16 mars 2014

Vill du hjälpa Göteborgs Stad att utvädera cykelappen?

Cykelappen ska utvärderas och de behöver komma i kontakt med cyklister som kan hjälpa till. Och de vill ha kontakt med dig som cyklar i Nya Allén.

Med hjälp av koderna ovan kan du hämta cykelappen.

De är två studenter som läser Väg- och vattenbyggnad på Chalmers och som nu skriver deras examensarbete på trafikkontoret. Deras uppgift är att utvärdera funktionen ”Min cykeltur”, som är en del i appen ”Cykelstaden” som trafikkontoret har utvecklat.

Med hjälp av funktionen ”Min cykeltur”, som fungerar på liknande sätt som ”Runkeeper”, ser du hur länge och långt du cyklat. Du får även sträckan utritad på en karta. Om du vill kan du dela din information med trafikkontoret. All information som skickas från din mobil till trafikkontoret är anonym. Informationen du delar hjälper trafikkontoret att göra det ännu enklare att ta sig fram med cykel i Göteborg.

För att utvärdera ”Min cykeltur” genomförs en undersökning onsdagen den 19 och torsdagen den 20 mars.

Så här går det till:

  • Din cykeltur ska gå via sträckan Nya Allén, den sträcka som ska analyseras.
  • Du har laddat ner appen Cykelstaden i din telefon.
  • Du som cyklist använder funktionen ”Min cykeltur” för att logga din cykeltur. När cykelturen är avslutad delar du informationen med trafikkontoret genom att klicka på ”skicka” i din app.
Varför vara med att göra detta?

Trafikkontoret har tagit fram så kallade funktionskrav som ska gälla för det som i framtiden kommer att benämnas pendlingscykelnät, som Nya Allén kommer vara en del av. Syftet med undersökningen är att använda resultaten från ”Min cykeltur” till att identifiera om Nya Allén uppfyller funktionskraven angående hastighet, framkomlighet och flöde. Detta innebär att bland annat medelhastighet och hastighetsfördelning längs sträckan kommer att beräknas.   

Vill du vara med i undersökningen ­ hör av dig via mejl till:

Du får gärna delta i undersökningen utan att anmäla dig. Resultaten från undersökningen kommer att mailas ut till de som anmält sig och även läggas ut på trafikkontorets webbplats.

Källa: Göteborgs Stad - trafikkontore

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar