11 mars 2014

Trafikljus ger cyklisterna förtur

I “Handlingsplan för cykel 2014” så står det att man skall göra en test med ”föranmälan”: premiering av cykel i de signalreglerade korsningarna på Redbergsplatsen och Packhusplatsen, här passerar cirka 3 500 cyklar om dagen. Om försöket faller väl ut, kan tekniken införas på fler platser i stan.

I denna veckan blir Packhusplatsen i Göteborg först ut med föranmälan för cyklister. Genom ett signalsystem i cykelbanan kommer cyklisten kunna föranmäla sitt vägval och på så sätt få förtur vid trafikljusen, såvida det inte är kollektivtrafik som kommer från andra hållet. Projektet, som är unikt i sitt slag, är en del i trafikkontorets satsning för att öka framkomligheten för cyklister.

– Med funktionen för cykelföranmälan undviks onödiga stopp, cyklisterna får förhoppningsvis lite mer flyt, säger Noel Alldritt, teknikansvarig på trafikkontoret i Göteborg.

Cykelföranmälan innebär att cyklisten, ca 10 meter före ett trafikljus, kör över en markering i cykelbanan. Passeringen aktiverar en sensor som går direkt till trafikljusen, det är metallen i cykeln som utlöser sensorn i marken. En lysande lampa på trafikljusstolpen visar att anmälan är gjord. För att tekniken skall fungera krävs att man cyklar över den markerade pilen i cykelbanan som motsvarar cyklistens vägval.

– Svårigheten ligger i att cyklar ju har ganska lite metall. Och slingorna i marken måste göras ganska små och ligga nära varandra – men utan att störa ut varandra, säger Noel Alldritt.

Konceptet är hämtat från trafikljusanläggningarna i biltrafiken, där en viss prioritering avgör vem som får grönt ljus. Cykelföranmälan fungerar på samma sätt, men tekniken är förfinad så att den bara aktiveras av de cyklister som passerar markeringen. Dessutom är sensorn utvecklad att känna av alla de olika riktningar som cyklisten kan välja i korsningen.

Utrustningen innefattar även en cykelräknare som ger information om antalet passager på sträckan, något som gör det lättare att beräkna och göra rätt viktning av trafiken.

– Den här typen av system har aldrig testats förut. Förhoppningen är att vi skall kunna använda det här systemet för att göra rätt prioriteringar i infrastrukturen framöver, säger Eva Eriksson, markandskoordinator på trafikkontoret i Göteborg.

Västnytt-Behöver inte stanna för rött

Systemet har tagits fram av ett Göteborgsföretag.

Källa: Göteborg Stad, vartgoteborg.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar