6 apr. 2013

Göteborgs cykelhandlingsplan 2013

Möjlighet att cykla mot enkelriktat, nya cykelbanor, cykelboxar och en mobilapplikation för felanmälan. Det är några exempel på förbättringar för stadens cyklister som ska genomföras 2013.

En av nyheterna är att öka framkomligheten för cyklister genom att tillåta dubbelriktad cykeltrafik på Stora Nygatan och Basargatan, på delen Lilla Drottninggatan, och på Kungstorget. Det innebär att det blir tillåtet att cykla i båda riktningarna utmed Vallgraven.

Det kommer även genomföras försök med cykelboxar vilket innebär att cyklisterna får ett eget utrymme framför stopplinjen för övriga fordon. Bilföraren som stannar ett par meter bakom får, framför allt vid högersväng, lättare att upptäcka cyklisten. Cykelboxar kommer att testas på fyra ställen.

Det kommer att sättas upp stödräcken att hålla sig i vid trafik ljus.

En ny mobilapplikation för felanmälan med möjlighet att mms:a bild och geografisk lokalisering till Göteborgs stads kundtjänst kommer att uppföras. Hoppas att den blir enkel att använda, så att det blir mycket felanmälningar och kan leda till bättre cykelbanor.

Under hela året skall det genomförs aktiviteter så att entreprenörer kan säkerställa framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister vid ny- och ombyggnationer. Hoppas att det blir bra lösningar vid alla ombyggnationer i år. Göteborg brukar vara dåliga på det.

Det skall genomföras besiktning av cykelstråken för att säkerställa tryggheten och framkomligheten på cykelbanor, främst med avseende på växtlighet. Men det borde genomföras mycket genomföras besiktning av cykelstråken så att underhållet på cykelbanorna kan genomföras i högre utsträckning.

Det är tänkt att det skall bli förstärkt vinterväghållning av cykelbanorna i stomcykelnätet under första och sista kvartalet 2013. Det är bra att de har tänkt att förstärka vinterväghållning på stomcykelnätet. Man borde förstärka vinterväghållningen på alla cykelbanor för man cyklar inte bara på stomcykelnätet.

Man skall bygga ganska många nya cykelbanor.

Utdrag ur Handlingsplan för cykel 2013:

TRAFIKSÄKERHET

Säkerheten kommer att förbättras på följande platser:

Slakthusgatan – befintlig cykelöverfart byggs om till en så kallad indragen förhöjd cykelöverfart, vilket innebär att när en bil skall köra ut på Slakthusgatan så kan den vänta utan att blockera cykelbanan.

Mölndalsvägen/Varbergsgatan – förtydligande av den enkelriktade cykelbanan med markering.

• Redbergsplatsen – ”asfaltscigarr” vid Örngatan förbättrar framkomligheten.

Andra mindre åtgärder:

• Fartdämpning blandtrafikgator: Bredfjällsgatan tre vägbulor, Eklandagatan en vägbula, Sankt Sigfridsgatans lokalkörbana en vägbula, Hålekärrsgatan två vägbulor, Bangatan söder om Djurgårdsplatsen fyra vägbulor, Björkhöjdsgatan två vägbulor och Altfiolgatan en vägbula.

• Trafiksäkerhetsåtgärder på/vid gång- och cykelöverfarter: Transportgatan tre förhöjda gång- och cykelöverfarter, Södra Tagenevägen mittrefug, Krabbeliderna/Toredalsgatan en förhöjd gång- och cykelöverfart, Emigrantvägen/Heurlins plats två smala vägbulor.

• Övrigt: Per–Hans Väg/fd Säröbanan banvall ny gång- och cykelbaneanslutning, Gärdesvägen ny gång- och cykelbaneanslutning.

FRAMKOMLIGHET

• Tillåtet att cykla mot enkelriktat på fler gator i staden: Stora Nygatan, Basargatan, Andra Långgatan, Fjärde Långgatan, Drottninggatan och Kronhusgatan.

• Test av ny teknik där cyklisten kör över en markering som ”föranmäler” ankomst i signal-reglerade korsningar, istället för att behöva trycka på knappen först framme vid signalen. Testet ska göras i korsningarna på Redbergsplatsen och Packhusplatsen.

• Cykelanpassad gata i centrum, Västra Hamngatan.

• Ökad turtäthet med Älvsnabbare (linje 183) mellan Rosenlund och Lindholmen under december–mars och fortsatt gratis under 2013.

• Nya Allén: ny cykelbana på den norra sidan mellan Pustervik och Ullevigatan.

• Översyn av samtliga signalrelaterade korsningar i centrala staden. Vi försöker även synkronisera grönt ljus för cykel- och biltrafik.

• Ny cykelbana hela vägen på sträckan FolkungagatanOdinsplatsenOdinsgatan.

• Ny cykelbana på Sankt Eriksgatan och Kanaltorgsgatan mot Nils Ericsonsgatan.

• Ny cykelbana TuvelidenSkogomevägen.

• Ny cykelbana HögsbogatanKapplandsgatan.

• Ny cykelbana längs Västra Tuvevägen.

• Ny cykelbana förbi Dalaskolan på Grimmeredsvägen.

• Ny cykelbana på Ramnebacken.

• Ny cykelbana på Musikvägen.

• Uppgradering av cykelbana på Guldhedsgatans västra sida.

• Ny beläggning på cykelbanan på Vasagatan.

• Cykelvägvisningen byts ut i hela centrala Göteborg samt i vissa delar av östra Göteborg.

• Under hela året genomförs aktiviteter så att entreprenörer kan säkerställa framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister vid ny- och ombyggnationer.

• Skylten ”För din egen säkerhet led cykeln” ska inte längre förekomma utan ersätts med en mer pedagogisk skylt.

TILLGÄNGLIGHET

• Cykelparkering i två våningar i anslutning till resecentrum.

• 2 st ”cykelträd” i anslutning till resecentrum/Drottningtorget.

• 100 nya ”vanliga” cykelparkeringsplatser i anslutning till resecentrum.

• Cykelparkering på Postgatan vid gymnasiet.

• Nya Styr & Ställ-stationer på 20 platser med ett utökat cykelutbud från 600 till 1000 samt en förlängd lånesäsong som även inkluderar mars och november.

• Halverad kostnad för säsongsabonnemang på Styr & Ställ (125 kr/säsong).

• Arbeta för en utökning av Styr & Ställ till TN under våren 2013 genom att lägga fram ett beslutsunderlag för inriktning på hur det ska gå till.

TRYGGHET

• Försök med cykelboxar vilket innebär att cyklisterna får ett eget utrymme framför stopplinjen för övriga fordon. Bilföraren som stannar ett par meter bakom får, framför allt vid högersväng, lättare att upptäcka cyklisten. I vissa fall uppnår man samma effekt för cyklisten med fram skjuten stopplinje, som redan finns på flera ställen i Göteborg. Cykelboxar kommer att testas på fyra ställen (troligen Kungsportsavenyn–Engelbrektsgatan, Kungsportsavenyn–Parkgatan, Götabergsgatan–Engelbrektsgatan samt Djurgårdsgatan–Karl Johansgatan) och framskjuten stopplinje på tre (troligen Första Långgatan–Nordhemsgatan, Första Långgatan–Värmlandsgatan, Stigbergstorget–Bangatan).

• Förbättrad belysning på cykelbanan vid Wavrinskys plats.

• Förstärkt besiktning av cykelstråken för att säkerställa tryggheten och framkomligheten på cykelbanor, främst med avseende på växtlighet.

STANDARD

• Uppförande av stödräcken att hålla sig i vid trafik ljus på Stigbergsliden/Johannesplatsen, Järntorgsmotet (3 st), Järntorget, Linnéplatsen, Nils Ericsonsgatan, Bergslagsgatan (7 st), Redbergsvägen (3 st) och Sankt Sigfrids plan (7 st).

• Förstärkt vinterväghållning av cykelbanorna i stomcykelnätet under första och sista kvartalet 2013.

• Ny mobilapplikation för felanmälan med möjlighet att mms:a bild och geografisk lokalisering till Göteborgs stads kundtjänst.

• Säkerställa åtgärdstiden för att exempelvis ta bort glas på cykelbanan i syfte att vi ska kunna göra tydliga utfästelser till cyklisterna.

ÖVRIGA ÅTGÄRDER

• Instifta utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” samt premiera ”Årets cykelidé” och ”Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats”.

• Beredskap för behov av provisoriska cykelparkeringar.

Personalcykel för hela Göteborgs Stad.

• Anställa en trafikplanerare med fokus cykel till avdelningen Trafik.

• Färdigställa och presentera en ny cykelplan för Göteborg.

• Kommunikation av Göteborg som en attraktiv cykelstad och återkoppling av åtgärder från kampanjen ”Lätta ditt cykelhjärta

• Nya cykelmätstationer. På de 19 platser runt om i staden där det finns cykelmätpunkter byts samtliga stationer ut till en ny och modernare variant.

Källa: Handlingsplan för cykel 2013

3 kommentarer:

 1. Andreas Lundgren7 april 2013 kl. 12:04

  Jag tror inte att cykelboxar kommer att fungera om man inte färgar dem (som de gjort i London). Bilisterna är inte inne på dessa sidor och informerar sig.

  För övrigt bör ni tänka framtid när ni bygger nya cykelvägar. Velomobilen (trampebil för vuxna, når farter på upp till 50 km/h) är det enda riktiga miljöfordonet men våra cykelvägar är för smala, har för skarpa kurvor och skyltarna är för små och för dåligt utformade (även helt horribelt dåligt placerade). Skulle aldrig accepteras för biltrafik.
  Cykelkorsningar verkar vara utformade av en lågintelligent person som konstant trippar på LSD. Kolla t ex Allén. Man vill ju bara gråta när man ser dem.
  På- och avfartssträckor och borde vara standard på de mest trafikerade cykelbanorna. Fler accesspunkter behövs.

  Alla cykelbanor borde vara skyltade som cykelbanor och gångtrafik borde förbjudas på cykelbanorna inom kommunen eller hellre inom hela regionen.

  Bygg inga mer gemensamma gång- och cykelbanor.
  Dedikera en cykelbana på gårdsgatorna, gårdsgator är en usel form av cykelväg, och stenlägg INTE denna utan asfaltera.

  Räta ut cykelvägarna och låt motortrafikanterna svänga av och an istället så uppnås bättre flöde och fler kommer att uppfatta cykelns transportvärde.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sverige kan lära av Hollands cykelvägar

   Alla nya cykelbanor utförs i röd asfalt så att det är tydligt för gående och bilister. Röd asfalt betyder verkligen röd asfalt och inte en färg som läggs på vägen som görs i Sverige. Så borde man även göra med cykelboxar.

   Jag har aldrigt åkt fram med en Velomobil men Holland har bredare cykelbanor så att man alltid kan cykla parvis, eftersom cykling är en social aktivitet för många och deras lastcyklar får plats.

   Det finns inga kombinerade gång- och cykelbanor i Holland. En cykel ses om ett fordon och fordon bör inte blandas med gående. Om någon går på cykelbanan är det en gäst och ska akta sig för snabbare trafik.

   Radera
  2. Man behöver inte åka hela vägen till Holland för att se hitta exempel på bra cykelinfrastruktur, det räcker faktiskt med att åka till Danmark ;-)

   Radera