5 nov. 2014

Motion till riksdagen om skatteregler för cyklar

Edward Riedl (M) och Lotta Finstorp (M) har lämnat en motion om att regeringen skall se över möjligheter att främja användandet av cyklar för arbetspendling.

Man kan tycka att det är självklar fråga för regeringen. Det är väl självklart att man skall titta igenom hur man skall öka cyklandet och att man skall uppmuntra till arbetspendling med cykel, men så enkelt är det inte. Men det borde väl vara möjligt att motionen går igenom med S och MP i regering. 

Förslag till riksdagsbeslut

“Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att främja användandet av cyklar för arbetspendling.”

I motiveringen till förslaget så står det att

“Sverige borde bli bättre på att främja användandet av cykel som ett naturligt transportmedel för människor att ta sig till och från sina arbeten. Ju fler människor som väljer cykel istället för bil eller buss för att ta sig till jobbet desto bättre för såväl den enskildes hälsa som miljön och klimatet.

Samtidigt som staten har infört goda möjligheter till avdrag för andra typer av kostnader för pendling så är avdragsnivån för cykel begränsat till 250 kronor per år. Avdrag för cykel medges endast om den sammanlagda kostnaden för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen överstiger 10 000 kronor per år, det gör att inte särskilt många skattebetalare får möjlighet att använda detta avdrag på ett meningsfullt sätt.

Flera andra länder, som exempelvis Storbritannien, har under de senaste åren infört olika former av ekonomiska incitament för att öka cyklandet, vilket det också borde finns utrymme för även i Sverige.

Detta kan man göra på olika sätt. Vägar som kan värda att pröva är exempelvis att ge arbetsgivare möjlighet att förse sina anställda med cyklar och göra avdrag för detta utan att det ska behöva förmånsbeskattas.

En annan väg kan vara att se över nivån på hur stort ekonomiskt skatteavdrag den enskilde kan få göra om man regelbundet cyklar till jobbet och då samtidigt se över vilka möjligheter som finns att detta avdrag kan få ske utanför den kostnadsnivå som krävs för att få göra avdrag för andra typer av pendlingskostnader.

Oavsett vilken väg man väljer så behöver Sverige bli bättre på att uppmuntra cykeln som transportmedel särskilt som alternativ till bil och buss.”

Källa: riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar