18 apr. 2014

Fler bör cykla till skolan

Cykelfrämjandet medverkade i Rapport den 16 april med anledning av rapporten om att många kommuner saknar en plan för hur barnen skall få en säkrare cykelväg till skolan.

Kommunerna saknar plan för säker cykling till skolorna.

Cykelfrämjandet har gjort en undersökning om kommunerna har en strategi för hur föräldrar och barn ska kunna cykla säkert till skolan. I undersökningen framkom att endast en tredjedel av de svarande kommunerna har en strategi för hur föräldrar och barn ska kunna cykla säkert till skolan. Detta förklara delvis varför trenden är att fler föräldrar skjutsar sina barn med bil och att den trenden inte bryts.

Trenden är att allt fler föräldrar skjutsar sina barn till skolan, vilket kan göra resvägen farligare för de barn som inte blir skjutsade. En undersökning från 2013 från försäkringsbolaget IF så anser 60 procent av rektorerna vid Sveriges grundskolor att föräldrar som lämnar barnen med bil utgör den största trafikrisken vid deras skola. Trots detta saknar många av kommunerna en strategi eller plan för hur föräldrar och barn ska kunna ta sig säkert på cykel till skolan.

I undersökning där Cykelfrämjandet frågade samtliga landets kommuner om de har en strategi för att få fler barn och föräldrar att på ett tryggt sätt ta sig till och från barnets skola med cykel. Av de svarande i undersökningen uppgav ca 35,6 % att de har en sådan. 47,9 % saknade helt en sådan strategi. 16,5 % av kommunerna uppgav att de ska ta fram en sådan strategi under 2014.

Undersökningen bygger på en enkät riktad till landets kommuner, genomförd av Agenda PR på uppdrag av Cykelfrämjandet.

Rapport i PDF-format

Källa: cykelframjandet.org, svtplay.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar