29 aug. 2014

Folkpartiet om remissutkastet till Cykelplanen 2015-2025 i Göteborg

Jag skickade denna fråga till de olika partierna “Den 14 september är det val och det skulle vara bra och veta hur ni står när det gäller remissutkastet till Cykelplan 2015-2025”.

Svar från Axel Darvik och Folkpartiet.

Vi har inte tagit ställning om remissversionen ännu. Jag försöker här kort sammanfatta vår cykelpolitik:

- Det behövs en bättre cykelinfrastruktur i Göteborg. Det handlar det om väl underhållna och väl dragna cykelbanor och stråk, ett flexibelt system där man kan kombinera färdmedel och en bra infrastruktur som stödjer cykling.

-  Det behövs fler och bättre cykelbanor som underhålls året om, är lättillgängliga, säkra och och väl belysta. Moderna tekniska lösningar som främjar cyklism välkomnas. Yteffektiva cykelparkeringar och fler pumpstationer längs cykelstråken är också viktigt.

- Staden behöver bli mer attraktiv för alla som cyklar, även till och från våra förorter och kranskommuner. Då behöver vi länge cykelstråk och cykelbanor där cyklister kan uppnå högre hastighet. Vi vill se sammanhängande cykelstråk där fotgängare och cyklar inte behöver samsas allt för mycket.

- Vi drev på inför införandet av Styr- och ställ och jobbar för ytterligare utveckling av systemet. Några förslag vi lagt är att systemet ska hållas igång året runt, att el-cyklar ska finnas i systemet och att systemet ska utvidgas ytterligare i staden till områden som Lindholmen, Backaplan, Gamlestan/Kortedala och Frölunda. 

Vill du veta mer om Folkpartiets Cykelpolitik i Göteborg så läs: Folkpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar