27 juni 2014

Lämna dina synpunkter på cykelplanen i Göteborg

Trafikkontoret har fått i uppdrag av politikerna att ta fram en ny cykelplan för Göteborg. Cykelplanen ska vara fördjupning av stadens trafikstrategi. Här kan du ladda ner den framtagna remissversionen och du är välkommen att lämna dina synpunkter!

Trafikkontoret i Göteborgs stad har tagit fram en cykelplan för 2015-2025 som just nu är ute på remiss. Jag rekommenderar alla som är intresserade av att Göteborg ska bli en bra cykelstad att  inkomma med remissvar!

Om du väljer att ge dina synpunkter på cykelplanen får du gärna använda nedanstående frågor som stöd:

  • Cykelplanen pekar ut fyra åtgärdsområden för att uppnå målen och visionen för en attraktiv cykelstad. Täcker dess fyra åtgärdsområden in alla nödvändiga aspekter för att skapa den attraktiva cykelstaden?
  • Cykelplanen vill bidra till att göra Göteborg till en attraktiv cykelstad där det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla. Är det möjligt att uppnå med de planeringsprinciper och/eller åtgärder som redovisas inom de fyra åtgärdsområdena?
  • Vad behövs för att fördjupa och utveckla i respektive åtgärdsområde och vad saknas?
  • Vad behövs göras, och hur, för att lyckas med cykelplanen?

Hur du lämnar ett remissvar

Som privatperson eller organisation lämnar du dina synpunkter genom att skriva till trafikkontoret:

Märk ditt svar med: DNR 1495/11. Alla inkomna synpunkter till Göteborgs Stad diarieförs.

Du kan lämna dina synpunkter fram till 30 september

Sedan kommer synpunkterna bearbetas och cykelplanen förtydligas och kompletteras. Efter remiss och bearbetning av inkomna synpunkter ska den slutliga cykelplanen behandlas i trafiknämnden i början av 2015.

Källa: Göteborg Stad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar