27 mars 2014

Kristdemokraterna om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

Här är svaren från David Lega och Kristdemokraterna.

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er? 

Möjligheten att använda cykeln, dvs cyklingen, är viktig. Vägnätet för cyklar och cyklister är onekligen ett kommunalt ansvar.

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Mycket är bra i Göteborg när det gäller cyklingen. Men det innebär inte att allt är klart. Vi har mycket kvar att göra.

3. De senaste fyra åren har ni suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är Ni mest nöjda med/anser Ni har försummats mest?

Vi har försökt och delvis lyckats med att utöka och förlänga möjligheterna för Styr&Ställ. Konceptet är oerhört populärt och det kan utvecklas ännu mer tror vi.

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill Ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Vi tror att man ska arbeta mer med att skapa incitament och positiva tankar. Fler kommer att välja cykeln framför andra resmönster så snart man finner att cykeln är lätt och behaglig att välja. Framkomlighet och säkerhet är kanske de viktigaste parametrarna för att fler ska välja cykeln. Då handlar det dels om själva resan och del om att kunna ställa ifrån sig cykel på ett tryggt och säkert sätt.

Säkerheten kan bli bättre, inte minst vid omläggningar av trafiken då cyklister och fotgängare tvingas ut i osäkra och otryggare trafiksituationer som många gånger är helt riggade för bilar eller tunga fordon.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta?

Jag skulle nog säga att det är mångas ansvar. Här har Trafikverket ett ansvar, skolan ett annat, kommunala trafikplanerare ett tredje, kollektivtrafiken ett fjärde och så vidare. Sist men inte minst måste vi också kunna peka på föräldrarna och deras ansvar.

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Vi vill vända på frågan för att istället fråga oss hur vi kan öka andelen tjänsteresor med cykel. Här finns sannolikt många, enkla och dessutom billiga insatser att göra. Lånecyklar på arbetsplatser kan vara en sådan sak.

Vi har inget emot att fler arbetar på distans. Men man ska ha klart för sig att det inte passar inom alla yrken. Man ska inte heller blunda för  att mänskliga möten ibland är helt nödvändiga. Dessa möten fungerar inte om vi inte reser Men de resor vi ska göra på rätt sätt vilket har att göra med avstånd, tidsåtgång och omständigheterna i övrigt.

Det händer inte sällan att man kan behöva byta om efter en krävande cykelinsats. Staden borde därför se över så att behoven av omklädningsrum och duschmöjligheter är tillgodosedda. Avsaknad av dessa kan kanske hämma cykelutvecklingen.

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Det vore bra om man fick det att fungera. Här kan man lätt se att praktiska bekymmer kan uppstå OM möjligheten blir populär. Cyklar har en tendens att bli väldigt skrymmande när det ökar i antal. Kollektivtrafikresorna är i första hand till för att människor ska kunna förflytta sig snabbt och lätt. Man kan tänka sig att fler kommuner eller varför inte Västra Götalandsregionen startar upp Styr&Ställ-system som ett alternativ.

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Vi är ännu inte helt övertygade om att detta är rätt väg att gå.

9. Om ni efter valet kommer till makten, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Det hade varit väldigt roligt om någon entreprenör kanske tillsammans med Chalmers hade kommit på någon ny idé, en innovation, som tar cyklingen till en ny nivå. Ny cykelfabrik med en ny cykelrevolution. Kanske att det kan leda till många och långväga besök till Göteborg. Det vore en dröm.

10. Vill ni tillägga något?

Cykeln är som ni själva ett hälsomässigt bra sätt att transportera sig. Men man ska komma ihåg att långt ifrån alla kan cykla. Det får naturligtvis inte hindra våra satsningar för cyklister men insikten om att det måste finnas andra transportslag är nödvändig.

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar