strandgata 960
Götaälvbron 2 910
Hjalmar Brantingsgatan 1 050
Karlavagnsgatan 710
Långedragsvägen 1 460
Marieholmsbron 1 150
Nya Allén 2 840
Redbergsvägen 1 780
Skeppsbron 3 440
Säröleden mkt ur funkt.
Södra Vägen 2 030
Ullevigatan 3 240
Vasagatan 3 890
Älvsborgsbron 1 100 ny för 2011
Örgrytevägen 2 440

Många andra svenska kommuner har en eller flera cykelbarometrar som man kan följa löpande på deras sida. Konstigt att “cykelstaden” Göteborg inte har någon?

infracontrol har nästan gjort alla sidor.

4 feb. 2012

Försäljningen av dubbdäck har skjutit i höjden

Försäljningen av dubbdäck har skjutit i höjden, visar en undersökning som branschorganisationen Svensk Cykling gjort. Det handlar om en ökning på mellan 20 – 70 procent jämfört med föregående år. De senaste fem åren handlar det om flera hundra procents ökning. Hos cykelhandlarna sinar lagren nu.

– Allt fler cyklar året runt och svenska cyklister blir allt duktigare på att utrusta sig, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

Vintercyklandet i Sverige har ökat kraftigt, i Stockholm med över hundra procent på senare år, och i Malmö fortsätter åtta av tio cyklister att cykla även vintertid. Och i takt med det har intresset för dubbdäck för cyklar ökat.

Bland medlemmarna i branschorganisationen Svensk Cykling är ökningen varierande i storlek, men generellt gäller att försäljningen tagit fart på ett aldrig tidigare skådat sätt.

Klas Elm på Svensk Cykling om utvecklingen:
– Argumenten alla har för att cykla till jobbet, oavsett vilka, är lika giltiga på vintern som under resten av året. Dubbdäcken underlättar beslutet att fortsätta cykla året om. Cyklisterna blir allt mer kunniga och investerar därför i rätt utrustning.

På Team Sportia har man sett en explosionsartad ökning av försäljning av dubbdäck på 70 procent det senaste året:
– På fem år har vi minst fördubblat dubbdäcksförsäljningen, med framförallt kraftiga ökningar de två senaste vintrarna (2009-2010) då vi ju haft riktigt vinter, därför känns den stora ökningen med 70 procent vi har i år extra anmärkningsvärd eftersom vintern dröjde så länge, säger Kenneth Forsman, affärsområdeschef på Team Sportia som tycker att konsumenten blivit duktig och ställer högre krav på sin utrustning.

– Det har säkert att göra med det ökade vintercyklandet.

Kedjan Sportson säger sig ha ökat försäljningen av dubbdäck med över 70 procent.
– För fem år sedan sålde vi mer eller mindre inga dubbdäck alls, så utvecklingen är verkligen påtaglig. Den här vintersäsongen sålde vi bara under ett par månader lika mycket som hela förra årets vintersäsong, rapporterar Lasse Haglund, VD för Sportson.

Ted Kottulinsky, VD för Cykloteket bekräftar också trenden:
– Fler och fler cyklar längre in i vintersäsongen, kommer inte snön fortsätter man att köra, och satsar på dubbdäck. Intresset har ju ökat med 100 % de senaste åren, och det märks inte bara på dubbdäckförsäljningen, utan också på kläder och tillbehör inför vintern.

Cykloteket har redan sedan tidigare en stor försäljning av dubbdäck, drygt 1000 däck per butik, men ökningen ligger ändå på en 19-procentig ökning jämfört med föregående år.

Robert Sumbresi, VD för Cycleurope, som äger och distribuerar ett flertal stora cykelmärken, säger sig ha noterat en ökning av dubbdäck med 50-60 procent, och han ser ett par skäl till detta:
– Fler använder cykel som träningsredskap året runt, fler köper vinterdäck på grund av de senaste årens stränga vintrar.

Kent Sandin på Jaguarverken, stor grossist inom cykel och cykeltillbehör håller också med:
– Jag kan bara intyga att intresset för dubbdäck har ökat. Jag köpte in dubbdäck i fjol och det tog slut mycket tidigare än planerat. Tyvärr så är det just nu omöjligt att få tag i mer däck.

Källa:Klas Elm, Svensk Cykling

2 feb. 2012

Cykelstäderna borde ha cykelservicestationer

Att regelbundet tvätta av cykeln med varmt vatten när den blivit smutsig är inte så lätt när man bor i lägenhet. Hur ska man kunna göra det? Bära ut verktyg och hinkar med vatten i hissen och sedan sitta ute på trottoaren och skrubba är inte det enklaste och inte något man gärna gör särskilt ofta. Vid minusgrader och snö är det inte helt lätt att sitta ute i kylan och tvätta heller.

Jag förstår att om man bor i villa eller radhus och har eget garage med golvbrunn så är det lättare, men för oss innerstadsbor finns ingen riktigt bra plats att hålla till på. En ren cykel gör inte bara det roligare att cykla och det är inte oviktigt i en stad där cyklingen ökar.

Ett alternativ, som visserligen inte är under tak, är att placera tvätt- och servicestationer i Göteborg. Sådana finns redan färdiga, exempelvis  Dero Bike Fix-I, som bland annat finns vid  University of Virginia där den här stationen med verktyg, upphängning och pump står:

Lägg till en vattenkran och lite svampar så har man en komplett servicestation för cyklar. För till skillnad från biltvättar så tar cykeltvättar inte särskilt stor plats och en cykeltvätt är inte miljöbelastande på samma sätt som en biltvätt. Om man vill så skulle man kunna sätta på något tak med vägar av väderskyddsstandard.

Cykelservicestationen kan gärna placeras ut där det passerar mycket cyklar och i flera ändar av stan och inte bara i den centrala delen av stan, så lär den inte stå oanvänd.

Detta är såklart en självklarhet om man vill kalla sig cykelstad, vilket Göteborgs kommun ju åtminstone sagt sig vilja göra.

Källa:Cyklistbloggen