9 sep. 2015

Cykelstrategin i Interpellationsdebatten med Anna Johansson (S) och Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz ställer följande frågor till Infrastrukturminister Anna Johansson.

När kommer regeringen att överlämna den nationella cykelstrategin till riksdagen?

Kan statsrådet redogöra för vad den nationella cykelstrategin kommer att innehålla?

Vilka initiativ, i form av lagändringar, är statsrådet berett att vidta för att främja cykeltrafik i städer i enlighet med riksdagens tillkännagivande?

Interpellation 2014/15:732 Regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel.

Interpellationsdebatt, Torsdag 03 september 2015

Anna Johansson svarade under debatten på Jessica Rosencrantz frågor och lyfte fram flera delar i regeringens arbete som främjar ökad cykling. Men när en cykelstrategi kommer är inte helt klart: ”Regeringen avser att inom en snar framtid återkomma i frågor rörande främjande av cykling och hur regeringen avser att arbeta vidare med att ta fram en nationell cykelstrategi.”

Anna Johansson säger bl.a att hon inte att det finns så stora politiska skillnader när det gäller att det är viktigt med cykling och att ge rätt förutsättningar. Därför vill hon redan tidigt i processen öppna för inspel och goda idéer och också kunna ta med de viktiga frågor som utskottsledamöter från andra partier skulle kunna skicka in.

Anna Johansson säger att det skulle vara fantastiskt bra om de kunde arbeta in dem i en cykelstrategi som också skulle ha brett politiskt stöd i riksdagen, vilket hon tror skulle vara en stor fördel.

Anna Johansson säger också att det är viktigt att vi samverkar med andra eftersom cykelfrågan i första hand inte är ett statligt ansvar, utan det är framför allt regioner och kommuner som vet var cykelstråk är lämpliga och har bäst möjlighet att prioritera de lokala trafiklösningarna. Därför behöver vi vara i nära samarbete med SKL och Sveriges kommuner om vilka åtgärder som behövs och eventuellt ha gemensamma riktlinjer eller målsättningar för cyklingen.

Anna Johansson säger också det finns en hel del intresseorganisationer som tycker att cykling är väldigt viktigt. Regeringen vill bjuda in dem under arbetet och framtagandet av strategin.

Anna Johansson säger också att det finns ett pågående arbete som Trafikverket leder och som handlar just om cykling. Hon vill vara noga med inte spela över det utan att se till att det arbetet också inlemmas i det arbete som pågår med cykelstrategin.

Källa: riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar