31 maj 2015

Invigning av Kattegattleden 4-6 juni

Sveriges första nationella turistcykelled: Kattegattleden! Leden, som går hela vägen från Göteborg i norr, genom Halland och vidare ner till Helsingborg, skyltas som turistcykelled nr 1.

Leden är 37 mil lång, näst intill bilfri och har ett unikt och havsnära läge. Du cyklar genom en vacker kustnära natur, med stränder, besöksmål, matställen och mysiga småorter längs vägen. Officiell invigning blir det på nationaldagen den 6 juni.

Men redan den 4 juni startar en budkavel från Helsingborg i söder och Göteborg i norr med slutdestination Halmstad.

Budkaveln kommer att illustrera en 37 mil lång sammanhängande cykelled där olika typer av cyklister kan glädjas åt Sveriges första nationella cykelled samt dess fantastiska natur, upplevelser, boenden och matställen.

Leden är uppmärkt med bruna skyltar.

Den 4 juni invigs första sträckan av Kattegattleden i Göteborg. Hisingen CK bjuder in till att cykla första biten med budkaveln till Hallandsgränsen, eller så långt du vill!

8.00 Samling utanför Älvrummet
Samling sker utanför Älvrummet vid GöteborgsOperan och det bjuds på cykelfrukost till de som anmält sig.

8.30 Cykelstart
Du väljer själv om du vill cykla hela vägen ner till Halland som är ca tre mil, eller om du bara är med och cyklar en liten bit!

10.00 Överlämning av budkaveln till Kungsbacka CK vid Snipen, Billdal

Den första biten till Röda Sten cyklas i ett lugnt och skönt tempo som passar alla typer av cyklar och cyklister, från Röda Sten ner till Billdal och Hallandsgränsen hålls ett lite högre tempo på ca 23-25 km/h för de som har träningskläderna på.

Vid gränsen till Halland tar nästa cykelgäng emot budkaveln som cyklar den vidare.

Även i Helsingborg startar budkaveln den 4 juni, där det är samling kl. 07.45 vid Knutpunkten. Anna Jähnke (M), ordförande i miljönämnden i Helsingborg, och regiondirektören för Trafikverket håller tal.

Sedan cyklar en grupp till kommungränsen i Höganäs där nästa grupp tar vid.

Budkaveln når Halmstad den 6 juni där den officiella invigningen av hela leden sker.

Invigningen sker i Slottsparken, Södra vägen i Halmstad med underhållning, tal och utställare. Eventområdet har öppet kl. 12.00-15.00.

12.00 – Öppning & release av filmen om Kattegattleden
12.15  – Trehjulingsrally – för de minsta
13.00 – Team Rynkeby berättar om sin hjärtefråga
13.30 – Ola Selmén show!
14.00 – Officiell invigning med Dag Hultefors, Regionråd och ordförande i Regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland, Ewa Östling, VD Visita, Thomas Brühl, VD Visit Sweden och Henrik Zetterquist, Chef Samhällsplanering Trafikverket, Region Väst. Budkavle möte i Halmstad.
14.30 – Dansuppvisning med Nissaflickorna

Mer information om Kattegattleden hittar du här.

Här finns en karta med delsträckor av Kattegattleden.

Här kan du ladda ner kartor och broschyrer över Kattegattleden.

Källa: kattegattleden.se, facebook.com, helsingborg.se, laholm.se, halland.se, gylleneturer.se, kungsbacka.se

22 maj 2015

Lämna dina synpunkter på Västra Götalandsregionens förslag till cykelstrategi

När regionala transportinfrastrukturplanen för 2014-2025 togs fram i juni 2014 fick cykel ett eget åtgärdsområde. Där stod det att:

“Anslaget till cykel fördelas mellan tre användningsområden, enligt Tabell 8. Anslaget innebär att regionen svarar upp en bra bit mot de satsningar som kommunerna sagt sig vara villiga att genomföra och medfinansiera. Totalt uppgår anslaget till 454 miljoner kronor under 2014-2025. Kommuner som söker medel från cykelanslaget i regional plan förväntas svara upp med 50 procent medfinansiering. Ansökan sker årligen till Trafikverket.

Det är viktigt att främja såväl vardagsnära cykling, som exempelvis pendling till skola och arbete, som turismcykling. Åtgärder som utökar det sammanhängande cykelvägnätet och som höjer trafiksäkerheten är viktiga led för att öka attraktiviteten, men även beteendepåverkande åtgärder och åtgärder som ger effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur (steg 1- och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen) behövs för att öka antalet cyklister. Planerade aktiviteter inom åtgärdsområdet cykel inkluderar utformandet av en regional cykelagenda.

En kartläggning av det befintliga cykelnätet har genomförts i samarbete med kommunerna som i sin tur kommer användas för att formulera mål och peka ut brister. Samordning mellan kommuner och kommunalförbund är viktigt, dels för att lära av varandra och dels för anpassning av kommunala planer, exempelvis när det gäller cykelvägar över kommungränser.

Västra Götalandsregionen kommer även i det fortsatta arbetet att marknadsföra och lyfta cykeln som färdmedel.”

 

Nu tas en strategi för ökad cykling i Västra Götaland fram.

Här kan man se en introduktion om den kommande “Regionala transportinfrastrukturplanen för 2014-2025”

Introduktion - Regional cykelkonferens 27 mars, 2015

Presentationsmaterial från dagen: Dokumentation från cykelseminarium i Vårgårda

Den regionala cykelstrategin som nu tas fram är en konkretisering av den regionala planen för transportinfrastruktur. I transportplanen finns en pott pengar avsatta för investeringar i cykelinfrastruktur längs det statliga regionala vägnätet. Cykelstrategin ska vara ett stöd för hur dessa pengar används på bästa sätt.

Då det är kommunerna som ansöker om vilka åtgärder/cykelvägar de önskar få bygga och är beredda att medfinansiera, är det kommunerna som i första hand är berörda av de uppsatta prioriteringsprinciperna.

Här kan du ladda ner den framtagna remissversionen och du kan lämna dina synpunkter!

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland, remissversion

Hur du lämnar ett remissvar

Som privatperson eller organisation lämnar du dina synpunkter genom att skriva till:

 • E-post: ruts.gbg@vgregion.se
 • Post: Västra Götalandsregionen, Regional Utveckling, Anita Rynvall Mårtensson

Märk ditt svar med: "RS 1337-2015".

Du kan lämna dina synpunkter fram till 31 augusti 2015.

Källa: Strategi för ökad cykling i Västra Götaland

21 maj 2015

10 mil gång- och cykelväg i Västra Götaland

10 mil gång- och cykelväg i Västra Götaland är en del av regionala infrastrukturplanen för 2010-2021 för Västra Götaland som antogs i juni 2010.

Det byggs 10 mil ny gång- och cykelväg i Västra Götaland. Syftet med projektet är att öka möjligheten att pendla till skolan eller arbetet med cykel och att öka antalet anslutningar till kollektivtrafik.

Trafikverket fick uppdraget att planera och genomföra denna satsning.

Kommunerna fick möjlighet att lämna in ansökningar om gång- och cykelvägar, och 44 av länets 49 kommuner skickade in förslag. Trafikverket valde sedan ut cirka 70 åtgärder att arbeta vidare med tillsammans med kommunerna.

Kostnad: 225 miljoner kronor, varav Västra Götalandsregionen svarar för 50 % och kommunerna i Västra Götaland för 50 %.

Projektet drivs av Trafikverkets enhet Investering, men i några delprojekt kommer kommunerna själva att genomföra byggandet.

De har prioriterat sträckor med arbets- och skolpendling och där det finns anslutningar till kollektivtrafik.

Här kan man se hur det går med de olika delprojekt - 10 mil gång- och cykelväg. 

Färdigställda delprojekt - 10 mil gång- och cykelväg

Översiktskarta Västra Götaland, 10 mil gång- och cykelväg 

Källa: trafikverket.se, vgregion.se

20 maj 2015

Nationaldagsloppet är ett motionslopp den 6 juni

Nationaldagsloppet är ett motionslopp på cykel i Göteborg den 6 juni 2015.

En enastående möjlighet att göra något roligt och stärkande av vår nyaste helgdag. Nationaldagsloppet är ett motionsarrangemang för hela familjen. Det är en hejdundrande familjefest för alla som gillar att cykla, stora som små.

Eftersom starten går från Kviberg, den gamla artilleri- och luftvärnsrege­mentets kaserngården så får man en pampig start.

Nationaldagsloppet kan du välja mellan fyra rundor och cykelloppet för alla barn.

160 km loppet är till för dig som är tävlingscyklist eller mycket stark motionär. Karta

108 km vill du mäta dina krafter längs en kuperad bana. Karta

68 km på en vägen genom natursköna Härskogen. Karta

25 km cykelutflykt med familjen. Karta

3 km Lilla Nationaldagsloppet, Cykelloppet för alla barn!

Sista dag för anmälan är den 25 maj, 2015. Efteranmälan den 4, 5 och 6 juni kan göras mot en högre deltagaravgift, se nedan.

Nummerlappar och efteranmälan

- Tisdag 4 juni kl 16.00 – 18.00 (SportSpec, Mölndalsvägen 77, Göteborg)
- Onsdag 5 juni kl 16.00 – 18.00 (SportSpec, Mölndalsvägen 77, Göteborg)
- Torsdag 6 juni kl 7.00 – 10.30 (
Kvibergs kantin vid startplatsen)

Deltagaravgift

Om du anmäler dig mellan 1 apr - 25 maj, 2015, så kostar det:
- 500 kr för 160 km
- 400 kr för 104 km
- 300 kr för 68 km, Nordic Wellness
- 100 kr/familj för 25 km, Familjerundan

Vid efteranmälan den 4-6 juni så kostar det:
- 600 kr för 160 km
- 500 kr för 104 km
- 400 kr för 68 km, Nordic Wellness
- 100 kr/familj för 25 km, Familjerundan
Lilla Nationaldagsloppet 3 km kostar 40 kr/barn. Anmälan sker direkt på plats.

Anmälan

Du kan också besöka Nationaldagsloppet på Facebook.

Nationaldagsloppet arrangeras av Cykelklubben Master.

Skall du träna kan du titta på Landsvägsrundor, Göteborg med omnejd. Här är en liten samling rundor runt Göteborg.

Källa: nationaldagsloppet

Cykelbana leds om vid Marieholm

Säkerhetsåtgärd kring tunnelbygget. För att ingen ska råka illa ut när ett par hundra 40 meter höga rör ska pressas ner i marken stängs cykel- och gångtrafiken av på delar Marieholmsvägen under fem veckor.

Från 18 maj har trafiken istället hänvisats till en nybyggd cykelväg som leder från Partihandelsgatan till Gullbergsvass.

Det har redan tidigare funnits en mindre omledning av cykel- och gångvägarna runt området. Men under kommande veckor, när väggarna runt torrdockan börjar sättas på plats, räcker inte det.

För den som kommer från Marieholmsbron och ska till Falutorget kommer vägen bli 1,5 kilometer längre. De som behöver ta sig till södra delen av Marieholms industriområde måste cykla runt.

 

Den 22 juni öppnas cykel- och gångvägen längs Marieholmsgatan igen.

Den mindre omledningen runt torrdockan kommer däremot vara kvar till 2020, då tunneln är färdig. Den nya järnvägsbron i Marieholm, som ska komplettera den som redan finns, beräknas stå färdig 2016.

Det finns en film om omledningen av Marieholm som är gjord av bloggaren Gbgcyklaren

Källa: vartgoteborg.se

15 maj 2015

Café du Cycliste 2015

Café du Cycliste kläder föddes i ett traditionell fransk café - ett perfekt kaffe stopp - inbäddat i bergen ovanför Côte d'Azur på Frankrikes Medelhavskust. Den grundades av två vänner som delade en kärlek till cykling och ville ha hög kvalitet, tekniskt bra cykelkläder med en twist på klassisk fransk stil.

Franska Café du Cycliste tillverkar cykelplagg för både proffs och amatör, och har i sitt utbud även en urban serie som vänder sig till de som inte direkt har Tour de France i sikte.

Även om materialen i plaggen är ytterst funktionella, med bland annat hög andningsförmåga, så lyser hightech-looken med sin frånvaro. Serien verkar snarare ha hämtat inspiration från svunna tiders proffscyklister.

Café du Cycliste collection for Spring/Summer 2015 är här vår/sommar katalogen.

I Sverige är det Bonne Mécanique som har börjat sälja Café du Cycliste’s.

Du kan köpa Café du Cycliste’s kläder på: cafeducycliste.com, Bonne Mécanique, alwaysriding.co.uk, victorandliberty.com, mrporter.com, velovixen.com

 

Café du Cycliste (cafeducycliste) on Twitter

Café du Cycliste | Facebook

Jag har samlat länkar till olika cykelklädmärken på Cykelkläder.

10 maj 2015

Hisingen Runt & Västkusten Runt

 

Våren har kommit och den 39:e upplagan av Hisingen Runt närmar sig, motionsloppet på 50 km för alla, oavsett antal mil i benen. Hisingen Runt 31 maj 2015.

Hisingen Runts 50 km slingrar sig fram i vacker natur på Hisingen genom såväl skog, öppna fält och åkrar som mellan djur på landet och husen i olika samhällen.

En nyhet för 2015 är att start och mål flyttas till Kanaltorget, framför GöteborgsOperan.

Många var positiva till delningen för olika distanser på motionsloppet 2014. Så nu ingår även Västkusten Runt den 30 maj 2015. Nu kan du välja mellan tre rundor olika rundor 30 - 31 maj.

50 km som ingår i Göteborgsklassikern och är en fin naturupplevelse på Hisingen.

Klicka här för större karta (öppnas i nytt fönster)

Dagen före Hisingen Runt cyklas Västkusten Runt som ingår i regionklassikern med distanserna 125 och 275 km.

Klicka här för större karta (öppnas i nytt fönster)

Mer detaljerad karta

Till förra årets Hisingen Runt så var omkring 2 000 anmälda. Den 8 maj i år så var det 1 948 anmälda fördelat på 1 234 som vill cykla 50 km, 510 anmälda till 125 km och 204 anmälda till 150 km.

Anmälningsavgift:

Hisingen Runt:
400 kr 1 februari - 17 maj, 500 kr 18 maj - 31 maj

Västkusten Runt:
550 kr 1 februari - 17 maj, 650 kr 18 maj - 30 maj
950 kr 1 februari - 17 maj, 1050 kr 18 maj - 30 maj

Du kan också besöka Hisingen Runt på Facebook.

Hisingen Runt arrangeras av Hisingens Cykelklubb.

Skall du träna kan du titta på Landsvägsrundor, Göteborg med omnejd. Här är en liten samling rundor runt Göteborg.

Källa: vastkustenrunt.se, hisingenrunt.se, vgr.tlevent.se, goteborgsklassikern.se

8 maj 2015

Cykelns Dag den 9 maj - nu på lördag!

Vad har Billingeracet, Skandisloppet, Hjälmaren Runt, Göteborgsgirot och Giro d'Italia gemensamt? Jo alla går av stapeln på Cykelns Dag den 9 maj - nu på lördag!

Men Cykelns Dag den 9 maj är cykelbranschens cykeldag. Jag har försökt att ta reda på vad cykelbranschen skall göra på sin cykeldag.

De flesta svaren har varit att de inte kommer att göra något speciellt eller ha något speciellt erbjudanden denna dag.

Har även fått svar att “Cykelns Dag är endast en hemsida” Cykelns dag.

Men här är några saker som skall ske på cykelns dag:

Trek Bicycle Store Gothenburg / Bikeplace Service 

Har provcykling tillsammans med Trek i Skatås, Göteborg mer info här: Facebook - Trek Bicycle Store Gothenburg Bikeplace

Jaguarverken som jobbar med 6 varumärken; Marvil, Giant, Limar, Rubena, Magura och VDO.

Har aktiveter ute hos handlarna. Sen är de med i uppsala under Skandisloppet och även hos velotek i uppsala.

Nishiki

Butikerna runt om i landet kommer har olika Erbjudande. Nishiki har dock inget som vi specifikt går ut med.

Cykelns dag är ju så mycket mer en bara BRA erbjudande, det börjar bli mer som en folkfest där man "hyllar" cykeln som fordon.

Dock pågår en tävling (se bifogat) i Tvåhjulsmästarbutikerna runt om i landet där man kan vinna en tripp till Göteborg där man får bygga sin egen PRO SLD.

BIKEID man får 20% på alla tillbehör om man även köper en cykel denna dag.

Gårda LivsCyklar tänker fira cykelns dag med 10% på det mesta i butiken.

Cykelns dag

Facebook - Cykelns Dag

Facebook - Cykelns Dag

Lämna gärna en kommentar om ni vet något mer om cykelns dag.

Källa: e-mail med många handlare.

6 maj 2015

Giro d'Italia 2015

Den 98:e upplagan av Giro d'Italia avgörs mellan den 9 maj och 31 maj.

Tror på många roliga etapper dock saknas killar som Froome, Quintana och Nibali i startfältet.

Men många av de bästa cyklisterna från hela världen kommer att cykla Giro d'Italia. Bland dem är bl.a Alberto Contador, Richie Porte, Rigoberto Urán och Fabio Aru.

Den 32-årige Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) kommer att starta som en favorit och få kan ju matcha hans erfarenhet. Det finns dock många cyklister som kommer att nafsa Contador i hälarna och det bör bli intressant.

Richie Porte (Sky): Baserat på årets resultat är det Porte och inte Contador som bör betraktas som favorit. Den 30-årige har nått en ny nivå av mognad med åtta segrar hittills, inklusive stora segrar som Paris-Nice, Volta a Catalunya och Giro del Trentino.

Han har bekräftade sina ledaregenskaper för sina lagkamrater och Sky kommer att ha en hög nivå i laget för att stödja honom. Contador och andra klättrare kommer att ha svårt att skaka den nedbantade Porte.

Rigoberto Urán (Etixx-Quick-Step): Årets Giro kan vara perfekt för den colombianska allround. Urán blev professionell mycket tidigt och när han gör sin tionde pro säsong så är han 28 år, vilket gör honom till en av de mest erfarna cyklisterna.

Han kommer att behöva sin list för att få en väg till en topplaceringen på pallen men om antingen Porte eller Contador vacklar så kommer han att utnyttja varje öppning.

Fabio Aru (Astana): Efter hans 2014 säsongen, som inkluderade etappsegrar i både Giro och Vuelta a España, samt trea totalt i Girot. Så har han hittills den här säsongen bara startat två etapptävlingar (Paris-Nice och Volta a Catalunya).

Han håller en låg profil i sin inställning till Girot. Som en explosiv klättrare kommer han dock att ha möjligheter till etappsegrar och en möjlighet till att cykla med den rosa tröjan.

Domenico Pozzovivo (AG2R-La Mondiale): han ser ut att vara på toppen av hans karriär när han skall cykla Girot.

Den 32-årige har några imponerande resultat under våren med bergsetappsegrar på både Volta en Catalunya och Giro del Trentino. Med åtta Giri d'Italia i benen så kan Pozzovivo de italienska vägarna.

fyra fler som kan ha en chans: Giro startlistan är fullmatad med bra cyklister med något att bevisa.

En av dem är Jurgen van den Broeck (Lotto-Soudal), som hoppas kunna lämna den otur som har följt honom på Tour de France med en nystart på Girot.

En stark trail med solida klättrings färdighet så kommer han vara med en chans på pallen om an har tur.

När titelförsvararen Quintana har sin inriktning mot Touren så ger Movistar andra cyklister sin chans att glänsa. Beñat Intxausti och Ion Izagirre kommer att hoppas att det är det är deras tur att vissa vad de kan.

Ryder Hesjedal (TEAM CANNONDALE - GARMIN) Giro mästare år 2012, kommer att försöka att bevisa för alla att han kan fortfarande kan vara ett hot.

24-årige Tobias Ludvigsson (Team Giant-Shimano) gör sin tredje start i Giro d’Italia.

För den som minns fick tävlingen ett abrupt slut förra året, Ludvigsson stod för en obehaglig vurpa på den tolfte etappen då han flög över ett skyddsräckte och ner för ett stup.

Den händelsen ägde rum på en temposträcka, och det är just på en temposträcka som teamet har störts förväntningar på Ludvigsson.

Vilka lag som är med och vilka som cyklar för de olika lagen kan du se på Startlist Giro d'Italia 2015 - CyclingFever. Giro d'Italia startar den 9 maj.

Giro d'Italia 9 maj - 31 maj Kalender – CykelResultat

Eurosport – programtablå

Giro d'Italia direktsänds varje dag på Eurosport

Årets Giro rymmer 1 individuellt tempolopp, 1 lagtempo, 7 platta etapper, 8 mediumtuffa bergsetapper (varav 4 med målgång uppför) samt 4 tuffa bergsetapper med målgång uppför.

I samband med årets lopp direktsänds även dagliga magasinprogrammet Giro Extra, 30 eller 15 min innan etappen börjar.

För att vara en del av Eurosports direktsändningar så skickar du dina SMS till nummer 72445. Börja meddelandet med ESP, följt av ett mellanslag och därefter din fråga.

Kostnaden är 5 kronor per meddelande, och frågorna besvaras i mån av tid och utrymme under sändningen.

9/5 Etapp 1: San Lorenzo al Mare - San Remo (lagtempo 17,6 km)

LIVE på Eurosport: 15:00-17:30

10/5 Etapp 2: Alenga - Genova (173 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

11/5 Etapp 3: Rapallo - Sestri Levante (136 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

12/5 Etapp 4: Chiavari - La Spezia (150 km)

LIVE på Eurosport: 13:00-17:30

13/5 Etapp 5: La Spezia - Abetone (152 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30 

14/5 Etapp 6: Montecatini Terme - Castiglione della Pescaia (181 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

15/5 Etapp 7: Grosseto - Fiuggi (263 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

16/5 Etapp 8: Fiuggi - Campitello Matese (188 km)

LIVE på Eurosport: 13:45-17:30

17/5 Etapp 9: Benevento - San Giorgio del Sannio (212 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

19/5 Etapp 10: Civitanova Marche - Forli (195 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

20/5 Etapp 11: Forli - Imola (147 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

21/5 Etapp 12: Imola - Vicenza (190 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

22/5 Etapp 13: Montecchio Maggiore - Jesolo (153 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

23/5 Etapp 14: Treviso - Valdobbiadene (tempo 59,2 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

24/5 Etapp 15: Marostica - Madonna di Campiglio (165 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

26/5 Etapp 16: Pinzolo - Aprica (175 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

27/5 Etapp 17: Tirano - Lugano (136 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

28/5 Etapp 18: Melide - Verbania (172 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

29/5 Etapp 19: Gravellona Toce - Cervinia (236 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

30/5 Etapp 20: Saint-Vincent - Sestriere (196 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

31/5 Etapp 21: Turin - Milano (185 km)

LIVE på Eurosport: 14:30-17:30

http://tv.eurosport.se/tvschedule.shtml

http://www.eurosportplayer.se/

Länkar:

http://www.gazzetta.it/Giroditalia/2015/en/index.shtml

http://www.girostart2014.com/

http://www.cyclingfans.com/

http://www.cyclingfans.com/giro-d-italia/live

http://www.eurosport.com/cycling/giro-d-italia/

http://www.eurosport.com/cycling/

http://vacchi.se/blogg/

 http://cykelsidor.se/giro-italia.htm

http://www.cyclingtips.com.au/

http://www.cyclingnews.com/giro-ditalia

http://www.cyclingweekly.co.uk/news/1/giro-d-italia.html

http://www.radsport-seite.de/giro-2015.html

http://www.sbs.com.au/cyclingcentral/

http://www.telegraph.co.uk/sport/othersports/cycling/

http://giro.cyclingfever.com/

http://www.steephill.tv/giro-d-italia/#live

YouTube: CyclingHub Giro d'Italia

Twittra på #giroSE

https://twitter.com/giroditalia

happymtb.org - Giro d'Italia 2015

https://sv-se.facebook.com/giroditalia

Google Play: Eurosport Player

Google Play: Eurosport.com

Google Play: Giro d'Italia RCS MediaGroup S.p.A.

5 maj 2015

Förslag till en nationell cykelstrategi

Regeringen skall ta fram en cykelstrategi. Här är några förslag på frågor som jag tycker att man ta med i cykelstrategin:

Hur skall man få fler att börja cykla.

Svenskar skall cykla mer till arbetsplatsen och skolorna. I vardagen handlar det om att komma snabbt från A till B.

Många svenskar använder bilen som deras första val som transportmedel, men det finns ingen anledning att cykeln inte kan vara en stor del av det dagliga transporter i både korta och långa resor.

Det finns en klar potential att öka användningen av cyklar som ett transportmedel i Svenska städer och stadsnära områden. Flera städer har visat vägen framåt, men många fler kan komma.

Med andra ord kan du göra skillnad lokalt om du vill utveckla cyklingen. De mindre goda städer som vill utvecklas vidare och bli ännu bättre skall få hjälp till det.

Cykeln som det naturliga valet

Cykeln måste utvecklas till att bli det naturliga valet i många fler svenskars vardag. Detta gäller både för korta resor och på lite längre avstånd kan också innebära kombinationer som reser med kollektivtrafik.

Mer cykling innebär mindre trängsel, friskare liv, och är också bra för både miljön och klimatet. Detta gäller även för kombinationen av cykel och kollektivtrafik, vilket kan minska trängseln och resultera i en mer hållbar transportmönster på längre resor.

Konkreta initiativ till mer vardagliga cykel:

 • Trafikverket får i uppdrag att man vid stationer och andra knutpunkter skall skapa fler, säkra och attraktiva parkeringsanläggningar för cyklister.  
 • Trafikverket skall inrättat en arbetsgrupp för att utreda möjligheter att minska antalet cykelstölder på stationerna.
 • SJ skall förbättra möjligheter till samverkan mellan cykling och tåg.
 • Trafikverket stöder super- cykelleder för förbättrad dragkraft i flera städer.
 • Trafikverket skall arbeta med att antalet snabbcykelvägar mellan tätorter skall utökas.
 • Trafikverket skall stöda cykelstäder som syftar till att främja cykling genom helhetslösningar.
 • Trafikverket arbeta med att cyklister vid utvalda korsningar skall kunna sväng höger vid rött ljus, för att göra det lättare för cyklister
 • Trafikverket tacklar riskområden, bland annat med insatser mot högersväng olyckor och säkerhet i järnvägskorsningar.
 •  Trafikverket får i uppdrag att utreda varje cykelolycka och undersöka om cykelmiljön kan förbättras.
 • Trafikverket får i uppdrag att göra en nationell informationskampanj om cykling. Kunskapen om trafikregler, väjningsregler och säkerhet borde spridas för att genom ökad kunskap förebygga olyckor och tillbud.
 • Trafikverket får i uppdrag att skapa tydliga normer för drift och underhåll av hur cykelinfrastrukturen ska skötas.
 • Trafikverket får i uppdrag att skapa utbildningsmaterialet för hur cykeltrafiken ska hanteras i praktiken vid vägarbete. Sedan skall det bli tvingande att genomgå en utbildning för entreprenörer m.fl. som arbetar vid vägarbeten, för att få arbeta vid cykelvägar.
 • Trafikverket har en viktig roll i att bevaka hur cykelstråk underhålls och utvecklas.
 • Cyklister över 15 år ska kunna välja att cykla på körbanan i stället för cykelbanan.
 • Kommunerna skall ha en cykelplan.
 • Nollvisionen gäller även för cykeln.

Andra rekommendationer:

 • Förbättrade möjligheter till samverkan mellan cykling och kollektivtrafik.
 • Ökat cykelfokus på arbetsplatserna med nya cykellösningar, pendelcyklar och rörlighetsprogram.
 • Arbeta mot att antalet gång- och cykelvägar skall separeras.
 • Vägskyltning skall vara en självklarhet. Med både definierade avstånd, trafikplatser och ortnamn. Cyklister behöver, precis som bilister, bra och tydlig skyltning som underlättar orienteringen.

Aktiv semester och fritid: cykel bör också användas som ett verktyg för naturupplevelser och fritidsaktiviteter.

Det skall finnas bättre förutsättningar för en aktiv fritidscykling. Därför måste fritidscykling och cykelturism stöds genom förbättringar i infrastruktur, tillgänglighet och nya upplevelser.

Konkreta initiativ till mer cykling i fritiden:

 • Trafikverket skall arbetar med bättre skyltning av de nationella cykelvägarna.
 • Trafikverket inrättat en expertgrupp för att utveckla cykelturismen.

Andra rekommendationer:

 • Fler cykelvägar för god rekreation.
 • Ett bra sammanhängande nät av cykelvägar med god tillgänglighet, även i förhållande till cykelturister.
 • En hemsida där allt om cykelturism i Sverige borde skapas.

Nya och säkra cyklister: Fler barn och ungdomar kommer att cykla i skolan och i fritidsaktiviteter.

Det är viktigt att hålla sig till i god cykelkultur, så att ännu mer kommer upp på cykeln. Den inte minst för barnen som är de framtida cyklister.

Konkreta initiativ för ökad säkerhet och trygghet för cyklister:

 • Trafikverket stöder utvecklingen av cykelvägar på skolor och i fritidsaktiviteter.
 • Skolverket skall inrättat en arbetsgrupp som jobbar för att trafikkunskapen skall komma tidigt i skolan.
 • Trafikverket skall arbetar för skolcykelstäder med sammanhängande trafiksäkerhetslösningar vid skolor.

Andra rekommendationer:

 • Vidareutveckling av verktyg för bättre cykelkultur

Jag har ingen utarbetad budget, men tycker att det måste komma mycket mer pengar från den statliga budgeten.

 

Min cykelstrategi är inte en färdig cykelstrategi men jag tycker att många säger att fler skall cykla, infrastrukturen skall bli bättre osv. men ingen säger hur.

Jag vill att det skall bli diskussioner om hur det skall ske. Alla kan börja diskutera politiker, cykelexperter, trafikplanerare, cyklister osv.

Lämna gärna kommentarer och förslag på fler frågor som kan vara med i cykelstrategin.

Man kan även titta på 16 av Europas länder som har en cykelstrategi, nu skall även Sverige ta fram en nationell cykelstrategi och hamna på listan national cycling strategies.