17 jan. 2016

Vinterväghållning av Göteborgs cykelbanor

Från 15 oktober till 15 april så skall alla resurser ha full beredskap. Vid större snöfall finns det ytterligare fordon som kan kallas in. Staden prenumererar på väderprognoser.

Trafikkontorets entreprenörer har i sina avtal skyldighet att ha koll på vädret och göra egna bedömningar efter detta. Trafikkontoret har ingen trafikledningscentral som kallar ut vinterväghållningen utan det ingår i entreprenörens åtagande att själva göra detta.

De krav som ställs på entreprenörerna är:

1. Det får inte vara halt, varken på cykelbanor eller gator. Halkbekämpning görs alltså vid behov eller rättare strax innan så det är klart när vädret slår om.

2. Snöröjning skall starta vid 2-3 cm snö och vara klart senast 6 timmar efter snöfallets slut på cykelbanor, gångbanor och gator där kollektivtrafik kör. På bostadsgator startar vi vid 5cm och det ska vara klart efter 12-24 timmar (beroende på vilket avtal de kör på. Vi arbetar mot 12 timmar).

3. Halkbekämpning skall alltid ske efter avslutat snöfall.

De rutter som finns bestämmer entreprenören själva. Rutterna hänger ihop som ett stort pussel och är även anpassade i tid så att man ska hinna klart en rutt t ex innan rast.

Detta håller inte om det t ex blir mycket snö men i normal fall så. Blir det riktigt besvärligt då prioriterar de bort en del ytor t ex torgytor och parkgångar för att använda resurserna där de bäst behövs. När det sedan lugnat sig går de tillbaks till dessa ytor.

Enligt Erika Åkerblom på Trafikkontoret har de en bil dygnet runt som är ute och kör och mäter friktion för att avgöra om de behöver utföras åtgärder och vid prognos om snö har de två stycken bilar ute som mäter friktion.

Sopsaltning

Vissa av cykelbanorna "sopsaltas" på vintern. Det innebär att banorna sopas istället för plogas och sprutas med en ofarlig saltlösning.

Göteborgs cykelbanor kommer att röjas på tre olika sätt.

• Sopsaltade cykelbanor (grönmarkerade på kartan). Sopsaltning innebär att cykelbanor borstas i stället för att skottas, och i stället för att salta med saltkorn sprids saltlake ut.
• ”Svarta” cykelbanor (svarta på kartan) plogas, flisas lite och saltas för att bli snöfria.
• Alla andra cykelbanor kommer att skottas och flisas som tidigare år.

Ladda ner kartan som PDF >>

Singelolyckor som är relaterade till drift- och underhåll orsakas till nästan 70 procent av halka på grund av is, snö, grus eller löv. Så ifall de inte sköter cykelbanorna ordentligt så tveka inte att göra en felanmälan.

Felanmälan av cykelbanor gör du via Kontaktcenter eller via appen Cykelstaden. Inom 24 timmar så skall din synpunkt/felanmälan komma till de som jobbar på cykelbanorna med att sopa, klippa, skotta eller laga asfalt. Handlar din felanmälan om andra saker skickas ärendet till en handläggare som har ansvar för just den speciella cykelbanan.

Källa: snöröjning och halkbekämpning, Så sköts cykelbanorna, Erika Åkerblom på trafikkontoret 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar