6 aug. 2013

Ny cykelfartsgata på Västra Hamngatan

Den 5 augusti är första etappen på Göteborgs första cykelfartsgata klar. Det är Västra Hamngatan, mellan Grönsakstorget och Drottninggatan, som är först ut med att bli en gata på cyklistens villkor.

Syftet med att bygga om Västra Hamngatan till en cykelfartsgata är att förtydliga för trafikanterna att detta är en gata där cyklister och bilister ska färdas på lika villkor. Här kör alla i så låga hastigheter att det känns lika  naturligt för en cyklist som för en bilist att placera sig mitt i gatan.

Utformningen är sådan att gatan har en ganska smal asfalterad mittdel där cyklisterna tar sig fram. På sidorna är det små- och storgatsten som dämpar bilarnas hastigheter.
Övergångsställena är förhöjda och både cyklister och bilister väjer mot gående, precis som det fungerat hittills.

Cykelfartsgator funktion kan jämföras med gångfartsgator där bilister, cyklister och fotgängare samsas, men det sker på fotgängarens villkor. Här är det samma sak, bilister får fortfarande köra på de här gatorna, men måste anpassa körning och fart till cyklisterna.

Den första etappen som nu står klar gäller Västra Hamngatan, mellan Södra Larmgatan vid Grönsakstorget till Drottninggatan, i norrgående och södergående riktning. Nästa etappp gör att cykelfartsgatan kommer att utgöra en nord-sydlig koppling mellan Smedjegatan och Raoul Wallenbergs gata strax söder om Vasabron.

Källa: Göteborg Stad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar