5 nov. 2011

Goda råd från cykelpolisen i Göteborg

Goda råd till dig som cyklar.

Cykeln är ett fordon. Den omfattas av trafiklagstiftningen.

GODA RÅD
Cykeln ska vara utrustad med effektiv broms och ringklocka. Den ska
även ha ljus och reflexer vid mörker så att andra trafikanter kan se dig.

 • Belysning:
 • Belysning med fast sken fram, fast eller blinkande bak.
 • Vit reflex fram.
 • Röd reflex bak (kan vara kombination med baklykta.
 • Orangegul eller vit reflex åt sidorna eller godända däck av vitt reflekterande matrial.

Du får inte lasta din cykel så att den blir svår att manövrera.

Lämna företräde till andra trafikanter när du kommer fram till en väg
eller gatukorsning, om inget annat sägs.

Väjningsplikt för fordonsförare vid övergångsställe gäller inte
mot cyklister, bara mot gående.

Visa att du tänker svänga. Detta är särskilt viktigt vid vänstersväng.

Gångtrafikanter: utrusta er med reflexer så att ni syns under mörker. Glöm inte barnvagnen så att även den syns.

Som trafikant lämna alltid företräde för spårvagn.

När du cyklar på en gågata eller gårdsgata är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående. Detta gäller ej gångbana.

Använd gärna ringklockan för att varna gång- och cykel trafikanter
om att du kommer, annars hörs du inte när du cyklar.

Var rädd om dig - använd hjälm!

SÅ HÄR MYCKET KOSTAR DET

Att bryta mot de vanligaste reglerna i trafiklagstiftningen kan bli dyrt:

 • Att cykla mot rött ljus 1500 kronor
 • Cyklisten stannar ej för gående på obevakat övergångsställe 1500 kronor
 • Överträdelse av förbud mot infart (Cykel) 500 kronor
 • Att cykla på gångbana/trottoar 500 kronor
 • Skjutsning på cykel 500 kronor
 • Ringklocka saknas/ur funktion 500 kronor

För att få skjutsa barn på cykel måste den vara utröstad med ekerskydd och barnsits. Själv måste du vara över 15 år för att få skjutsa och din passagerare måste vara under 10 år. Om du är över 18 år får du skjutsa två barn under 6 år.

CYKLING UNDER MÖRKER

Om belysning saknas, är ur funktion eller bristfällig:

 • Strålkastare (framlykta) 500 kronor
 • Baklykta 500 kronor
 • Reflexer saknas/bristfälliga 500 kronor
 • Att cykla utan tänd belysning under mörker 500 kronor

Källa:Goda råd till dig som cyklar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar