19 mars 2014

Folkpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

Här är svaren från Axel Darvik och Folkpartiet.

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er?

Ja, absolut. Cykeln är ett viktigt transportmedel i staden

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Vi är inte där än, andelen transporter med cykel är alldeles för låg. Det finns väldigt mycket att göra för att bli en riktig cykelstad.

3. De senaste fyra åren har ni suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjda med/anser ni har försummats mest?

Vi har drivit på för cykelfrågorna även om vi är i opposition. I vårt budgetförslag har vi varje år prioriterat en satsning på nya cykelbanor och cykelfrämjande åtgärder för 20 Mkr.

Vi vill bl.a. ha cykelbanor med högre hastighet, fler cykelfiler i city, fler cykelparkeringar, etc.

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Det måste upplevas som mer fördelaktigt. Tryggt, effektivt och prisvärt är viktiga ledord för oss när vi vill utveckla kollektivtrafiken.

I nya områden måste man planera bättre för cykel och kollektivtrafik. Men även i befintliga områden kan vägar byggas om för att passa bättre för bussar och cyklar.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta?

Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan? Säkerhetsproblem kan man delvis bygga bort men det är också viktigt att aktivt jobba med säkerhet och trygghet på våra skolor. Det finns positiva exempel där skolan och föräldrarna lärt barn att hämtar upp varandra för att gemensamt ta sig till skolan på ett säkert sätt.

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Hur arbetet organiseras är upp till varje chef att avgöra men vi är positiva till att alla arbetsplatser har tillgång till lånecyklar för jobbresor.

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Vi är positiva till sådana förslag så länge det är praktiskt och ekonomiskt rimligt.

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Vi är tveksamma till nya skattesubventioner. Det finns många lovvärda saker som skulle kunna subventioneras men då hackas skattesystemet sönder och blir till slut väldigt komplicerat.

9. Om ni efter valet kommer till makten, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Vi ser gärna att Styr och Ställ byggs ut och är öppet året om. Det kan även kompletteras med el-cyklar.

För att Göteborg ska bli en riktig cykelstad krävs många åtgärder i område efter område. Vi har en tydlig vision om att gång, cykel och kollektivtrafik ska få en större prioritet när vi utvecklar staden framöver.

10. Vill ni tillägga något?

Nej. Men tack för intressanta frågor.

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar