13 mars 2014

Blir cykling en valfråga 2014?

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Inspirerad av bloggerna ”Velonavia – Cykelkultur” och Sportbloggen så har jag skickat liknande frågor men något omarbetade till Göteborgs partier också. Det blir intressant att se hur de svarar och om de svarar.

Detta är brevet som i dagarna skickas ut till Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vägvalet.

Dessutom till  Feministiskt Initiativ, Piratpartiet, Kommunistiska partiet, Socialistiska Partiet, Sjukvårdspartiet, Rättvisepartiet Socialisterna, Öppna Göteborg! och Normaldemokraterna.

I september går landet åter till val i kommun, landsting och riksdag. Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

  1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för Er?
  2. Hur ser Ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?
  3. De senaste fyra åren har Ni regerat/suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är Ni mest nöjda med/anser Ni har försummats mest?
  4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill Ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?
  5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just billskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta? Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan?
  6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?
  7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill Ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är Er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?
  8. Förvisso en riksfråga, men hur ser Ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?
  9. Om Ni efter valet får förlängt förtroende/kommer till makten, hur vill Ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?
  10. Vill Ni tillägga något?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar