18 aug. 2014

Feministiskt Initiativs Cykelpolitik

I höst är det åter dags att välja förtroendevalda till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

Här är svaren från Feministiskt Initiativs partikansli.

1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

Ja, absolut!

2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? Lever landet upp till det epitetet?

Sverige behöver fler och bättre möjligheter att välja cykel framför bil.

3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

Att inte cykeln beaktas i samhällsplaneringen tillräckligt.

4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

Lokala och regionala gång och cykelplaner ska vara obligatoriska. Samhällsplaneringen ska ta ökad hänsyn till cyklister och gående och brukaranpassade gång och cykelvägar där hänsyn tas till människors olika behov byggs.

5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

Vi vill öronmärkta pengar för investeringar i gång- och cykelinfrastruktur på nationell och regional plan samt för att kommuner ska kunna söka statsbidrag för gång och cykelinvesteringar.

6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas? det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner.

Kommer cykeln in som självklar del i samhällsplaneringen, utvecklas också möjligheterna.

7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

Bra.

8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

Eftersom vi vill öka transporter med cykel, ser vi också över trafiklösningar framöver.

9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Ett mer hållbart transportsystem stimuleras av satsningar på en stadsplanering som är anpassad till cykel och gångtrafik. För att skapa ett hållbart transportsystem behövs förändring i priser. Politiken bör införa styrmedel som styr mot att det som är skadligt för miljön som flyg och bilar blir dyrare samtidigt som priset på tåg och kollektivtrafik sänks. Utbyggda och bättre cykelvägar.

10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Inget vi tagit ställning till idag, men frågan om cykelavdrag kan eventuellt komma att diskuteras framöver.

11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbanor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbanor.

Samhällsplaneringen måste beakta olika behov när det gäller cykelbanor.

12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1 vägar med vajerräcke i mitten?

Eftersom vi vill öka transporter med cykel, ser vi också över trafiklösningar framöver.

13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

Ja, för att öka såväl tillgänglighet som säkerhet för alla som befinner sig på gång- och cykelvägar.

14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

Cykelturismen är viktig ur miljösynpunkt: att välja ett hållbart transportmedel bör absolut underlättas. För att det ska vara möjligt krävs säkra och väl utbyggda cykelbanor.

15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

Vi utvecklar vår politik och kommer säkert att formulera hur ett drömprojekt ser ut.

16. Vill ni tillägga något?

-

Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

  • Vänsterpartiets Cykelpolitik
  • Socialdemokraternas Cykelpolitik
  • Miljöpartiets Cykelpolitik
  • Centerpartiets Cykelpolitik
  • Folkpartiets Cykelpolitik
  • Kristdemokraternas Cykelpolitik
  • Moderaternas Cykelpolitik
  • Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar