17 feb. 2015

Lotta Finstorp (M) och Johan Andersson (S) årets vinnare av Svensk Cyklings politikerpris

Svensk Cykling delar varje år ut ett pris till den eller de politiker som under det senaste året verkat för att lyfta fram cyklingens positiva effekter.

Årets upplaga av Svensk Cyklings politikerpris går till två riksdagspolitiker Lotta Finstorp (M) och Johan Andersson (S).

De båda pristagarnas ledande roller i Riksdagens Cykelnätverk har spelat en stor roll för att de i år tilldelas Svensk Cyklings politikerpris 2015.

Svensk Cyklings motivering till valet av årets pristagare:

Ska Sverige kunna fortsätta att utvecklas som cykelnation krävs ett initierat och idogt engagemang hos de folkvalda. Som ett led i att stärka kunskapen och intresset för cykelfrågor i riksdagen tog Svensk Cykling för ett par år sedan initiativ till Riksdagens Cykelnätverk, med syfte att vara ett forum för inspiration och diskussion kring cykelfrågor för riksdagsledamöter, som oberoende av partitillhörighet ska ges regelbundna möjligheter att diskutera och inspireras av den senaste forskningen.

De två ledande riksdagsledamöterna i cykelnätverket är Johan Andersson (S) och Lotta Finstorp (M), och de två får i år dela på Svensk Cyklings årliga politikerpris. Inte bara är de viktiga fixstjärnor i Riksdagens Cykelnätverk, de är också goda företrädare för den hoppingivande ambitionen hos allt fler riksdagspartier att föra fram cyklingen som en viktig del av det framtida svenska samhället.

Johan Andersson och Lotta Finstorp har också ett väl dokumenterat engagemang för cykling i sitt ordinarie riksdagsarbete, genom att aktivt verka för att olika slags frågor som främjar ett ökat cyklande i landet förs fram i riksdagsarbetet.

De är därför två mycket värdiga mottagare av Svensk Cyklings årliga politikerpris.

Svensk Cyklings ordförande Klas Elm om valet av årets mottagare av politikerpriset:

– Mycket har hänt som gynnat cyklismen i Sverige på senare år, men minst lika mycket arbete återstår. Ett stort ansvar vilar på våra folkvalda, i såväl riksdagen som på kommunalnivå. Lotta Finstorp som Johan Andersson är två utmärkta exempel på politiker som vill inspirera till en bra diskussion om cykling i riksdagen och som ser vikten av samarbete mellan alla goda krafter inom det politiska livet, säger Klas Elm, ordförande i svensk Cykling.

Lotta Finstorp har en Motion om 2014/15:93 Skatteregler för cyklar

Dessa har tidigare fått Svensk Cyklings politikerpris:

2014: Karolina Skog

2013: Kent Johansson

2012: Per Anckersjö

2011: Karin Svensson Smith

2010: Anneli Hulthén

Källa: svenskcykling.se, cykelsmart.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar