14 nov. 2017

Strava Global Heatmap är uppdaterad

Träningsappen Strava samlar in data om var dess användare löper och cyklar. Detta har resulterat i en mycket detaljerad karta där man kan se populära rutter.

Strava Labs Global Heatmap är en karta som visar var Stravas användare har cyklat och löpt någon stans. Det ger en bra bild över var man cyklar mest.

Strava gjorde sin första Global Heatmap 2015 efter det så har de fått mycket intresse från olika organisationer och städer. Nu så finns Strava Metro också, där kan man analysera hur man rör sig. Nu är det över 85 städer och organisationer som använder Strava Metro för att analysera och förbättra infrastrukturen.

Nu så har man alltså uppdaterat Global Heatmap med 6 gånger så mycket data – totalt så är det en miljard aktiviteter från Strava-data, vilket innebär 37 miljarder km fram till och med september 2017.

Strava Labs Global Heatmap

Är du intresserad av att hitta nya cykelrutter så hoppa vidare på någon av länkarna nedan och kolla in var andra i din närhet brukar cykla, man kan ju även se var man cyklar med mountainbike.  

Strava Labs Global Heatmap

Inte helt oväntat så cyklas mest i våra större städer här i Sverige med Vättern som ett undantag. Något som jag antar beror på att många cyklat Vätternrundan. 

Strava Labs Global Heatmap

 Det är inte mycket oväntat var man cyklar i Göteborg. Men man ser också att det cyklas mycket mountainbike på Änggården och vid Delsjön. 

Här en länk till Strava.

Du kan även donera data från appar som Strava, Runkeeper och Moves till Bikes vs Cars-appen som lanserades i samband med filmen. Det gör du på via Bike Data Projects hemsida.

Källa: citylab, strava metro, medium, flipboard

30 okt. 2017

Lagstifta om 1,5 meter vid omkörning av cyklister

Det har kommit in fem motioner om att hålla ett säkerhetsavstånd på 1,5 m vid omkörning av cyklister. Motion 2017/18:36, Motion 2017/18:44, Motion 2017/18:2426, Motion 2017/18:3623 och Motion 2017/18:3627. Nu får man se om riksdagen och regeringen lyssnar på dem.

Tanken bakom lagförändring är helt enkelt att skapa en tryggare tillvaro på vägarna för cyklister och att undvika olyckor.

Målet som man försöker att nå är att bilar skall sluta köra på cyklar. Man vill att bilar slutar att köra på cyklister på vägen, eftersom verkligheten är att majoriteten av krascherna som dödar cyklister handlar om att ett motorfordon kör på en cyklist.

Majoriteten av antalet cyklister som dör i trafiken (69%) omkom i kollision med motorfordon och är vanligtvis en personbil.

VTI rapport 801: Fördelningen av antalet omkomna cyklister uppdelat på olyckstyp, åren 2007–2012. 

Den vanligaste kollisionen mellan cyklist och motorfordon som leder till en allvarligt skadad cyklist, är personbil (90 %) följt av lastbil (4 %), buss (3 %), motorcykel (1 %) och övrigt (1 %). En stor del kollisioner mellan cyklister och motorfordon inträffar på en gatu- eller vägsträcka.

VTI rapport 801: Allvarligt skadade cyklister i kollision med motorfordon fördelat på olycksplats, åren 2007–2012.

Det är vanligast att dödsolycker med cyklister utanför tätort sker på vägsträcka. Nästan två tredjedelar av dödolyckorna utanför tättbebyggt område har skett på en gatu- eller vägsträcka

För att minska antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister så är de viktigt minska antalet kollisioner med motorfordon på gatu-/vägsträckor.

Att införa en lag om 1,5 m avstånd vid omkörning av cyklister skulle följa Nollvisionen. I Nollvisionen slås det bl.a. fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv.

Om man ändrade lagen skulle det inte behöva råda lika stor osäkerhet om tolkningen av vad betryggande avstånd i sidled innebär. Det skulle vara lättare för polisen att bötfälla även om ingen incident inträffar.

Hur är situationen nu?

Till skillnad från andra länder har Sverige inga tydliga lagkrav på att hänsyn ska visas till cyklister vid omkörning. Många olyckor och livsfarliga situationer skulle undvikas om trafikreglerna satte en gräns för hur en sådan hänsyn ska mätas.

I Trafikförordning (1998:1276) så står det nu:  

"3 kap 33 § Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om."  

Tyvärr är det inte ett "betryggande avstånd" som används idag för cyklisterna. För många orsakar bristen på ett uttalat säkerhetsavstånd, en stor osäkerhet i trafiken. Det borde räcka att cyklister inte känner sig trygga på sin färdväg för att införa en lag om 1,5 m avstånd vid omkörning av cyklister.

På facebook så finns gruppen Lagstadga 1,5 m, för våra liv!

Hur gör man i andra länder?

 

1958 så införde Frankrike en lag om att om att ha 1 m i stadsområden och utanför stadsområdena så skall man ha 1,50 m i säkerhetsavstånd vid omkörning av cyklister. Och en trafikskylt infördes, vilket indikerar att cyklister och bilister gemensamt använder vägen.

Till sommaren 2018 så kommer man att ha en kampanj för ett säkerhetsavstånd på 1,50 m i Tour de France. 

I Spanien så har de en lag på ett säkerhetsavstånd på 1,50 meter.

24 Juli 2013 så införde Portugal en lag om att en föraren av ett motorfordon måste upprätthålla ett avstånd på minst 1,50 meter för att förhindra olyckor. I samband med att lagen infördes så hade man en cykelfestival och även en Mega Tour Lisboa – Santarém för att uppmärksamma att det var 1,50 meter som gällde. 

Belgien har haft en lag sedan 1975 om att man måste lämna ett avstånd på minst en motor mellan motorfordonet och cykeln eller föraren på en tvåhjulig moped.

I Polen så har man en lag om 1 m.

I Australien, Queensland så har Safe Cycling Australia och Amy Gillett Foundation lobbat för "A Metre Matters" sedan 2009. Trots att de hade femtusen cyklisters underskrifter och de stödes av Robbie McEwen and Cadel Evans så var det först efter domen den 6 maj 2013 som det vände.

Det var en cementbilsförare som inte dömdes skyldig när han hade orsakat döden på cyklisten och den begåvade musikern Richard Pollett. Då så började politikern Dr Bruce Stephen Flegg stötta kampanjen, hans väljarkontor låg 2 km från Richard Polletts ghost bike. Veckan efter gav Bruce det första talet om behovet av att skydda utsatta trafikanter i Queensländers parlament.

Den 7 April 2014 så ändrades lagen i Queensland och efter det så har den även ändrats i South Australia, Australian Capital Territory, New South Wales, Tasmanian och Western Australia. Så nu gäller 1 m vid 60km/h eller lägre och 1,5 m över 60km/h.

 I Kanada så har man infört en lag om minst 1 m i Nova Scotia, Ontario. I New Brunswick så dog cyklisten Ellen Watters den 23 dec 2016 i en cykelolycka. Efter det så genomfördes en kampanj "One Metre For Ellen" för att man skulle införde lagen. Därefter infördes lagen även i New Brunswick. I New Brunswick så kalas lagen även Ellen's Law. 

 

1973 så införde Wisconsin i USA en lag om 3 feet, nu har 29 stater i USA infört en lag om ett minimum på 3 feet. I Pennsylvania så har man en lag om minimum på 4 feet vid omkörning om en cyklist.

En del hävdar att lag om 1,5 m är meningslös för den går inte att övervaka, men det stämmer inte. I USA har man börjat använda C3FT v3 som mäter hur långt ifrån cyklisten som motorfordon kör.

I Irland så har man en stark kampanj "Stayin’ Alive at 1.5". Nu har transportministern Shane Ross i Irland sagt att hans departement skall se över saken och hur det har fungerat i Queensland.

Isle of Man så dog Kate Burge när hon cyklade hem från jobbet den 4 aug 2014 i en cykelolycka. Efter det så har man genomförs en kampanj ”Safe Cycling IOM” för att få en lag om 1,5 m.

I Storbritannien så har man en otydlig lag, lag 163 som säger "give motorcyclists, cyclists and horse riders at least as much room as you would when overtaking a car" och lag 212 "When passing motorcyclists and cyclists, give them plenty of room. If they look over their shoulder it could mean that they intend to pull out, turn right or change direction. Give them time and space to do so.". Detta har gjort att många olyckor har skett i Storbritannien.  

Men West Midlands police började göra en kampanj för att minska antalet olyckor. De flesta som de tog fast, fick en utbildning på hur man gör en säker omkörning av cyklister med ett säkerhetsavstånd på 1,5 m.

Efter West Midlands Police kampanj så har antalet cyklister som dödats eller allvarligt skadats på regionens vägar sjunkit med 20 %. Det har gjort att fler polisdistrikt gör liknande kampanjer nu.

I Österrike så har radlobby.at en kampanj för 1,5 m och staden Salzburg har en trafiksäkerhetskampanj där man förespråkar ett säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter.

 

I Salzburg använder också polisen C3FT v3-mätare och mäter hur tätt bilar kör om cyklarna.

  

I Norge så vill bådde Norges Cykleforbund (NCF) och Syklistenes Landsforening att man inför en lag med minimumkravet på 1,5 meter. Detta har också varit ett förslag i stortinget redan 2011 och stortinget hadde även ett förslag i stortinget 2015-2016, men det gick det inte igenom. I Norge så har Statens vegvesen även en kampanj om att Del veien.

Lagar i andra länder:

Spanien 1,5 m. Artículo 35. Ejecución. - 4.  (översättning på Google)

Portugal 1,5 m. Artigo 38.º — Realização da manobra - 2(e) (översättning på Google

Frankrike 1 m i stadsmiljö området och 1,5 m utanför. Article R414-4 - IV. (översättning på Google)

Belgien 1 m Artikel 40ter. (översättning på Google 

Polen 1 m Oddział 6 Wyprzedzanie Art. 24 - 2. (översättning på Google

Australien 1 m vid 60km/h eller lägre, 1.5 m över 60km/h Tasmanian, Queensland, South Australia, Australian Capital Territory, New South Wales och Western Australia.

Kanada, Nova Scotia 1 m.Motor vehicle passing bicycle – 171B (översättning på Google)  

Kanada, Ontario 1 m. Ontario Passes Legislation to Improve Road Safety (översättning på Google)

Kanada, New Brunswick 1 m "Ellen’s Law" Motor Vehicle Act - 149(3) (c) (översättning på Google)  

I Sydafrika, Western Cape Province så har de en lag om minst 1 m. SAFETY OF CYCLISTS REGULATIONS, 2013 - 2. (1)b (översättning på Google)  

USA, Arizona 3 feet A.R.S. § 28-735

USA, Alabama 3 feet Section 32-5A-82

USA, Arkansas 3 feet A.C.A. § 27-51-311

USA, California 3 feet CA Veh Code § 21760

USA, Colorado 3 feet CO Rev Stat § 42-4-1002

USA, Connecticut 3 feet CT Gen Stat § 14-232

USA, Delaware 3 feet 2 DE Code § 4116

USA, District of Columbia 3 feet Rule 18-2202.10

USA, Florida 3 feet FL Stat § 316.083

USA, Georgia 3 feet GA Code § 40-6-56

USA, Illinois 3 feet 625 ILCS 5/11-703 (d)

USA, Kansas 3 feet KS Stat § 8-1516

USA, Louisiana 3 feet LA Rev Stat § 32:76.1

USA, Maine 3 feet 29 - A M.R.S. § 2070

USA, Maryland 3 feet Md. TRANSPORTATION Code Ann. § 21-1209

USA, Minnesota 3 feet Minn. Stat. § 169.18

USA, Mississippi 3 feet MS Code § 63-3-1309

USA, Nebraska 3 feet LB 1030, Neb. Rev. Stat. 60-6, 133, Nebraska Driver's Manual - Section 6: Sharing The Road With Other Users (6B Bicyclists)

USA, Nevada 3 feet NV Rev Stat § 484B.270

USA, New Hampshire 3 feet NH Rev Stat § 265:143-a

USA, Ohio 3 feet House Bill 154

USA, Oklahoma 3 feet 47 OK Stat § 47-11-1208

USA, Tennessee 3 feet Tenn. Code Ann. § 55-8-175

USA, Utah 3 feet Utah Code Ann. § 41-6a-706.5

USA, Virginia 3 feet § 46.2-839

USA, West Virginia 3 feet H. B. 4304

USA, Wisconsin 3 feet Wis. Stat. § 346.075

USA, Wyoming 3 feet HB0085

USA, South Dakota 3 feet vid 35 MPH eller lägre, 6 feet över 35 MPH 32-26-26.1

USA, Pennsylvania 4 feet 75 Pa.C.S. § 3303

USA, North Carolina 2 feet passing law/4 feet in no-pass zon § 20-149 § 20-150.

Länkar:

På facebook så finns gruppen Lagstadga 1,5 m, för våra liv!

Det finns även en namninsamling på Lagstadga om 1,5 meter mellan cyklister och motorfordon

paragrafhjalpen.se - Säkerhet vid omkörning av cyklist

happyride.se - det osäkra avståndet

ncsl - Safely Passing Bicyclists Chart

Amy Gillett Foundation - a metre matters

Amy Gillett Foundation - Minimum overtaking distance

Safe Cycling Ireland

Safe Cycling IOM - Minimum Overtake Distance - International Precedence

3feetplease!

Rapport: (TRV 2011/68506 A)

Rapport: Cyklisters säkerhet utanför tätorten

   

24 okt. 2017

Belysning på cykeln för att se och synas 2017/18

Man kan ju köpa cykellampor på Kjell & Company, Clas Ohlson, JULA, Biltema o.s.v. men jag tänkte att det skulle vara intressant se vilka olika förslag som olika butiker ger om man vill se och synas när man skall cykla. Så jag skickade följande fråga till några butiker. 

Jag kommer nu under hösten och även under vintern pendla ca 1 mil till jobbet med min cykel.

Lampan skall klara av sträckor som inte är upplysta.

Jag söker efter en cykellampa som kan underlätta i detta kompakta mörker. Jag vill således att den gör mig synlig för andra trafikanter. Samt att jag har ett bra synfält, vill även kunna blända av så att jag inte bländar andra cyklister eller bilar.

Jag vill även ha en bra baklampa, så att jag syns.

Har ni några bra förslag på cykellampor som skulle kunna passa mitt behov?

Jag fick följande förslag, men har inte testat de olika lamporna:

Cykelbutiker

Cykloteket

Lamptest - Tänt var det här! har testat våra 6 vanligaste cykellampor

Det stora pannlampstestet

Framlampa: Lezyne Super Drive 1200XXL Framlampa USB 1450 kr

Baklampa: Bontrager Flare R Bakdiod Usb Säkerhetslampa 590 kr

Cykelkraft.se

Paket med lampor: CATEYE VOLT100/OMNI 5 vet ej om den är StVZO-godkänd 499 kr

Sportspec

Framlampa: Spanninga Thor 800 vet ej om den är StVZO-godkänd 899 kr

Erlan.se

Framlampa: Lezyne Deca Drive 900 vet ej om den är StVZO-godkänd 1199 kr

Baklampa: Cat Eye Rapid X Diod baklampa TL-LD700 vet ej om den är StVZO-godkänd 279 kr

Baklampa: Cat Eye Rapid 3 Diodlampa bak TL-LD630 vet ej om den är StVZO-godkänd 199 kr

Baklampa: Cat Eye Diodlampa LD170 vet ej om den är StVZO-godkänd 79 kr

Haga Cykel

Framlampa: Focus Framlyse LED 8W vet ej om den är StVZO-godkänd 299 kr

Baklampa: Merida Laser Flare Baklyse vet ej om den är StVZO-godkänd 199 kr

Länna Sport

Framlampa: Bontrager Ion Pro RT vet ej om den är StVZO-godkänd 1199 kr

Framlampa: Lezyne Macro Drive 1100XL vet ej om den är StVZO-godkänd 899 kr

Framlampa: Cavo Multisport 4000 vet ej om den är StVZO-godkänd 1995 kr

Baklampa: Cateye TL-LD720-R vet ej om den är StVZO-godkänd 629 kr

Baklampa: Bontrager Flare R City vet ej om den är StVZO-godkänd 379 kr

evalds.se

Framlampa/Pannlampa: BBB Scope 1300 vet ej om den är StVZO-godkänd 2228 kr

Sportson

Framlampa: Specialized Flux Elite Headlight vet ej om den är StVZO-godkänd 1799 kr

Framlampa: Specialized Flux Expert Headlight vet ej om den är StVZO-godkänd 2799 kr

Baklampa: Specialized Stix Elite Taillight vet ej om den är StVZO-godkänd 529 kr

Trek Bicycle Store Gothenburg

Framlampa: Lampa Bontrager Ion 800 R Framlampa vet ej om den är StVZO-godkänd 999 kr

Baklampa: Lampa Bontrager Flare R USB baklampa vet ej om den är StVZO-godkänd 559 kr

XXL

Paket med lampor: Ride light set front and rear 600 lm Dimming vet ej om den är StVZO-godkänd 1199 kr

wiggle.se

Paket med lampor: LifeLine Pavo and Aero Beam Cykellysen vet ej om den är StVZO-godkänd 1090 kr

Framlampa: Knog Blinder Mob Kid Grid Framlyse vet ej om den är StVZO-godkänd 370 kr

Baklampa: Knog Blinder Mob V Kid Grid Baklyse vet ej om den är StVZO-godkänd 420 kr

ROSE Bikes

Paket med lampor: B + M Ixon Core front light and IXXI diode back light lighting set StVZO-godkänd 555 kr

Framlampa: Trelock LS 950 Ecopower Control Ion headlight StVZO-godkänd 834 kr

Bikester

Paket med lampor: Busch + Müller IXON Core/IXXI Cykellysen Set grå/svart StVZO-godkänd 700 kr

Jibo Carlshamn Cykelcenter

Jibo Carlshamn Cykelcenter svarar: Det finns mängder av sådana lampor på marknaden men du bör satsa på märkeslampor och minst 700-800 lumen fram, usb laddning såklart. Bak bör också vara laddningsbar och ge minst 20 lumen eller däromkring.

Framlampa: Cavo 1000 vet ej om den är StVZO-godkänd 899 kr

Framlampa: Cavo 1000 Mini vet ej om den är StVZO-godkänd 999 kr

Framlampa: Cavo 2000 vet ej om den är StVZO-godkänd 1899 kr

Framlampa: Cavo 4000 vet ej om den är StVZO-godkänd 2499 kr

Framlampa: Lezyne Mega Drive 1400 vet ej om den är StVZO-godkänd 1329 kr

Framlampa: Specialized Flux Expert vet ej om den är StVZO-godkänd 2799 kr

Baklampa: Tec Laxo R vet ej om den är StVZO-godkänd 199 kr

Baklampa: Cat Eye Rapid X vet ej om den är StVZO-godkänd 399 kr

Lampbutiker

proffslampor.se

Framlampa: Cykellampa Lupine SL A4 StVZO-godkänd 3443 kr

Baklampa: Cykellampa Lupine Rotlicht vet ej om den är StVZO-godkänd 935 kr

sportlampan.se

Paket med lampor: Sanguan SG-BU50 500 lm+I förpackningen ingår även ett litet bakljus som drivs med knappcellsbatterier vet ej om den är StVZO-godkänd 625 kr

Ledlysen.se

Framlampa: NITEFIGHTER BT40S vet ej om den är StVZO-godkänd 895 kr

Proled.nu

Framlampa: FEREI BL511 vet ej om den är StVZO-godkänd 1095 kr

StVZO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

StVZO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung är en tysk klassning för fordon och gäller även cyklar. Ska man köra nere i Tyskland så måste man ha en StVZO-godkänd lampa och det bygger på att den ska lysa, men inte blända. Läs mer om Cykelbelysning som är StVZO-klassad.

Hur stark lampa behöver man?

Men hur stark lampa behöver man? här kan man kanske få lite hjälp från Global Cycling Network´s filmer.

How To Ride Your Bike At Night – Guide To Lighting + Reflective Clothing

Bike Lights & Reflective Jackets - Do They Work?

I september 2013 så publicerade även Testfakta “Bästa lampan till cykelfärden

Testfakta testade lampor med lägre ljusflöde, den med mest ljusflöde hade 78 lumen.

Testfakta lät SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut undersöka ljusegenskaper, hållbarhet och batteritid på åtta portabla LED-lampor för cykel.

Resultatet från testet:

4.4 Sigma Lightster, 78 lm hade överlägsen ljusstyrka hade testvinnaren med en räckvidd på hela 85 meter.

4.1 Cat Eye HL-EL 320, 15 lm hade Bra hållbarhet och lång batteritid.

3.9 ASAKLITT Front Cycle Light, 19 lm hade bra ljusfördelning och bra hållbarhet. Prisvärd.

3.3 Cat Eye HL-EL 135, 30 lm hade lång batteritid. Sämst ljusfördelning

3.3 KNOG Blinder, 36 lm hade Bra hållbarhet och enkel att använda. Svag ljusstyrka och kortast batteritid. Dyrast.

3.0 TWICE Belysningsset Diod, 14 lm hade längst batteritid men sämre hållbarhet. Verktyg krävs för montering och batteribyte.

3.0 AIM Front Light High power, 22 lm hade bra ljusegenskaper men sämre hållbarhet.

2.6 Biltema Cykellykta, 30 lm hade Sämre hållberhet och kortare batteritid. Billigast.

Road.cc har en sida där ljuset från olika lampor jämförs: lights.road.cc

Länkar:

bikelightdatabase

bikeradar - The best bike lights for road cycling

bikeradar - 6 of the best: rear daytime running lights

cyclingweekly.com - 15 best front and rear road bike lights reviewed

roadcyclinguk.com - Ten of the best bike light sets for commuting

happyride.se - Årets lamptråd 2018

happyride.se - Årets lamptråd 2015/2016

happyride.se - Årets lamptråd 2014/2015

Skriv gärna någon kommentar:

5 okt. 2017

Årets riksdagsmotioner om cykelfrågor 2017/18

Den allmänna motionstiden 2017/18 har avslutats. Här nedan har jag samlat länkar till motioner som handlar om cykeln

Allmänna motionstiden startar vid riksmötets början och pågår till och avslutas den 5 oktober 2017. Det finns en risk att jag har missat någon motion som handlar om cykelfrågor, det har ju kommit in 3852 motioner.

Har markerat motioner som handlar direkt om cykelfrågor med gult.

Har markerat stora motioner, där en del av motionen handlar om cykeln med grönt.

Har markerat motioner som har något om cykeln i sin motivering till motionen med grått.

Trängselskatten på Lidingöbron Motion 2017/18:1 av Caroline Szyber (KD)

Satsningar för cykling Motion 2017/18:6 av Caroline Szyber (KD)

Reseersättning med miljöstyrning Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP)

Lagstifta om säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklist Motion 2017/18:36 av Aron Modig (KD)

Säkerhetsavstånd för cyklister vid omkörning Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD)

Utbyggnad av vägnätet i Halland Motion 2017/18:87 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Cykelhjälm Motion 2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD)

Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete Motion 2017/18:391 av Jan Ericson (M)

Högersväng vid rödljus Motion 2017/18:464 av Finn Bengtsson (M)

Underlätta pendling mellan Västerås och Enköping Motion 2017/18:517 av Åsa Coenraads och Jessika Roswall (båda M)

E4:s dragning genom Västernorrland och Västerbotten Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

Vägnätet inom Fyrbodal Motion 2017/18:761 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Skatteregler för cyklar Motion 2017/18:810 av Edward Riedl (M)

Barns cyklande Motion 2017/18:811 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Investeringar i E20 Motion 2017/18:813 av Monica Green m.fl. (S)

Åtgärda väg 153 Motion 2017/18:854 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)

Turism och besöksnäring Motion 2017/18:916 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Besöksnäring Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Nationell eventstrategi Motion 2017/18:1100 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S)

Klimaträttvisa Motion 2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Sammanhållen järnvägs- och kollektivtrafik Motion 2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Möjligheten att använda friskvårdsbidraget till individuella anmälningsavgifter Motion 2017/18:1179 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Skärpta straff för drograttfylleri Motion 2017/18:1223 av Maria Malmer Stenergard (M)

Cyklistperspektiv på vägarbeten Motion 2017/18:1230 av Karin Enström (M)

Strategi för utbyggnad av elvägar Motion 2017/18:1248 av Lars Hjälmered (M)

Pilotområde för moderna transportlösningar Motion 2017/18:1250 av Lars Hjälmered (M)

Gör det lagligt att använda självkörande fordon i Sverige Motion 2017/18:1251 av Lars Hjälmered (M)

Lägre bränsleskatt i glesbygden Motion 2017/18:1328 av Edward Riedl (M)

Satsning på cykelbanor Motion 2017/18:1395 av Magnus Manhammar (S)

Cykelen är nyckelen till friheten Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Cyklisters säkerhet Motion 2017/18:1601 av Mikael Cederbratt (M)

Skärp reglerna kring mobilanvändning vid bilkörning Motion 2017/18:1695 av Stina Bergström (MP)

Förbjud mobiltelefon under bilkörning Motion 2017/18:1699 av Jan Lindholm (MP)

Ta med cykeln på tåget Motion 2017/18:1702 av Jan Lindholm (MP)

Cykelvägar utanför tätorter Motion 2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP)

Reseavdrag Motion 2017/18:1966 av Lars Beckman (M)

Modernisera kollektivtrafiklagen Motion 2017/18:2108 av Karin Svensson Smith (MP)

Fem förslag för mer cykling Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP)

Cykla mer Motion 2017/18:2135 av Monica Green (S)

Den moderna Stockholmsregionen Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Miljöanpassad vägtrafik Motion 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Motion 2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Väjningsplikt för bilar på alla cykelpassager Motion 2017/18:2418 av Lorentz Tovatt (MP)

Låt staten medfinansiera åtgärder för att påverka transportmönster Motion 2017/18:2419 av Lorentz Tovatt (MP)

Sänk bashastigheten ytterligare och inför ny hastighetsskylt Motion 2017/18:2420 av Lorentz Tovatt (MP)

Prioritera gång och cykel – separat Motion 2017/18:2421 av Lorentz Tovatt (MP)

Tydliggör lagen för vårdslösa bilförare Motion 2017/18:2422 av Lorentz Tovatt (MP)

Garantera cykelväg vid anläggande av två-plus-ett-väg Motion 2017/18:2423 av Lorentz Tovatt och Rasmus Ling (båda MP)

Regelförenklingar för ökad cykling Motion 2017/18:2425 av Lorentz Tovatt (MP)

Säkrare omkörning för cyklister Motion 2017/18:2426 av Lorentz Tovatt (MP)

Klimatpolitiken Motion 2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Redovisning av utsläpp vid köp av resa Motion 2017/18:2650 av Stefan Nilsson (MP)

Jämställ cykelväg och bilväg Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP)

Permanent världsutställning för fossilfritt transportsystem Motion 2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP)

Taxi – en form av bildelning Motion 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP)

En liberal klimat- och miljöpolitik Motion 2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L)

Rättvisa reseavdrag Motion 2017/18:2843 av Rickard Nordin (C)

Enhetlig moms Motion 2017/18:2856 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)

Förslag för ökad cyklism i Sverige Motion 2017/18:2862 av Rickard Nordin (C)

Ljusföroreningar Motion 2017/18:2865 av Rickard Nordin (C)

En förbättrad landsbygdspolitik Motion 2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

LSS och rätten att välja utförare Motion 2017/18:3206 av Lars Beckman (M)

Utvidgning av friskvårdsbegreppet Motion 2017/18:3290 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

En demokratisk, jämlik och hållbar stad Motion 2017/18:3363 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

En attraktiv och stärkt besöksnäring Motion 2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Transport och it Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L)

En socialpolitik för jämlika levnadsvillkor Motion 2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Avstånd vid omkörning av cykeltrafikanter Motion 2017/18:3623 av Jakob Forssmed (KD)

Åtgärder för att främja cykling Motion 2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD)

Cykling och hållbara samhällen Motion 2017/18:3627 av Nina Lundström m.fl. (L)

Miljöansvar och grön tillväxt Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C)

Nytt ledarskap för Sverige Motion 2017/18:3716 av Annie Lööf m.fl. (C)

Utgiftsområde 24 Näringsliv Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Utgiftsområde 21 Energi Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

En budget som håller ihop Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2018 Motion 2017/18:3752 av Jan Björklund m.fl. (L)

En hållbar infrastruktur för hela landet Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD)

Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård Motion 2017/18:3816 av Lars Tysklind m.fl. (L)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer Motion 2017/18:3818 av Nina Lundström m.fl. (L)

Transporter för jobb och tillväxt Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Cykling Motion 2017/18:3852 av Maria Stockhaus (M)

Infrastruktur för ett hållbart transportsystem Motion 2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) 

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten.

Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Varje motion hänvisas till något av riksdagens utskott för beredning. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

Värt att veta att det är normalt att det inte går igenom många förslag.

1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.

0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.

1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.

3 196 motioner lämnades in hösten 2015.

Källa: riksdagen.se