8 nov. 2011

Två flugor i en smäll

Människokroppen är skapad för rörelse, men idag har många stillasittande jobb. Som cykelpendlare slår du två flugor i en smäll. Samtidigt som du tar dig från en plats till en annan får du regelbunden motion på köpet. Naturlig vardagsmotion som det här är inte bara en smidig lösning för dig som lever ett stressigt liv. Den regelbundna lågintensiva träning som cykelpendling innebär är dessutom en skonsam motionsform för kroppen.

En ökad andel cykeltrafik kan alltså spela stor roll för folkhälsan. Livsstilsrelaterade sjukdomar blir allt vanligare i vår del av världen. Det handlar till exempel om diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och vissa cancerformer.

Sveriges kostnader för sjukdomar kopplade till fysisk inaktivitet uppskattas av Världshälsoorganisationen (WHO) till 800 miljoner euro årligen. Cykling är således också sjukdomsförebyggande. Ett receptfritt läkemedel om man så vill.

Den som cyklar förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, åldersdiabetes och stress. Det är friskvårdsexperter ense om. Man måste heller inte plåga sig för att nå positiva resultat. Det räcker långt med en daglig tur i hyfsad takt, som till exempel till och från jobbet. Trettio minuters måttlig fysisk aktivitet är vad WHO rekommenderar för att minska riskerna för bland annat ovan nämnda sjukdomar.

De direkta hälsovinsterna du får av cykling är många. Även om du valt att cykelpendla av helt andra skäl så kan det ju vara skönt att ha i bakhuvudet att du gör dig själv en stor hälsosam tjänst genom att cykelpendla regelbundet.

Hjärtat
Det är vetenskapligt bevisat att hjärtat mår bra av regelbunden motion. När du cyklar pumpar hjärtat syrerikt blod till musklerna. Hjärtat stärks. Motionen kan hjälpa till att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Forskare har räknat ut att risken för hjärtinfarkt kan halveras om du cykelpendlar regelbundet istället för att ta bilen.

Lungorna
Ju mer lungorna får jobba, desto större och starkare blir de. När du regelbundet cyklar tar dina lungor in större mängd luft än annars och mer luft innebär att mer syre transporteras ut i blodet i kroppen. Det leder i sin tur till bättre hälsa.

Knä och leder
Så länge din cykel är anpassad efter din längd är cykling motion som är snäll mot knän och leder. Minimal belastning sker på dessa delar. Det är nästan bara simning som är lindrigare mot kroppen.

Källa: Cykelsmart

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar