19 feb. 2015

Konferensen ArkDes Talks: Cykeln och staden

På halvdagskonferensen ArkDes Talks: Den 2 september 2014 två veckor innan valet uppmärksammades cykelns plats i gaturummet.

En svensk cykelrörelse

Mark Isitt är journalist och moderator för seminariedagen. Han inleder genom att ge en kort bakgrund om den växande cykelrörelsen i Sverige. Fler och fler använder i första hand cykeln som transportmedel i storstäderna.

Om utställningen Cykel

Veronica Hejdelind är utställningschef på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm. Hon berättar utifrån utställningen Cykel, som handlar om cykelns utveckling ur ett designhistoriskt perspektiv, om cykelns betydelse för människan i olika tider.

Den gröna metropolen Hamburg

Susanne Metz är chef för stadsplanering och miljöförvaltning i Hamburg. Hon föreläser om hur Hamburg ska planeras i framtiden. Staden ska tätas och mer ska byggas på en begränsad yta. Framtidsvisionen som lyfts fram är att Hamburg ska vara en stad med gång- och cykeltrafikanter, inga bilar.

Slaget om gaturummet

Dokumentärfilmaren och journalisten Fredrik Gertten berättar om arbetet bakom filmen Bikes vs cars. I filmen granskar han bilindustrin. I städer som São Paolo, Los Angeles och Toronto hotas den växande cykelrörelsen av bilföretag som med stora kapital satsar på att få politiker att utmanövrera cyklingen.

Gertten menar att om politikerna skulle satsa på att göra städerna cykelvänliga skulle de inte längre behöva diskutera miljö- och klimatfrågor. Bilanvändningen skulle minska och cykelanvändning öka och det kommer att leda till att klimatproblemen löser sig själva.

OpenBike i Köpenhamn

Iréne Stewart Claesson är industridesigner och designstrateg på Lots design. Hon föreläser här om sitt bidrag till en internationell designtävling som handlade om att göra Köpenhamn till världens modernaste cykelstad.

Företagets bidrag vann tävlingen och de har varit med och utvecklat Köpenhamns system för lånecyklar.

Super highways: den nya cykelvägen i London

Paul Lavelle är chefsplanerare för cykling i London och ansvarar för transportsystemen i staden. Han berättar om Londons borgmästares beslut att cyklingen i staden ska öka med 400 % till år 2026. Målet ska uppnås genom att man bygger så kallade superhighways för cyklar.

Cykeln och staden i framtiden

Stockholms stad ska satsa en miljard kronor på att bygga ut infrastrukturen för cykeltrafik fram till 2018. Samtal mellan Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd i Stockholm, Karolina Skog (MP), kommunalråd för trafikfrågor i Malmö och Linda Kummel, planeringsarkitekt på Spacescape, om hur man från olika håll vill arbeta för att främja cyklingen i storstäderna i framtiden.

Inspelat på Moderna muséet i Stockholm den 2 september 2014. Arrangör: Arkitektur- och designcentrum.

Källa: ur.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar