3 feb. 2016

Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2015/16

Jag hör ofta att det är viktigt att börja räkna med cykeln som ett eget trafikslag. Men vad händer med cykling i riksdagen.

Den 3 februari var det en debatt om utskottets förslag som handlar om cykelfrågor. 

Utskottets förslag om beslut är:

Nej till motioner om cykelfrågor (TU7)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om cykelfrågor. Några av motionerna handlar om att Sverige behöver ett nationellt mål för att öka antalet cykelresor, åtgärder inom infrastrukturen, ökad trafiksäkerhet för cyklister samt att göra det enklare att använda elcykel. Utskottet framhåller att cykeln som transportmedel har många fördelar och att det är viktigt att stärka cykelns roll, men föreslår att riksdagen säger nej med bland annat motiveringen att regeringen redan arbetar med en nationell cykelstrategi som ska bli klar sommaren 2016.

Här kan du läsa hela betänkandet Betänkande 2015/16:TU7 (html).

Talarlista

  1. Boriana Åberg (M)
  2. Göran Lindell (C)
  3. Emma Wallrup (V)
  4. Christina Örnebjär (L)
  5. Robert Halef (KD)
  6. Karin Svensson Smith (MP)
  7. Johan Andersson (S)
  8. Jimmy Ståhl (SD)
  9. Carl Schlyter (MP)

Den 3 februari skede även Votering kl. 16.00. Riksdagen följde utskottets förslag, men du kan läsa mer om hur de röstade på Redovisning förslagspunkter.

Här kan du se på Debatt om cykelfrågor i Riksdagen 2014/15.

Källa: riksdagen.se

1 kommentar: