7 feb. 2015

Cyklandet i Göteborg ökar

Cyklandet i Göteborg fortsätter att öka, 2014 ökade det med fyra procent. 2013 ökade cyklingen i Göteborg med hela 22 procent.

2013 infördes trängselskatten, som också var ett år med gynnsamt väder för cykling, men det är knappast hela förklaringen till varför det blev en så hög ökning då.

Nu görs omkring 100.000 resor med cykel under en vardag i Göteborg.

Hyrcyklarna Styr & Ställ har ökat kraftigt under 2014. Då lånades 668 000 cyklar, en ökning med 59 procent jämfört med 2013. Antalet abonnemang har ökat stadigt sedan Styr & Ställ startade 2010. Sedan starten 2010 har totalt 1,5 miljoner utlån gjorts.

Inför 2014 sänktes priset på säsongsabonnemanget från 125 kr till 75 kr. Under året såldes totalt 28.000 abonnemang, varav 47 procent var säsongsabonnemang och 53 procent tredagarsabonnemang.

Den stora ökningen gör att man skall utökar Styr & ställ på 8 nya platser.

Källa: vartgoteborg.se, Handlingsplan för cykel 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar