16 feb. 2015

2014 års cykelåtgärder i Göteborg

Är du nyfiken på vad som gjorts det senaste året av Trafikkontoret så finns en sammanställning av de mest framträdande åtgärderna under 2014.

 1. Östra Hamngatan har på västra sidan byggts om till en cykelfartsgata på samma sätt som gjordes med Västra Hamngatan 2013.
 2. En dubbelriktad cykelbana har byggts på Södra Vägens östra sida mellan Engelbrektsgatan och Korsvägen.
 3. En dubbelriktad cykelbana har byggts på Berzeliigatans norra sida mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan.
 4. En ny gång- och cykelbanan har byggts utmed Marklandsgatans östra sida på gatans norra del mellan befintliga gång- och cykelbanor på Dag Hammarskjöldsleden och Högsboleden.
 5. En gång- och cykelbana har byggts utmed Musikvägens norra sida mellan Mandolingatan och Ruddalens motionsanläggning.
 6. Vi har byggt om cykelbanan på sträckan mellan Casinot och Operan, så att gående och cyklister separeras bättre.
 7. Rappedalsvägens norra ända har en saknad dubbelriktad cykelbanelänk byggts.
 8. Breddning av cykelbanekorsningar vid Ullevigatan/Parkgatan/Nya Allén.
 9. Cyklisterna har fått 50 procent kortare väntetid i ljussignaler på Redbergsvägen–Kobbarnas väg.
 10. Ny beläggning och förbättrad belysning på cykelbanan på Vasagatan.
 11. I samband med Marieholmstunnelsprojektet har nya gång- och cykelbanor byggts på Partihandelsgatan, Falutorget, Gullbergsvassgatan för att öka bland annat framkomligheten.

Ny cykelbelysning:

Utökat antalet sträckor där cyklister får cykla i dubbel färdriktning:

Under 2014 har cirka 62 200 kvadratmeter cykelbana fått ny beläggning vilket är 27 200 kvadratmeter mer än 2013.

Under 2014 uppskattas den totala drift- och underhållskostnaden för cykelbanor till 32,6 mkr. Av det totala beloppet uppgick planerade underhållsbeläggningar till cirka 4,7 mkr. Cykelinvesteringar under året har varit 47 mkr.

Besiktning och tillsyn

Stadens cykelbanor får kontinuerlig tillsyn och besiktning under året, i allmänhet var eller varannan månad beroende på område.

Skador på cykelbanan som till exempel hål, sättningar, sprickor och uppstickande kanter åtgärdas efter anmälan inom ett dygn vid trafiksäkerhetsrisk, annars inom 1–3 veckor eller vid fasta avstämningstider under året beroende på skada.

Tillsynen med bil kompletteras också med cykel för att ge en uppfattning om kvaliteten utifrån cyklisternas behov.


Cykel är på stark frammarsch över 100 000 cykelresor görs i Göteborg – varje dag!

Resandeutveckling för cykeltrafiken


I diagrammet nedan visas hur cykeltrafiken varierar över året på vardagar för fyra mätstationer under 2014. Det är tydligt att variationerna är likvärdiga för samtliga stationer, vilket till vis del förklaras av vädret.


Källa: forlivochrorelse.se, goteborg.se, goteborg.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar