10 mars 2015

Nytt lobbyorgan för cykling är Nya svensk cykling

När cyklingen I Sverige har stark medvind passar en rad intresseorganisationer på och bildar en allians. Bakom den färska intresseorganisationen Nya svensk cykling står Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska cykelförbundet, Vätternrundan, Naturskyddsföreningen och LOK-gruppen (Kattegattleden, Sydostleden, Sjuhäradsrundan och Ölandsleden).

Riksdagen antog den 4 mars en nationell cykelstrategi för att främja öka cykling med fokus på infrastruktur.

Lars Strömgren, ordförande

Men utvecklingen går ändå för långsamt, anser Lars Strömgren, ordförande i Nya svensk cykling, som vill lyfta behovet av sammanhållande vägnät för cykel, bättre möjlighet att kombinera cykel med kollektivtrafik samt utökade möjligheter för arbetsgivare att göra avdrag för personalcyklar och låta anställda använda friskvårdsbidrag till cykelinköp.

Klas Elm, VD

Förhoppningen är att fler politiker, både på riksplanet och i Sveriges kommuner och regioner i ännu högre utsträckning förstår värdet av ökad cykling – för miljö, folkhälsa och städernas framkomlighet. Det är en global trend att satsa på cykling, över hela världen är cykeln på framfart, men hänger Sverige med? säger Klas Elm, VD för Nya Svensk Cykling.

Cykelpolitiskt manifest

Nya Svensk Cyklings politiska krav under parollen ”Gör Sverige till cykelnation”:

 • Bygg bättre, mer och säkrare cykelinfrastruktur.
 • Satsa mer resurser på drift och underhåll av befintlig cykelinfrastruktur.
 • Prioritera cykeln högre i hur markytan i våra städer används.
 • Sänk bashastigheten för motorfordon i svenska städer.
 • Skapa enklare regler för markåtkomst av cykelleder.
 • Ökad åtkomst för cyklister till allmänna vägar för motion och tävling.
 • Utökade resurser till cykelplanering på alla politiska nivåer.
 • Det krävs fler beslut inom trafikregleringen som gynnar cyklisters framkomlighet – som tillåten högersväng vid rött ljus och cykling mot enkelriktat.
 • Att ta med cykel i kollektivtrafiken måste bli enklare, och parkeringsmöjligheter vid tåg- och busshållplatser måste förbättras.
 • Utökade möjligheter för arbetsgivare att göra avdrag för personalcyklar samt för anställda att använda sitt friskvårdsbidrag till cykelinköp.
 • En översyn av trafikförsäkringar.

Nya Svensk Cykling inleder med ett besök i riksdagen för att prata.

Joakim Stenberg,  Eva-Lena Frick, Klas Elm, Sven Hunhammar, Jan-Åke "Hugo" Claesson, Lars Strömgren

Styrelsen i Nya Svensk Cykling

Lars Strömgren, Cykelfrämjandet, Ordförande i Nya Svensk Cykling

Klas Elm, VD i Nya Svensk Cykling

Lena Alfvén, Svenska Cykelförbundet

Eva-Lena Frick, Vätternrundan

Sven Hunhammar, Naturskyddsföreningen

Jan-Åke "Hugo" Claesson, Turistcykellederna

Joakim Stenberg, Cykelbranschen

För mer information, kontakta Nya Svensk Cykling:
Lars Strömgren, ordförande, 0736- 55 45 82
Klas Elm, VD, 0704 – 58 01 08

Hemsida: Svensk Cykling

Twitter: @svenskcycling

Källa: TT, svenskcykling.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar