1 sep. 2014

Trafikregler för cyklar med fler än två hjul eller med cykelkärra efter 1 september

Regeringen har under sommaren beslutat om nya trafikregler för cyklar med fler än två hjul, som börjar gälla redan den 1 september.

Kravet på att använda cykelbanan när sådan finns försvinner för cyklar med fler än två hjul och cyklar med cykelkärra eller sidvagn. De får köras på körbanan istället om det är lämpligare med hänsyn till fordonets bredd.

I den nya trafikförordningen står det så här:

Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns. Om särskild försiktighet iakttas får dock

1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge, och

2. cyklar med fler än två hjul eller en cykel som drar en cykelkärra eller en cykel som har en sidvagn, utöver vad som framgår av 1, föras på körbanan även om det finns en cykelbana om det är lämpligare med hänsyn till fordonets bredd.

Om särskild försiktighet iakttas får trehjuliga mopeder klass II föras på en cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.

När detta förslaget kom i Kent Johanssons cykelutredning så förekom kritik mot att åtgärden riktade sig på fel målgrupp. Det är inte föräldrar med småbarn som i första hand vill ut i motortrafiken, utan de snabbaste cyklisterna.

Men det är ju inget krav att ge sig ut i motortrafiken, jag är bara rädd för att trycket minskar på att ordna en ordentlig cykelinfrastruktur.

Källa: notisum.se

3 kommentarer:

 1. Lagen har ju inte ändrats någonting till fördel för oss cyklister i denna punkt, utan man anger bara ytterligare ett skäl till att kunna välja bilvägen p.g.a. av bredare och längre cykelfordon... Dock så åligger det fortfarande cyklisten "om särskild försiktighet iakttas" för att framföra sin cykel på bilvägen.

  Det innebär att samma försiktighet måste iakttas oavsett om det är två eller fler hjul som rullar på sidan av cykelbana och man bör vara medveten att lagen lägger ansvaret på oss cyklister helt och hållet om vi väljer bort cykelbanan. Så det är ingen rättighet att få cykla på bilvägen, utan man har en enorm skyldighet att man är försiktig...

  Så jag säger ropa inte hej och slå på trumman för mycket... för bilar är hårda oavsett vems fel det är... Låt detta inte bli någon ny "Zebralag", där man tror att man fått en ny rättighet att cykla på bilvägen... för ansvaret ligger helt på oss som framför våran cykel.

  "Zebralagen" innebär att vi som fordonsförare ska försöka stanna vid övergångställe för gående, men det innebär inte att jag som gående har rätt att bara kliva ut i gatan...

  SvaraRadera
 2. Jag ser framför mig hur det blossar upp en ny marknad för halvbreda men ultralätta cykelkärror...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jepp, men det gör ingen skillnad mot tidigare... Du måste fortfarande iaktta särskild försiktighet när man väljer bort cykelvägen.

   Radera