10 nov. 2014

Årets riksdagsmotioner om cykel

Den allmänna motionstiden 2014/15 har avslutats. Här nedan har jag samlat länkar till motioner som handlar om cykeln. Det finns en risk att jag har missat någon motion som handlar om cykelfrågor, det har ju kommit in 2 887 motioner.

Har markerat motioner som handlar direkt om cykelfrågor med gult.

Har markerat stora motioner, där en del av motionen handlar om cykeln med grönt.

Har markerat motioner som har något om cykeln i sin motivering till motionen med grått.

Motion 2014/15:13 Cykelturism av Nina Lundström (FP)

 

Motion 2014/15:14 Väg 225 av Nina Lundström (FP)

Motion 2014/15:25 Åtgärder för cykling av Nina Lundström (FP)

Motion 2014/15:31 Tillväxtsatsningar i Stockholms och Gotlands län av Nina Lundström (FP)

Motion 2014/15:93 Skatteregler för cyklar av Edward Riedl och Lotta Finstorp (M)

Motion 2014/15:123 Cykelväg även utanför tätorter av Jan Lindholm (MP)

Motion 2014/15:147 Fler obligatoriska schemalagda idrottstimmar i skolan av Jenny Petersson (M)

Motion 2014/15:162 Götaälvbron av Jimmy Ståhl (SD)

Motion 2014/15:192 Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion 2014/15:239 Förbättrad cykelinfrastruktur av Maria Stockhaus och Erik Andersson (M)

Motion 2014/15:284 Lägre bränsleskatt i glesbygden av Edward Riedl (M)

 

Motion 2014/15:330 Nationell eventstrategi av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (S)

 

Motion 2014/15:353 Översyn av reseavdragen av Lotta Finstorp (M)

Motion 2014/15:364 Problem med markåtkomst för cykelleder av Lotta Finstorp (M)

Motion 2014/15:607 Enklare att cykla av Stina Bergström och Lise Nordin (MP)

Motion 2014/15:753 Nationellt enhetligt utformade och markerade cykelbanor och cykelvägar på sträckor och i korsningar av Kerstin Nilsson (S)

Motion 2014/15:790 Bygg ut väg 153 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Motion 2014/15:827 Allt är inte bilar som rör sig av Rickard Nordin (C)

Motion 2014/15:831 Rättvisare reseavdrag av Rickard Nordin (C)

Motion 2014/15:847 Miljöanpassad vägtrafik av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion 2014/15:972 Fler vägar till jobb och tillväxt av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Motion 2014/15:1123 Näringspolitik av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion 2014/15:1359 Cykelstrategi av Solveig Zander (C)

Motion 2014/15:1518 Säkrare vägar i norra Bohuslän av Roland Utbult (KD)

Motion 2014/15:1645 Effekten på cykelbelysning av Penilla Gunther (KD)

Motion 2014/15:1648 Harmoniserade momssatser inom besöksnäringen av Penilla Gunther (KD)

Motion 2014/15:1659 Den klimatsmarta Vänersjöfarten av Stina Bergström (MP)

Motion 2014/15:1681 Nationellt mål om fördubblad kollektivtrafik av Rasmus Ling (MP)

 

Motion 2014/15:1684 Skärpning av riksdagens resepolicy av Karin Svensson Smith (MP)

Motion 2014/15:1792 Unionsled mellan Moss och Karlstad av Daniel Bäckström (C)

Motion 2014/15:1842 Hälsa genom motion i riksdagen av Johan Forssell (M)

Motion 2014/15:1844 Förbättrad säkerhet för cyklister av Johan Forssell (M)

Motion 2014/15:1985 Cykeln – hushållens basfordon av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1986 Friluftslivet av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (M)

Motion 2014/15:2144 Nollvisionen och trafiksäkerhetsarbetet av Monica Green (S)

 

Motion 2014/15:2167 Dragningen av E4 genom Västerbotten och Västernorrland av Katarina Köhler och Kristina Nilsson (S)

Motion 2014/15:2214 Ansvar för nationella cykelleder av Jan R Andersson (M)

Motion 2014/15:2318 Hållbara och pålitliga kommunikationer i hela landet av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion 2014/15:2587 Utveckla hela landet av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion 2014/15:2592 Högersväng vid rödljus av Finn Bengtsson och Pia Hallström (M)

 

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten.

Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Varje motion hänvisas till något av riksdagens utskott för beredning. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren. Utskottsbehandling 4/12.

Värt att veta att det är normalt att det inte går igenom många förslag.

1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.

0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.

1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.

Källa: riksdagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar