15 feb. 2013

Tjänstecykel till Göteborg Stads medarbetare

Göteborg Stads medarbetare erbjuds nu att hyra cyklar av sin arbetsgivare i 3 år. De kommunala bolagen väljer själva om man vill införa förmånen eller ej.

Efter upphandlingen är det klart att Sportson Göteborg och Åkes Sportservice blir de som får leverera både utrustning som cyklar.

En stor del av en framtida möjliga framgångar för cykelerbjudandet kan bli att varje medarbetare själv får välja vilken cykel och utrustning man vill ha. Detta kommer inte att vara styrt.

När man beslutat sig för att skaffa en cykel, besöker man Sportson Göteborg eller Åkes Sportservice. Där väljer man den cykel som passar för det behov man har, samt den utrusning man vill skall ingå i månadskostnaden. Det kan vara en hjälm, ett extra lås, cykelväskor etc.

Utrustningen till cykeln eller cyklisten läggs på priset på cykeln, och betalas också av via den månatliga summan. Dock behöver denna utrustning inte lämnas tillbaka efter avtalets slut, utan anses som slutbetald till skillnad från cykeln.

I affären räknar personalen fram en ungefärlig månadskostnad för den valda utrustningen. Därefter skickas offerten till Gatubolaget. Där räknas den exakta månadskostnaden fram med hänsyn taget till rabatter och restvärde. Därefter skickas avtal vidare till förvaltningen.

Medarbetaren samt ansvarig chef skriver på avtalet och återsänder det till Gatubolaget. Då beställs cykel samt utrustning hos leverantören. När allt är färdigt för leverans får medarbetaren ett meddelande och kan hämta ut cykeln och utrustningen. Då startar också förvaltningen nettolöneavdraget.

När avtalstiden är slut kan man välja att antingen lämna tillbaka cykeln, alternativt behåller man den och löser ut den mot det restvärde som noterades på kontraktet vid avtalsstart. Det kommer alltså inte att bli någon överraskning vilken summa som gäller.

Om cykeln vid återlämnandet dock visar sig vara hanterad på ett sätt som gör att värdet på cykeln är lägre än restvärdet, kan brukaren bli ansvarig för att betala för reparation.

För att säkerställa att cykeln är utrustad enligt lagens krav kommer vissa tillbehör till cykeln att ingå som standard. Likaså är försäkring obligatorisk och läggs på cykelns pris. Belysning, reflexer, skärmar, pakethållare samt godkänt lås kommer alltid att monteras innan leverans och ingå i priset.

Förmånen består av två delar. Den ena delen består av att man kan hyra en cykel under fastställd period.

Den andra delen av förmånen består i att man som medarbetare kan köpa cykelrelaterad utrustning till antingen cykeln eller sig själv, och lämna in kvitto till respektive arbetsgivare. Man får då tillbaka den summan man lagt ut. Totalt kan man få tillbaka 1 500 kronor under tre år. Man kan ta ut allt på en gång, eller dela upp det under tre år.

En positiv sidoeffekt av att erbjuda cykelförmåner till alla som jobbar inom staden är att andra arbetsgivare kan bli inspirerade att göra samma sak för sina anställda. Svensk Cykling har tidigare om hur man kan lägga upp förmånen i sig här på bloggen här.

Gatubolaget har valt att samköra starten av de två olika delarna. Därför är det svårt att ge ett exakt datum på när det går att beställa cykel, det beror helt på vilken förvaltning man tillhör också.

Det finns länkar där det står mer utförligt:

Gatubolaget

Allmänna villkor långtidsförhyrning personalcykel >>

Villkor

Eller e-posta dina frågor eller funderingar till Gatubolaget: personalcykel@gatubolaget.goteborg.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar