21 aug. 2014

Moderaterna om remissutkastet till Cykelplanen 2015-2025 i Göteborg

Jag skickade denna frågan till de olika partierna “Den 14 september är det val och det skulle vara bra och veta hur ni står när det gäller remissutkastet till Cykelplan 2015-2025”.

Svar från Moderaterna.

Moderaterna i Göteborg anser att det ska vara lätt, snabbt, enkelt och säkert att cykla i Göteborg. Därför är vi väldigt positiva till cykelplanen som nu är ute på remiss. Det är ett välarbetat program som lyfter fram vikten av cyklister ska kunna ta sig fram på ett bekvämt och lättbegripligt sätt. Cykelplanen innefattar också stora satsningar på utveckling av cykelnät, cykelparkeringar och säkerhetsaspekten, något vi inom Moderaterna i Göteborg ställer oss bakom till 100 %. Med programmet visar staden också en kontinuitet när det gäller cykelarbetet och ambitionerna att utveckla Göteborg som en cykelstad stärks. Vi tror även att det efter remissrundan kommer komma in ytterligare smarta idéer på hur programmet kan utvecklas.

Innan sommaren beslutade Moderaterna i Göteborg om ett eget lokalt handlingsprogram för miljö. Programmet innehåller 62 åtgärder som ska göra Göteborg till en av Europas hållbaraste städer 2025. Vi har med flera åtgärder för ett bättre cykelklimat i staden. Exempelvis vill vi följande:

- Vi vill förenkla för gående och cyklister genom utökad vägskyltning, separation av gång- och cykelbanor samt se till att cykelbanesystemet hänger ihop. Göteborg stad har fortfarande stor potential att öka andelen cyklister.

- Undersöka möjligheten för stadsnära lånecykelsystem såsom Styr och ställ och cykelpooler intill pendelparkeringarna. Detta för att kunna lämna bilen och ta sig vidare med cykel.

- Vi vill stödja utvecklingen av elcyklar och infrastruktur i lånecykelsystemet. Göteborg är en kuperad stad och cykling är inte ett helt naturligt alternativ för alla.

- Cykelpaket: ”Cykelparkeringar med garderober” – plats att lämna cykelhjälm och regnställ – skall finnas runt om i staden redan nästa mandatperiod. Då blir det praktiskt möjligt att använda cykeln oftare.

Dessa åtgärder ligger väl i linje med cykelplanens utformning och därför ser vi med stor spänning fram emot att få ta del av den slutgiltiga versionen, och att efter valet få ta ansvar för en snabb implementering.

Vill du veta mer om Moderaternas Cykelpolitik i Göteborg så läs: Moderaterna om Cykelpolitik i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar