24 mars 2014

Vänsterpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

Här är svaren från Mats Pilhem och Vänsterpartiet.

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er?

Cykel är väldigt viktig som ett alternativ för att att få en förändrad trafiksituation med mindre utsläpp och mindre trängsel.

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Jag tycker att vi kommit en bra bit på vägen, även om mycket återstår. Vi väljer att bygga ut cykelbanor och förbättra framkomligheten för cyklister.

3. De senaste fyra åren har ni regerat. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjda med/anser ni har försummats mest?

Vänsterpartiet har suttit i majoritet tillsammans med S och MP i Göteborg. Det jag känner mig mest nöjd med är att vi infört avgiftsfri färja över älven, en storartad succé. Massor av människor tar sig över älven mellan Lindholmen och Rosenlund.

Mest missnöjd med är att vi inte fått till stånd en ordentlig cykelparkering vid Centralen, trots att detta projekt har pågått sedan förra mandatperioden.

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Genom att stimulera och underlätta för alla som vill cykla. Styr och ställ är ett exempel, löneförmån för alla anställda en annan.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta? Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan?

Till listan över argument vill jag dessutom lägga till det fria skolvalet. Föräldrar väljer att placera sina barn i skolor långt från bostaden och väljer att köra barnen dit för att spara tid. Skolan har ett ansvar för att ständigt upplysa föräldrar om trafiksäkerheten kring skolmiljön.

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Vi har infört "cykelförmån" till alla anställda vilket är ett sätt att stimulera till att välja cykel, vi har även helt avskaffat förmånsbilarna. Resterande resor ska prövas så att vi väljer det bästa alternativen.

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Det kan vara ett bra komplement att kunna ta med cykel på tåget, men kanske ännu bättre att utveckla "styr-och-ställ" så att man kan åka mellan olika orter och sedan fortsätta sin resa med lånecykel.

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Kan vara värt att pröva, vi balanserar redan på den linan med att ha infört vår personalförmån, som nu är skattepliktig.

9. Om ni efter valet får förlängt förtroende till makten, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Ett drömprojekt är att ordna med en säker transport över Brunnsparken/drottningtorget, planskild är nog nödvändig. En annan att få byggt en GC-bro över Göta älv, äntligen.

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar