30 dec. 2018

Årets riksdagsmotioner om cykelfrågor 2018/19

Den allmänna motionstiden 2018/19 har avslutats. Här nedan har jag samlat länkar till motioner som handlar om cykeln.

2018 år startade motionstiden den 24 september och avslutades idag, den 30 november. Riksdagens ledamöter lämnade in totalt 2940 fristående motioner under allmänna motionstiden. Det är färre jämfört med 2017, då 3 847 motioner lämnades in. Antalet motioner brukar vara som lägst hösten efter ett riksdagsval.

Har markerat motioner som handlar direkt om cykelfrågor med gult.

Har markerat stora motioner, där en del av motionen handlar om cykeln med grönt.

Har markerat motioner som har något om cykeln i sin motivering till motionen med grått.

Turism och besöksnäring Motion 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Friskvårdsbidrag Motion 2018/19:309 av Jimmy Ståhl (SD)

En samhällsförberedande skola Motion 2018/19:431 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)

Barns användning av cykelhjälm Motion 2018/19:564 av Mikael Eskilandersson (SD)

Skatteregler för cyklar Motion 2018/19:821 av Edward Riedl (M)

Trafikskadeförsäkring Motion 2018/19:1061 av Adnan Dibrani (S)

Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem Motion 2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Mobilförbud på cykel Motion 2018/19:1261 av Karin Enström (M)

Barns cyklande Motion 2018/19:1318 av Johan Andersson m.fl. (S)

Markåtkomst och cykelinfrastruktur för ökad cykling Motion 2018/19:1400 av Lorentz Tovatt och Emma Berginger (båda MP)

LSS och rätten att välja utförare Motion 2018/19:1414 av Lars Beckman (M)

Plats för cykling, hållbarhet och hälsa Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C)

Budgetproposition för 2019 Motion 2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ny genomgripande skattereform för välstånd och välfärd Motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L)

Liberal digitaliseringspolitik Motion 2018/19:2043 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Liberal infrastruktur för en hållbar framtid Motion 2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L)

Öka insatserna för trafiksäkerhet Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S)

Satsning på cykelbanor Motion 2018/19:2192 av Magnus Manhammar (S)

En demokratisk, jämlik och hållbar stad Motion 2018/19:2228 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Grön liberal politik för miljö och klimat Motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L)

Starkare nationell cykelpolitik Motion 2018/19:2337 av Emma Berginger (MP)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer Motion 2018/19:2368 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Rättvisa reseavdrag Motion 2018/19:2514 av Rickard Nordin (C)

Ljusföroreningar Motion 2018/19:2553 av Rickard Nordin (C)

Förslag för ökad cyklism i Sverige Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C)

Centerpartiets budgetmotion 2019 Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C)

Trafiksäkerhet för aktiva transportslag Motion 2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP)

Klimatet kan inte vänta Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Effektiv styrning mot klimatmålen Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer Motion 2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Trafiksäkerhetskameror i tätort Motion 2018/19:2746 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)

Regelförändringar för ökat cyklande Motion 2018/19:2756 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

Transporter för jobb och tillväxt Motion 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Åtgärder för att främja cykling Motion 2018/19:2916 av Jakob Forssmed (KD)

Sverige ska hålla ihop – reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt Motion 2018/19:2934  av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer Motion 2018/19:2954 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Motion 2018/19:2956 av Tina Acketoft m.fl. (L)

Liberalernas budgetmotion 2019 Motion 2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. (L)

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten.

Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Varje motion hänvisas till något av riksdagens utskott för beredning. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

Värt att veta att det är normalt att det inte går igenom många förslag.

1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.

0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.

1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.

2 901 motioner lämnades in hösten 2014.

3 196 motioner lämnades in hösten 2015.

3 409 motioner lämnades in hösten 2016.

3 847 motioner lämnades in hösten 2017.

Källa: riksdagen.se