23 aug. 2012

Transporter är en 1/3 av alla CO2-utsläpp, börja cykla

Enligt uppdrag granskning så står transporter för en tredjedel av alla CO2-utsläpp, Hur kan du minska CO2-utsläppen? Det är bara att börja cykla. Det svåra kan vara att lämna bilen, men cykla är inte svårt!

Mellan 1990 och 2007 minskade växthusgasutsläppen med 15% i EU – men utsläppen från transportsektorn ökade med 36%! EUs mål om minskade utsläpp till 2050 till under 1990 års nivå innebär att transportsektorn måste minska utsläppen med 60%!

Runt trettio procent av alla bilresor som görs i Sverige är kortare än tre kilometer och det är just det slentrianmässiga åkandet som man bör göra något åt.

I Malmö tar i dag 40 procent av invånarna cykeln till arbetet eller skolan. I Stockholm cyklar 150 000 cyklister – varje dag. Motsvarande siffra för Göteborg är cirka 105 000 cyklister per dag. Varför är Malmö så mycket bättre på att cykla än Stockholm och Göteborg?

Varför cyklar inte du till jobbet eller skolan? är det för långt så kan du kombinera bil och cykel, ställa bilen halvvägs och ta cykeln därifrån. Är det för jobbigt att cykla så kan du skaffa en elcykel. Behöver du transportera mycket, så kan du göra det med cykelväska, lådcykel eller en cykelkärra. Är du rädd för dåligt väder så finns det “inget dåligt väder bara dåliga kläder”.

Vad väntar du på?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar