16 mars 2019

Absa Cape Epic är mountainbikens Tour de France 2019

Söndag den 17 mars börjar Absa Cape Epic i Sydafrika och pågår till 24 mars. Cape Epic är världens hårdaste etapptävling i mountainbike och lockar professionella mountainbikecyklister från hela världen. Man tävlar i lag med två personer, lagen måste hålla ihop under hela tävlingen.

Absa Cape Epic är ett etapplopp med 8 etapper som sträcker sig över 8 dagar. Tävlingen inleds med en 20 km lång prolog med individuell start, lag för lag och utifrån detta seedas sedan fållindelningen till nästkommande etapp. Bortsett från prologen är etapperna mellan 8 och 11 mil långa med blandat långlopps- och cross country-karaktär.

Absa Cape Epic beskrevs av Bart Brentjens , 1996 OS-guldmedaljören i mountainbike och en tidigare Absa Cape Epic vinnare, som "Tour de France för mountainbike"

Fem lag är med, där någon är svensk:

Women

Men

Masters

Jennie Stenerhag har varit med i fem Absa Cape Epic och 2017 så vann hon och Esther Suss (Schweiz) Absa Cape Epic i Team Meerendal CBC.

2018 så skulle Jennie Stenerhag och Esther Suss försöka att försvara den titel från 2017. Men istället var hon tvungen att operera baksidalårmuskeln som helt hade gått av.

Men i år är hon alltså tillbaka och skall cykla med Mariske Strauss (South Africa) i  Team Silverback – Fairtree.

Här kan du läsa startlistan

Man skall kunna följa 2018 Absa Cape Epic varje dag i en live streaming show, som visar vad som hände på varje etapp.

Live Streaming

Absa Cape Epic

Absa Cape Epic – youtube

cyclingfans: 2019 Absa Cape Epic Videos

Daily Live Streaming

17 Mars 2019 - Prologue 09:30 - 14:00 blir 8:30 –13:00 Svensk tid LIVE STREAMING

18 Mars 2019 - Stage 1 9:00 - 13:00  blir 8:00 –12:00 Svensk tid LIVE STREAMING

19 Mars 2019 - Stage 2 9:00 - 12:00 blir 8:00 –11:00 Svensk tid LIVE STREAMING

20 Mars 2019 - Stage 3 9:00 - 13:00 blir 8:00 –12:00 Svensk tid LIVE STREAMING

21 Mars 2019 - Stage 4 7:00 - 11:00 blir 6:00 –10:00 Svensk tid LIVE STREAMING

22 Mars 2019 - Stage 5 9:00 - 13:00 blir 8:00 –12:00 Svensk tid LIVE STREAMING

23 Mars 2019- Stage 6 9:00 - 12:00 blir 8:00 –11:00 Svensk tid LIVE STREAMING

24 Mars 2019 - Stage 7 09:30 - 13:30 blir 8:30 –12:30 Svensk tid LIVE STREAMING

Länkar

Documentary ABSA CAPE EPIC

http://www.cape-epic.com/

https://www.facebook.com/capeepic/

https://twitter.com/CapeEpic/

https://www.instagram.com/capeepic/

https://www.youtube.com/channel/UCpr8fMJTBl3WLYIogQzGiOQ

cyclingfans: mountain-biking live

cyclingfans – facebook

News

Bicycling.co.za/race-news/cape-epic-race-news

https://www.bikehub.co.za/

https://happyride.se/forum/read.php/1/3509407/3509407

Supersport

15 feb. 2019

Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2018/19

Jag hör ofta att det är viktigt att börja räkna med cykeln som ett eget trafikslag. Men vad händer med cykling i riksdagen. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om cykelfrågor.

Den 14 februari var det en debatt om utskottets förslag som handlar om cykelfrågor.


Utskottets förslag om beslut är:

Nej till motioner om cykelfrågor (TU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om cykelfrågor. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om att ta fram en handlingsplan för ökat cyklande, inrätta ett nationellt cykelkansli, göra ändringar i väglagen för att kunna anlägga cykelvägar och ändra i nuvarande trafikregler för cykling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Här kan du läsa hela betänkande Betänkande 2018/19:TU6 (pdf, 754 kB)

Talarlista

Jens Holm (V)

Sofia Westergren (M)

Thomas Morell (SD)

Mikael Larsson (C)

Magnus Jacobsson (KD)

Helena Gellerman (L)

Elin Gustafsson (S)

Emma Berginger (MP)

Patrik Jönsson (SD)

Den 14 februari skede även Votering i Riksdagen och följde utskottets förslag, men du kan läsa mer om hur de röstade på Redovisning förslagspunkter.

13 jan. 2019

Cykeln i överenskommelsen mellan S, C, MP och L

Här nedan har jag samlat vad som handlar om cykeln i den sakpolitisk överenskommelse som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna ingått.

Här nedanför har jag samlat utdrag från den sakpolitisk överenskommelse som presenterades den 11 januari 2019.

23. Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden. Bygg ut fler servicekontor i hela landet. Inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden. Det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering. Denna ska på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka. Ett fortsatt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade (Utredning tillsätts sommaren 2019. Proposition hösten 2021. Ikraft 1 januari 2022).

Inför ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag (Utredning tillsatt. Dir. 2017:134). Utred ett slopat krav på bygglov för den som vill bygga ett kafé, ett ridhus eller liknande i anslutning till sin gård(Tillsätts 2020). En utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras (Tillsätts 2020). Vägunderhållet, med särskilt fokus på bärighet och tjälsäkring, förstärks.

36. Barnvänliga och hållbara städer. Stadsmiljöavtalen utvecklas och effektiviseras för att bland annat främja alternativ till bil i städerna. Andelen som reser med cykel ska öka. Bilpooler ska stimuleras. Skatteregler ska underlätta för cykelpendling.

Källa: https://www.nyemissioner.se/uploaded/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf