6 okt. 2015

Årets riksdagsmotioner om cykelfrågor

Den allmänna motionstiden 2015/16 har avslutats. Här nedan har jag samlat länkar till motioner som handlar om cykeln. Det finns en risk att jag har missat någon motion som handlar om cykelfrågor, det har ju kommit in 3203 motioner.

Har markerat motioner som handlar direkt om cykelfrågor med gult.

Har markerat stora motioner, där en del av motionen handlar om cykeln med grönt.

Har markerat motioner som har något om cykeln i sin motivering till motionen med grått.

Motion 2015/16:45 Modernisera friskvårdsbidraget av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Motion 2015/16:141 Cykelväg utmed E20 av Monica Green m.fl. (S)

Motion 2015/16:210 Bygg ut väg 153 av Bengt Eliasson (FP)

Motion 2015/16:277 Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion 2015/16:312 Cykelhjälm av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion 2015/16:350 Planering för cykelvägar av Anna Wallén (S)

Motion 2015/16:360 Trafiksäkerhetsarbetet av Monica Green (S)

Motion 2015/16:422 Cyklistperspektiv på vägarbete av Karin Enström (M)

2015/16:582 Reflexväst som säkerhetsutrustning i alla bilar av Agneta Gille (S) och Pyry Niemi (S)

2015/16:693 Markåtkomst vid anläggande av cykelleder av Lotta Finstorp (M)

2015/16:710 Cyklisters säkerhet av Mikael Cederbratt (M)

2015/16:728 Avskaffa cykelhjälmslagen för minderåriga av Rasmus Ling (MP)

2015/16:737 Enklare och billigare studentbostäder av Staffan Danielsson (C)

2015/16:756 Fördubblad kollektivtrafik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

2015/16:804 Förstärkt trafikundervisning i grundskolan av Boriana Åberg (M)

2015/16:893 Nationell skyltstandard för besöksnäringen av Penilla Gunther (KD)

2015/16:920 Ge kommuner möjlighet att styra mot fossiloberoende fordonsflotta Motion av Rickard Nordin (C)

2015/16:929 Rättvisare reseavdrag av Rickard Nordin (C)

2015/16:935 Ljus på natten – ingen lysande idé av Rickard Nordin (C)

2015/16:942 Cykelstrada mellan Täby och Stockholm av Erik Andersson (M)

2015/16:1004 Elcykelpremie av Maria Stockhaus (M)

2015/16:1022 Omdragning av E4:an av Kristina Nilsson (S) och Katarina Köhler (S)

2015/16:1041 Skatteregler för cyklar av Edward Riedl (M) och Lotta Finstorp (M)

2015/16:1045 Lägre bränsleskatt i glesbygden av Edward Riedl (M)

2015/16:1102 Cykeln och ett hållbart transportsystem av Lars Tysklind (FP)

2015/16:1227 Fler obligatoriska schemalagda idrottstimmar i skolan av Jenny Petersson (M)

2015/16:1254 Ökad kontroll för stoppande av stöldgods utförsel från Sverige av Maria Plass m.fl. (M)

2015/16:1313 Götaälvbron av Jimmy Ståhl (SD)

2015/16:1328 Stockholmsmotion av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

2015/16:1496 Lidingö och trängselskatten av Caroline Szyber (KD)

2015/16:1600 Strategi för mer cykling av Stina Bergström m.fl. (MP)

2015/16:1693 Främja användningen av elcyklar av Edward Riedl (M)

2015/16:1709 Frihet att svänga till höger vid rödljus av Finn Bengtsson (M) och Pia Hallström (M)

2015/16:1728 Hastighetsbegränsning för elcyklar av Edward Riedl (M)

2015/16:1744 Bygg cykelbana Västerås-Köping av Åsa Coenraads (M) och Jessica Polfjärd (M)

2015/16:1939 Bygg cykelbana mellan Västerås och Enköping av Åsa Coenraads (M) och Jessika Roswall (M)

2015/16:1991 Arbetsmarknad och arbetsliv av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

2015/16:2123 Trafiksäkerhetspolitik som bidrar till bättre hälsa av Karin Svensson Smith (MP)

2015/16:2283 Informationskampanj kring trafikkunskap av Larry Söder (KD)

2015/16:2512 Gemenskap och framtidstro av Andreas Carlson m.fl. (KD)

2015/16:2847 Turism och besöksnäring av Josef Fransson m.fl. (SD)

2015/16:2961 Ansvar för nationella cykelleder av Jan R Andersson (M)

2015/16:3058 Bättre konkurrensvillkor för alla transportslag av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

2015/16:3059 Infrastruktur för mobilitet och hållbarhet av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD)

2015/16:3090 Trafikteori i skolan av Markus Wiechel (SD)

2015/16:3148 Utgiftsområde 22 Kommunikationer av Robert Halef m.fl. (KD)

2015/16:3207 Utgiftsområde 24 Näringsliv av Penilla Gunther m.fl. (KD)

2015/16:3208 Infrastruktur för långsiktig hållbarhet av Anders Åkesson m.fl. (C)

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten.

Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Varje motion hänvisas till något av riksdagens utskott för beredning. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

Värt att veta att det är normalt att det inte går igenom många förslag.

1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.

0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.

1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.

Källa: riksdagen.se

2 kommentarer:

 1. Kul att du tagit reda på det!

  När röstar dom om motionerna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. De flesta av dessa motionerna hänvisas till trafikutskottet för beredning. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

   För ett år sedan så röstade riksdagen den 5 mars, det kan kanske bli ungefär vid samma datum denna gången.
   Då röstade man igenom Trafikutskottet betänkande 2014/15:TU5

   I den så stod det:
   "Riksdagen tillkännager för regeringen att en nationell cykelstrategi bör tas fram som bl.a. beaktar vad utskottet anför om en sammanhängande cykelinfrastruktur och att cykeln ska betraktas som ett eget transportsätt. Riksdagen bifaller därmed delvis motionsförslag om detta. Utskottet avslår övriga motionsförslag."
   och
   "Riksdagen tillkännager för regeringen att den bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för regeländringar för att främja cykeltrafik i städer och inom ramen för detta pröva möjligheten till regeländringar för att göra det möjligt för cyklister över 15 år att använda körbana även i de fall där cykelbana finns."

   Vill du läsa mer om det så kan du se "Debatt om cykelfrågor i Riksdagen"
   http://cykelpendlare.blogspot.se/2015/03/debatt-om-cykelfragor-i-riksdagen.html
   och
   Riksdagen uppmanar regeringen att främja cykling
   http://cykelpendlare.blogspot.se/2015/03/riksdagen-uppmanar-regeringen-att.html

   Radera