6 feb. 2015

Vinterväghållningen av Göteborgs cykelbanor.

Trafikkontoret köper väderlekstjänster av SMHI. SMHI använder i sin tur de VVIs stationer som finns i och runt Göteborg för att kunna leverera så bra prognoser som möjligt till oss. Dessa stationer ligger inte i direkt anslutning till cykelbanor men till körbanorna.

VViS, (en förkortning för Vägväderinformationssystem)

Mölndal testar i år en annan typ av väderstation (enklare och billigare) som de placerat på tre platser vid cykelbanor. Trafikkontoret ska avvakta deras utvärdering för att se om det kan vara något även för Göteborg.

Trafikkontorets entreprenörer har i sina avtal skyldighet att ha koll på vädret och göra egna bedömningar efter detta. Även här har de SMHI till hjälp. Är prognosen svårbedömd har de ett direktnummer till meteorolog i tjänst dygnet runt. Trafikkontoret har ingen trafikledningscentral som kallar ut vinterväghållningen utan det ingår i entreprenörens åtagande att själva göra detta.

De krav som ställs på entreprenörerna är:

1. Det får inte vara halt, varken på cykelbanor eller gator. Halkbekämpning görs alltså vid behov eller rättare strax innan så det är klart när vädret slår om.

2. Snöröjning skall starta vid 2-3 cm snö och vara klart senast 6 timmar efter snöfallets slut på cykelbanor, gångbanor och gator där kollektivtrafik kör. På bostadsgator startar vi vid 5cm och det ska vara klart efter 12-24 timmar (beroende på vilket avtal de kör på. Vi arbetar mot 12 timmar).

3. Halkbekämpning skall alltid ske efter avslutat snöfall.

De rutter som finns bestämmer entreprenören själva. Rutterna hänger ihop som ett stort pussel och är även anpassade i tid så att man ska hinna klart en rutt t ex innan rast.

Detta håller inte om det t ex blir mycket snö men i normal fall så. Blir det riktigt besvärligt då prioriterar de bort en del ytor t ex torgytor och parkgångar för att använda resurserna där de bäst behövs. När det sedan lugnat sig går vi tillbaks till dessa ytor.

Felanmälan skall göras till Kundcenter tele: 365 00 00. De skickar ärendet till respektive entreprenör beroende på var i stan ärendet gäller.

Enligt Erika Åkerblom på Trafikkontoret har de en bil dygnet runt som är ute och kör och mäter friktion för att avgöra om de behöver utföras åtgärder och vid prognos om snö har de två stycken bilar ute som mäter friktion.

Trafikkontoret ansvarar för:

160 kilometer spår, 1390 kilometer väg, 2071 hållplatser eller hållplatslägen samt 490 kilometer gång- och cykelbanor.

Göteborgs cykelbanor kommer att röjas på tre olika sätt.

• Sopsaltade cykelbanor (grönmarkerade på kartan). Sopsaltning innebär att cykelbanor borstas i stället för att skottas, och i stället för att salta med saltkorn sprids saltlake ut.
• ”Svarta” cykelbanor (svarta på kartan) plogas, flisas lite och saltas för att bli snöfria.
• Alla andra cykelbanor kommer att skottas och flisas som tidigare år.

marker_red marker_green marker_black

Ladda ner kartan som PDF >>

Källa: forlivochrorelse, Erika Åkerblom på trafikkontoret

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar