19 nov. 2011

Lånecykelsystem ”Styr & Ställ”

Sedan invigningen av stadens lånecykelsystem ”Styr & Ställ” i augusti 2010 har användande utvecklats mycket positivt.

Hittills har 51 stationer färdigställts, varav 50 stycken är i drift. Under 2012 kommer ytterligare tio stationerna att färdigställas och 2013 ska det totala antalet cyklar uppgår till 1 000 stycken.

Många lånade en cykel

Under säsongen 2011 har cyklarna lånats ut ca 180 000 gånger. Och mycket tyder på att en stor del av resorna görs av vardagspendlare. Samtidigt verkar även turister och tillfälliga besökare ha hittat systemet. 

Under året har 2 000 säsongsabonnemang och 20 000  tredagarskort sålts. Hittills har även skadegörelsen varit mycket begränsad.

Cyklarna finns på plats igen 1 april 2012!

Systemet är öppet dygnet runt 1 april till och med 31 oktober varje år

Källa:goteborg.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar