23 sep. 2014

GPS-loggning i Göteborg för cykelsäkerhet

Trafikverket finansierar nu en studie för att analysera skillnaderna mellan elcyklars och vanliga cyklars krav i cykelinfrastrukturen.

Projektet går ut på att få med både vanliga cyklister och elcyklister som får ladda ner en iPhone-app och logga sina turer för att skicka det för analys. För att behålla eller höja säkerhetsnivån för alla cyklister samt andra trafikanter.

Elcyklar utgör idag en liten andel av alla cyklar i Sverige men försäljningen ökar snabbt. Om marknadsutvecklingen följer samma mönster som i pionjärländerna Nederländerna, Schweiz, Tyskland och Österrike kan elcyklar på sikt förväntas utgöra mellan 10 - 20% av cykelflottan.

Elcykeln gör det möjligt att cykla mer och längre vilket öppnar möjligheten för fler att cykla, inte minst för äldre.

Högre hastighet och acceleration kan medföra en högre olycksrisk och skaderisk för elcyklister och andra trafikanter om inte cykelinfrastrukturen anpassas.

Trafikverket finansierar nu en studie av elcyklar och kraven de ställer på cykelinfrastrukturen ur ett trafiksäkerhetsperspektiv inom ramen för Trafikverkets Skyltfond. Studien genomförs av Koucky & Partners AB tillsammans med Trafikutredningsbyrån.

Projektet går ut på att få med både vanliga cyklister och elcyklister som får ladda ner en iPhone-app och logga sina turer för att skicka det för analys. Målet med studien är att samla in ruttdata från 70-100 elcyklister och en kontrollgrupp med vanliga cyklar, genom GPS-loggning med hjälp av mobiltelefoner och en mobil-app.

Är du intresserad, kolla in deras projekthemsida där all relevant info går att tanka hem.

Projektet ska fördjupa kunskapen om vilka konsekvenser en ökad andel elcyklar har på trafiksäkerheten respektive vilka krav dessa ställer på anpassning av cykelinfrastrukturen för att behålla eller höja säkerhetsnivån för alla cyklister samt andra trafikanter. 

Det finns också en FB-grupp där alla inom projektet kan hålla kontakten och komma med synpunkter, gruppen hittar du på: https://www.facebook.com/groups/ElcykelGPS

Källa: koucky.se/elcykelgps, facebook.com - ElcykelGPS 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar