30 okt. 2017

Lagstifta om 1,5 meter vid omkörning av cyklister

Det har kommit in fem motioner om att hålla ett säkerhetsavstånd på 1,5 m vid omkörning av cyklister. Motion 2017/18:36, Motion 2017/18:44, Motion 2017/18:2426, Motion 2017/18:3623 och Motion 2017/18:3627. Nu får man se om riksdagen och regeringen lyssnar på dem.

Tanken bakom lagförändring är helt enkelt att skapa en tryggare tillvaro på vägarna för cyklister och att undvika olyckor.

Målet som man försöker att nå är att bilar skall sluta köra på cyklar. Man vill att bilar slutar att köra på cyklister på vägen, eftersom verkligheten är att majoriteten av krascherna som dödar cyklister handlar om att ett motorfordon kör på en cyklist.

Majoriteten av antalet cyklister som dör i trafiken (69%) omkom i kollision med motorfordon och är vanligtvis en personbil.

VTI rapport 801: Fördelningen av antalet omkomna cyklister uppdelat på olyckstyp, åren 2007–2012. 

Den vanligaste kollisionen mellan cyklist och motorfordon som leder till en allvarligt skadad cyklist, är personbil (90 %) följt av lastbil (4 %), buss (3 %), motorcykel (1 %) och övrigt (1 %). En stor del kollisioner mellan cyklister och motorfordon inträffar på en gatu- eller vägsträcka.

VTI rapport 801: Allvarligt skadade cyklister i kollision med motorfordon fördelat på olycksplats, åren 2007–2012.

Det är vanligast att dödsolycker med cyklister utanför tätort sker på vägsträcka. Nästan två tredjedelar av dödolyckorna utanför tättbebyggt område har skett på en gatu- eller vägsträcka

För att minska antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister så är de viktigt minska antalet kollisioner med motorfordon på gatu-/vägsträckor.

Att införa en lag om 1,5 m avstånd vid omkörning av cyklister skulle följa Nollvisionen. I Nollvisionen slås det bl.a. fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv.

Om man ändrade lagen skulle det inte behöva råda lika stor osäkerhet om tolkningen av vad betryggande avstånd i sidled innebär. Det skulle vara lättare för polisen att bötfälla även om ingen incident inträffar.

Hur är situationen nu?

Till skillnad från andra länder har Sverige inga tydliga lagkrav på att hänsyn ska visas till cyklister vid omkörning. Många olyckor och livsfarliga situationer skulle undvikas om trafikreglerna satte en gräns för hur en sådan hänsyn ska mätas.

I Trafikförordning (1998:1276) så står det nu:  

"3 kap 33 § Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om."  

Tyvärr är det inte ett "betryggande avstånd" som används idag för cyklisterna. För många orsakar bristen på ett uttalat säkerhetsavstånd, en stor osäkerhet i trafiken. Det borde räcka att cyklister inte känner sig trygga på sin färdväg för att införa en lag om 1,5 m avstånd vid omkörning av cyklister.

På facebook så finns gruppen Lagstadga 1,5 m, för våra liv!

Hur gör man i andra länder?

 

1958 så införde Frankrike en lag om att om att ha 1 m i stadsområden och utanför stadsområdena så skall man ha 1,50 m i säkerhetsavstånd vid omkörning av cyklister. Och en trafikskylt infördes, vilket indikerar att cyklister och bilister gemensamt använder vägen.

Till sommaren 2018 så kommer man att ha en kampanj för ett säkerhetsavstånd på 1,50 m i Tour de France. 

I Spanien så har de en lag på ett säkerhetsavstånd på 1,50 meter.

24 Juli 2013 så införde Portugal en lag om att en föraren av ett motorfordon måste upprätthålla ett avstånd på minst 1,50 meter för att förhindra olyckor. I samband med att lagen infördes så hade man en cykelfestival och även en Mega Tour Lisboa – Santarém för att uppmärksamma att det var 1,50 meter som gällde. 

Belgien har haft en lag sedan 1975 om att man måste lämna ett avstånd på minst en motor mellan motorfordonet och cykeln eller föraren på en tvåhjulig moped.

I Polen så har man en lag om 1 m.

I Australien, Queensland så har Safe Cycling Australia och Amy Gillett Foundation lobbat för "A Metre Matters" sedan 2009. Trots att de hade femtusen cyklisters underskrifter och de stödes av Robbie McEwen and Cadel Evans så var det först efter domen den 6 maj 2013 som det vände.

Det var en cementbilsförare som inte dömdes skyldig när han hade orsakat döden på cyklisten och den begåvade musikern Richard Pollett. Då så började politikern Dr Bruce Stephen Flegg stötta kampanjen, hans väljarkontor låg 2 km från Richard Polletts ghost bike. Veckan efter gav Bruce det första talet om behovet av att skydda utsatta trafikanter i Queensländers parlament.

Den 7 April 2014 så ändrades lagen i Queensland och efter det så har den även ändrats i South Australia, Australian Capital Territory, New South Wales, Tasmanian och Western Australia. Så nu gäller 1 m vid 60km/h eller lägre och 1,5 m över 60km/h.

 I Kanada så har man infört en lag om minst 1 m i Nova Scotia, Ontario. I New Brunswick så dog cyklisten Ellen Watters den 23 dec 2016 i en cykelolycka. Efter det så genomfördes en kampanj "One Metre For Ellen" för att man skulle införde lagen. Därefter infördes lagen även i New Brunswick. I New Brunswick så kalas lagen även Ellen's Law. 

 

1973 så införde Wisconsin i USA en lag om 3 feet, nu har 29 stater i USA infört en lag om ett minimum på 3 feet. I Pennsylvania så har man en lag om minimum på 4 feet vid omkörning om en cyklist.

En del hävdar att lag om 1,5 m är meningslös för den går inte att övervaka, men det stämmer inte. I USA har man börjat använda C3FT v3 som mäter hur långt ifrån cyklisten som motorfordon kör.

I Irland så har man en stark kampanj "Stayin’ Alive at 1.5". Nu har transportministern Shane Ross i Irland sagt att hans departement skall se över saken och hur det har fungerat i Queensland.

Isle of Man så dog Kate Burge när hon cyklade hem från jobbet den 4 aug 2014 i en cykelolycka. Efter det så har man genomförs en kampanj ”Safe Cycling IOM” för att få en lag om 1,5 m.

I Storbritannien så har man en otydlig lag, lag 163 som säger "give motorcyclists, cyclists and horse riders at least as much room as you would when overtaking a car" och lag 212 "When passing motorcyclists and cyclists, give them plenty of room. If they look over their shoulder it could mean that they intend to pull out, turn right or change direction. Give them time and space to do so.". Detta har gjort att många olyckor har skett i Storbritannien.  

Men West Midlands police började göra en kampanj för att minska antalet olyckor. De flesta som de tog fast, fick en utbildning på hur man gör en säker omkörning av cyklister med ett säkerhetsavstånd på 1,5 m.

Efter West Midlands Police kampanj så har antalet cyklister som dödats eller allvarligt skadats på regionens vägar sjunkit med 20 %. Det har gjort att fler polisdistrikt gör liknande kampanjer nu.

I Österrike så har radlobby.at en kampanj för 1,5 m och staden Salzburg har en trafiksäkerhetskampanj där man förespråkar ett säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter.

 

I Salzburg använder också polisen C3FT v3-mätare och mäter hur tätt bilar kör om cyklarna.

  

I Norge så vill bådde Norges Cykleforbund (NCF) och Syklistenes Landsforening att man inför en lag med minimumkravet på 1,5 meter. Detta har också varit ett förslag i stortinget redan 2011 och stortinget hadde även ett förslag i stortinget 2015-2016, men det gick det inte igenom. I Norge så har Statens vegvesen även en kampanj om att Del veien.

Lagar i andra länder:

Spanien 1,5 m. Artículo 35. Ejecución. - 4.  (översättning på Google)

Portugal 1,5 m. Artigo 38.º — Realização da manobra - 2(e) (översättning på Google

Frankrike 1 m i stadsmiljö området och 1,5 m utanför. Article R414-4 - IV. (översättning på Google)

Belgien 1 m Artikel 40ter. (översättning på Google 

Polen 1 m Oddział 6 Wyprzedzanie Art. 24 - 2. (översättning på Google

Australien 1 m vid 60km/h eller lägre, 1.5 m över 60km/h Tasmanian, Queensland, South Australia, Australian Capital Territory, New South Wales och Western Australia.

Kanada, Nova Scotia 1 m.Motor vehicle passing bicycle – 171B (översättning på Google)  

Kanada, Ontario 1 m. Ontario Passes Legislation to Improve Road Safety (översättning på Google)

Kanada, New Brunswick 1 m "Ellen’s Law" Motor Vehicle Act - 149(3) (c) (översättning på Google)  

I Sydafrika, Western Cape Province så har de en lag om minst 1 m. SAFETY OF CYCLISTS REGULATIONS, 2013 - 2. (1)b (översättning på Google)  

USA, Arizona 3 feet A.R.S. § 28-735

USA, Alabama 3 feet Section 32-5A-82

USA, Arkansas 3 feet A.C.A. § 27-51-311

USA, California 3 feet CA Veh Code § 21760

USA, Colorado 3 feet CO Rev Stat § 42-4-1002

USA, Connecticut 3 feet CT Gen Stat § 14-232

USA, Delaware 3 feet 2 DE Code § 4116

USA, District of Columbia 3 feet Rule 18-2202.10

USA, Florida 3 feet FL Stat § 316.083

USA, Georgia 3 feet GA Code § 40-6-56

USA, Illinois 3 feet 625 ILCS 5/11-703 (d)

USA, Kansas 3 feet KS Stat § 8-1516

USA, Louisiana 3 feet LA Rev Stat § 32:76.1

USA, Maine 3 feet 29 - A M.R.S. § 2070

USA, Maryland 3 feet Md. TRANSPORTATION Code Ann. § 21-1209

USA, Minnesota 3 feet Minn. Stat. § 169.18

USA, Mississippi 3 feet MS Code § 63-3-1309

USA, Nebraska 3 feet LB 1030, Neb. Rev. Stat. 60-6, 133, Nebraska Driver's Manual - Section 6: Sharing The Road With Other Users (6B Bicyclists)

USA, Nevada 3 feet NV Rev Stat § 484B.270

USA, New Hampshire 3 feet NH Rev Stat § 265:143-a

USA, Ohio 3 feet House Bill 154

USA, Oklahoma 3 feet 47 OK Stat § 47-11-1208

USA, Tennessee 3 feet Tenn. Code Ann. § 55-8-175

USA, Utah 3 feet Utah Code Ann. § 41-6a-706.5

USA, Virginia 3 feet § 46.2-839

USA, West Virginia 3 feet H. B. 4304

USA, Wisconsin 3 feet Wis. Stat. § 346.075

USA, Wyoming 3 feet HB0085

USA, South Dakota 3 feet vid 35 MPH eller lägre, 6 feet över 35 MPH 32-26-26.1

USA, Pennsylvania 4 feet 75 Pa.C.S. § 3303

USA, North Carolina 2 feet passing law/4 feet in no-pass zon § 20-149 § 20-150.

Länkar:

På facebook så finns gruppen Lagstadga 1,5 m, för våra liv!

Det finns även en namninsamling på Lagstadga om 1,5 meter mellan cyklister och motorfordon

paragrafhjalpen.se - Säkerhet vid omkörning av cyklist

happyride.se - det osäkra avståndet

ncsl - Safely Passing Bicyclists Chart

Amy Gillett Foundation - a metre matters

Amy Gillett Foundation - Minimum overtaking distance

Safe Cycling Ireland

Safe Cycling IOM - Minimum Overtake Distance - International Precedence

3feetplease!

Rapport: (TRV 2011/68506 A)

Rapport: Cyklisters säkerhet utanför tätorten

   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar