16 nov. 2011

Cykelpendling är tillräcklig motion

Nu har det visat sig att vi som cyklar till jobbet med andan i halsen och svettdropparna pärlandes i pannan lever längre. Äntligen har vi fått utdelning för vår tidsoptimism.

En dansk studie som genomfördes under 20 år och som omfattade 5000 friska människor, som cyklade varje dag, visade nämligen att de män som cyklade i ett högt tempo levde 5,3 år längre och de män som cyklade i ett mer genomsnittligt tempo levde 2,9 år längre än de som tog sig fram i en mer maklig takt på sin cykel. Skillnaderna var inte fullt lika stora när det kom till kvinnorna i studien. De kvinnor som cyklade i ett högt tempo levde 3,9 år längre och de som cyklade i ett mer genomsnittligt tempo levde 2,2 år längre än de kvinnor som tog sig fram i ett långsammare tempo på vägarna.

Som om denna fantastiska nyhet inte skulle vara nog för oss cykelpendlare, så har det även visat sig att cykling fram och tillbaka till jobbet kan räcka för att uppnå Världshälsoorganisationens rekommendationer för fysisk aktivitet. WHO rekommenderar nämligen 150 minuters måttlig fysisk aktivitet i veckan för att hålla kroppen igång, stärka immunförsvaret samt förhindra depression.
Idrottsforskaren Erik Stignell har i sin doktorsavhandling följt 2000 cykelpendlare i Stockholm. Flertalet av de cyklister som ingick i studien klarade att uppnå WHO´s rekommendationer bara genom att cykla fram och tillbaka till jobbet. En del av cykelpendlarna gör dock uppehåll i sin cykling under vinterhalvåret och för att dessa ska få samma varaktiga hälsoeffekt som de som cyklar hela året behöver de kompensera sitt uppehåll med annan träning.

Vad blir då slutsatsen av dessa två studier? Jo, cykla till jobbet varje dag hela året om och håll inte igen på tempot utan ös på!

För att läsa mer om den danska studien: dailymail.co.uk

För att läsa mer om Stignells avhandling: sportfack.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar