7 juni 2017

Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2016/17

Jag hör ofta att det är viktigt att börja räkna med cykeln som ett eget trafikslag. Men vad händer med cykling i riksdagen.

Den 1 juni var det en debatt om utskottets förslag som handlar om cykelfrågor.

Utskottets förslag om beslut är:

Nej till motioner om cykelfrågor (TU16)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till olika motionsförslag om cykelfrågor. Motionerna handlar bland annat om ett nationellt cykelkansli, infrastruktur- och trafiksäkerhetsåtgärder för cyklister och åtgärder för att öka användningen av elcyklar.

I samband med behandlingen av förslagen framhåller trafikutskottet att cykling är ett transportsätt som har många fördelar. Bland annat minskar cykling trängseln i tätbebyggda områden och har positiva effekter på folkhälsan. Utskottet betonar även att det är angeläget att stärka cykelns roll som transportmedel och att utformningen och utbyggnaden av cykelinfrastrukturen ska medverka till att göra det attraktivt att cykla.

Utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till motionsförslagen bland annat med hänvisning till den nationella cykelstrategi för ökad och säker cykling som regeringen nyligen presenterat.

Här kan du läsa hela betänkandet Betänkande 2016/17:TU16 (pdf, 578 kB)

  Talarlista

  1. Boriana Åberg (M)
  2. Jimmy Ståhl (SD)
  3. Anders Åkesson (C)
  4. Emma Wallrup (V)
  5. Nina Lundström (L)
  6. Robert Halef (KD)
  7. Karin Svensson Smith (MP)
  8. Johan Andersson (S)

   Den 7 juni skede även Votering kl. 16.00. Riksdagen följde utskottets förslag, men du kan läsa mer om hur de röstade på Redovisning förslagspunkter.

   Här kan du se på Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2015/16.

   Källa: riksdagen.se

   Inga kommentarer:

   Skicka en kommentar