10 okt. 2015

Vilka frågor saknas i årets riksdagsmotioner om cykel

Här har jag gjort en sammanställning av vilka frågor som tas upp i 2015/16 riksdagsmotioner som handlar om cykling. Det finns både bra och dåliga riksdagsmotioner, men vilka frågor saknas?

Vill ni läsa mer om riksdagsmotionerna så kan göra det på: Årets riksdagsmotioner om cykelfrågor.

- Nationella cykelstrategin bör innehålla ett nationellt mål om att öka cykelns andel av antalet personresor och tillkännager detta för regeringen.

- Mer pengar till cykelinfrastruktur.

- Trafikverket bör se till att alla två-plus-ett-vägar som tidigare haft, eller som bör ha, goda cykelmöjligheter nu tillförsäkras en cykelväg eller motsvarande för att skapa en trygg och säker cykelmiljö.

- Cykel som transportmedel ska beaktas i framtida regional planering.

- Trafikverket bör få befogenhet att ställa krav på att tågoperatörer ska använda sig av tåg som kan medföra cykel där det är berättigat och denna efterfrågan finns från resenärer.

- Ändring i kollektivtrafiklagen så att det blir möjligt att ställa krav på både upphandlad och kommersiell trafik så att resenärerna kan medta cykel.

- Förslag för att möjliggöra cykeltrafik i motsatt riktning på enkelriktade gator.

- Tillåt att svänga höger mot rött ljus sedan man förvissat sig om att det inte finns några fordon eller gång/cykeltrafikanter i vägen.

- Utreda möjligheten att ändra anläggningslagen på så sätt att kommuner enklare får tillgång till enskild mark eller väg vid anläggandet av sammanhängande cykelleder.

- Avståndsbaserade reseavdrag och tillkännager detta för regeringen.

- Främja användning och försäljning av elcyklar i Sverige.

- Se över möjligheterna till en elcykelpremie.

- Förslag till nytt trafiksäkerhetsmål som fokuserar på de sammantagna effekterna för en bättre hälsa.

- Se över riktlinjerna för vägarbeten för att ge dem ett tydligare cyklistperspektiv.

- Trafikverket bör utfärda en bashastighet på 30 km/h i landets tätorter

- Bilister måste lämna företräde för cyklister vid övergångsställen där det finns cykelbana.

- Göra en översyn av hastighetsbegränsningar för elcyklar i syfte att höja den högsta tillåtna hastigheten ifall detta kan göras utan försämrad säkerhet.

- Naturvårdsverket ges i uppdrag att uppdatera den tidigare friluftsstandarden angående skyltning för verksamheter i besöksnäringen

- Enskilda anmälningsavgifter till motionslopp bör omfattas av rätten till friskvårdsbidrag.

- Bör göras en översyn av om det ska vara obligatoriskt för alla att använda cykelhjälm när man cyklar.

- För att utöka säkerheten för cyklister på landsvägar eller andra platser där det saknas ändamålsenliga cykelvägar och högsta tillåtna hastighet är 70 km/h eller högre bör möjligheten att tillåta cykling på vänster sida av vägen ses över.

Men jag saknar frågor som:

- Lagändring om cykling på vägbana med parallell cykelbana.

- Motorfordon skall lämna 1.5 m plats åt cyklister vid omkörning.

- Kvalitetskrav – det är många olyckor på grund av dålig underhåll.

- Främja cykelturism

- Bättre parkeringslösningar för cyklister

- Motorfordon skall ha väjningsplikt när cyklister passerar cykelpassager/cykelöverfarter vid korsningar och rondeller.

- Både cykelpassager/cykelöverfarter borde ha samma regler och kalas cykelöverfarter.

- Satsa mer på cykelforskningen.

Vilka frågor saknar ni? skriv gärna någon kommentar:

7 kommentarer:

 1. Sänk eller ta bort momsen på cyklar.

  SvaraRadera
 2. 100% avdrag för inköpskostnaden av cykel, vart tredje år (cykel som kostar 5000:- i butik kostar konsumenten då mellan 2500-3500 beroende på marginalskatt). Cyklar i de billigar segmenten kommer tappa marknadsanderar mot kvalietscyklar, vilket kommer verka positivt för pendlarviljan.

  SvaraRadera
 3. Åtgärdsförslag - Obligatoriskt registrering av cyklar i nationellt cykelregister, som är sökbart även för privatpersoner vid tex begagnat köp. Cyklar utan ramnummer förklaras olagliga.

  SvaraRadera
 4. Fantastiskt bra genomgång!! Ska lägga pannan i djupa veck. När är motions tiden? /bob

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allmänna motionstiden har börjat och pågår till den 5 oktober klockan 16.30.

   Radera
 5. Lagstifta bort döda vinkeln på lastbilar http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/sverige-lobbar-mot-sakrare-lastbilar/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det har skett två dödsolyckor i Göteborg i år mellan en lastbil och cykel http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22669818.ab och http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/cyklist-d%C3%B6d-efter-lastbilskrock-1.3811372

   Radera