6 feb. 2015

Låt farten avgöra var du cyklar

Cykelfrämjandet har varit i Trafikutskottet och lyft cykelfrågan. Bland annat kritiserades lagen om att man inte får cykla på en väg och det samtidigt finns en cykelbana bredvid.

Det är fel på lagen när det är så att om man bygger nya fina cykelbanor, så bygger man bort fina möjligheten att träna på cykelträningsvägar. Detta kommer att hända i Göteborg enligt Handlingsplan för cykel 2015.

Cykelfrämjandet är av den åsikten att farten ska avgöra var man får cykla och att en cyklist som håller en hög hastighet ska kunna cykla även på en bilväg.

Även en Motion till riksdagen 2014/15:607 Enklare att cykla av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) tar upp frågan.

“Åtskilliga av dem som vill cykla snabbt väljer därför ofta bilarnas körfält som ju med avseende på underlag, vinklar och annat är dimensionerade för hög hastighet. Idag är inte detta tillåtet, finns det cykelbana måste du cykla där även om du tvingas kryssa mellan barnvagnar och gående. Cykelutredningen föreslår att det för cyklar med kärra ska vara tillåtet att cykla på gatan/vägen även om det finns en cykelbana. Eftersom det i kärran oftast sitter barn, har jag svårt att tro att det är just de cyklisterna som väljer vägen istället för cykelbanan. Jag tycker istället att kravet att använda cykelbanan bör tas bort för alla kategorier för cyklister. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.”

Jag hoppas att politikerna i trafikutskottet och riksdagen lyssnar på cykelfrämjandets synpunkter och förhoppningsvis kommer att ändra denna märkliga lag.

Det skulle vara bra om det blev fler blev medlemmar i cykelfrämjandet så att det blir mer tyngd bakom orden när cykelfrämjandet yttrar sig: Bli medlem i Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet är en demokratisk förening och kongressen är det högsta beslutande organet. Där fattas de viktiga besluten om hur föreningen ska drivas. Årets kongress kommer traditionsenligt att äga rum i Hallsberg och datumet för kongressen är 18-19 april.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar